Welke aandelen kopen? Ga je voor dividend of voor koerswinst?

Welke aandelen kopen en natuurlijk wanneer deze aandelen weer verkopen? “Koop laag en verkoop hoog” krijg je dan vaak als advies. Maar welke aandelen zullen dan gaan stijgen? Er komt meer bij kijken dan alleen maar mikken op een koersstijging. Want die komt er misschien niet (meteen). Daarom gaan wij hieronder in op een andere strategie: het opstrijken van dividenden. Tevens kijken wij of het niet interessanter is om in plaats daarvan een beleggingsfonds (dat in een goed gespreide portfolio aandelen belegt) te kopen.

Download Nu ‘7 geheimen van succesvol beleggen’ omdat u dan winst kunt gaan maken op de beurs.

Beleggen op de beurs is een goed idee, omdat u dan uw vermogen in tact laat en zelfs kunt laten groeien. Maar u moet wel weten wat u moet doen. Download nu de gratis handleiding ‘7 Geheimen van Succesvol Beleggen’  op  https://www.tienstappen.nl/7geheimen/?utm_source=organic&utm_medium=website

Welke aandelen kopen? Best case scenario

In een best case scenario is het antwoord op de vraag ‘Welke aandelen kopen en wanneer aandelen verkopen?’ vrij eenvoudig. Je koopt een aandeel en de koers is zo vriendelijk om meteen na aankoop te stijgen. Verkoop die boel, denk je dan, en tel uit je winst. Maar zo loopt het zelden nooit. Vaak moet de belegger lang wachten alvorens hij de beoogde koerswinst kan realiseren. Vaak zien we dan overigens dat de koers verder stijgt. Denk maar eens aan Google, Apple, Netflix of Amazon. De koers van Amazon steeg tussen 1997 en nu van $ 1,58 naar $ 3000. Een stijging van ruim 200.000%.

Niet alleen koerswinst is belangrijk voor de best case scenario. Je kunt ook kijken naar dividendrendement. Eerder onderzoek gedaan naar de relatie tussen dividendrendement en het algemeen rendement op een aandeel wees uit dat aandelen die geen dividend uitkeren een lagere totale return (dividend + meerwaarde gerealiseerd op de koers) realiseren. Deze lagere return kan oplopen tot 1% per maand en met name wanneer in de eerste plaats in de eerste jaren dat er geen dividend werd uitgekeerd. Daar kan verandering in komen wanneer de verwachting toeneemt dat het bedrijf in kwestie vooralsnog een dividend zal uitkeren (1).

Welke aandelen kopen Amazon steeg 200000 procent

129.000%. Ongelooflijk toch? Tja, te snel verkopen en je mist dan deze winst. Het kan zelfs nog erger.

Worst case scenario

In een worst case scenario is het antwoord op de vraag ‘Welke aandelen kopen?’ iets om wanhopig van te worden. De koers van het aandeel in kwestie weigert te stijgen. Integendeel zelfs, de koers maakt een flinke schuiver en zadelt je met een stevig verlies op. Stel de koers daalt 50% dan moet de koers eerst weer 100% stijgen om weer op de startpositie te komen. Wie zo verstandig is geweest om aandelen te kopen die een stevig dividend uitbetalen, haalt alvast een flinke troostprijs binnen.

Welke aandelen kopen? Leve de dividenden

Geld verdienen via aandelen is namelijk ook mogelijk via een regelmatige jaarlijkse uitkering van het dividend. Wanneer u een dividendrendement van 10 percent per jaar (dit is geen uitzondering in de VS, bijvoorbeeld met REIT’s) kan realiseren op uw aandelen, hebt u geen reden tot klagen toch? De koers van uw uitverkoren aandeel of aandelen mag of mogen dan lang laag blijven. Elk jaar strijkt u uw lekker dividend op. Laat het boeltje voor de rest maar waaien. Voorwaarde is wel dat het bedrijf het dividend moet kunnen blijven betalen uit de winst dit dit bedrijf behaalt.

Dividendaandelen stelen de show

Welke aandelen kopen? Dat hangt natuurlijk van je strategie af. Kies je voor een bewezen succesvolle dividendstrategie? In aanmerking komen dan op de eerste plaats dividendaandelen of aandelen die een hoog dividend uitbetalen. Het betreft aandelen van bedrijven die doorgaans een relatief hoog dividend uitkeren.[1] Het dividend per aandeel is daarbij bijv. voorkeur van jaar tot jaar stabiel of licht groeiend. De payout ratio, het deel van de winst dat wordt uitgekeerd, mag alleen niet hoog zijn, zodat het bedrijf dit kan blijven betalen. Als de koers dan ook nog een handje wil toesteken, is dat mooi meegenomen. Is dat niet zo, dan is er nog geen man overboord. Het dividend maakt veel goed.

Nogmaals: het dividendrendement is belangrijk

Het is van belang om het dividendbedrag dat een belegger ontvangt te relateren aan de koers of aankoopprijs van het aandeel. De uitkomst is dan een percentage dat dividendrendement wordt genoemd. Daarmee kunnen ondernemingen onderling vergeleken worden. 1 euro dividend op een aandeel dat 20 euro kost is vergelijkbaar met 0,30 euro dividend op een aandeel dat 6 euro kost. In beide gevallen bedraagt het dividendrendement 5 percent.

Laag en hoog zijn relatieve begrippen

Een hoog dividendrendement is een relatief begrip, zoals hoog en laag relatieve begrippen zijn. In de praktijk zijn er namelijk grote verschillen in het uitkeringsbeleid van bedrijven. Bij “high-tech” bedrijven komt een zeer zuinig dividendbeleid algemeen voor. De gerealiseerde winsten zijn nodig om research en groei te financieren, zodat er geen ruimte meer is om een dividend uit te keren. We noemen dit groeiaandelen. Aan de andere kant blijken de sectoren olie, voeding, nutsbedrijven en, vóór de kredietcrisis ook financials, een royaler dividendbeleid te hebben. Er is sprake van een glijdende schaal met aan het ene uiteinde ondernemingen die weinig uitkeren en aan het andere uiteinde de “hoge” uitkeerders, de waardeaandelen. Kies vooraf wat bij je past: een groeistrategie of een waarde strategie. Beide hebben voor- en nadelen, maar het belangrijkste is dat je 1 een strategie hebt, en 2, je aan deze strategie houdt.

Welke aandelen kopen met het oog op dividendrendement?

Bij een aanhoudend lage rentestand en daarmee samenhangend een eveneens gedaalde obligatierente, zoekt een deel van de beleggers elders naar een hoger rendement (in het Engels wordt er gesproken over “yield”). Mogelijkheden zijn dan onder meer: obligaties met een lagere rating en dus een hogere rente zoals die van minder bekende ondernemingen, achtergestelde leningen en (hoog)dividendaandelen.

Aandelen met een hoog rendement hoeven in feite niet noodzakelijk koersvast zijn, maar aandelen met een hoog rendement en stabiele dividenden gedragen zich anders (lees: beter) dan aandelen met alleen een hoog rendement (2).

Geraldine Weiss, de dividendkoningin

Onze voorkeur gaat uit naar die aandelen die een hoog dividend uitbetalen. De reden ligt voor de hand: aan obligaties met een lagere rating en achtergestelde leningen zijn veel risico’s verbonden waarvoor financieel niet altijd voldoende compensatie voor is. Aandelen leveren over de lange termijn meer op dan obligaties zo berekende Professor Jeremy Siegel. Je hebt ons niet horen zeggen dat aan een belegging in aandelen geen risico’s verbonden zijn, maar je moet alles in perspectief bekijken. Welke aandelen kopen is het resultaat van een bewezen succesvolle strategie, zoals bijvoorbeeld beschreven door Geraldine Weiss. Zij kiest voor relatief veilige aandelen die een aantrekkelijk dividend uitkeren. Op die manier koop je een stukje veiligheid.

Jeremy Siegel total return stock for the long run

Beleggen op de automatische piloot?

Bouw zelf je vermogen uit. Volg het bewezen systeem: groen is kopen, rood is verkopen. Eenvoudig, vrij van grote risico’s, rendementen per jaar gemiddeld 7,4 – 20,6%. Bekijk je mogelijkheden op https://www.bfm.tools

 

Welke aandelen kopen? Dow Jones U.S. Select Dividend Index

De toegenomen belangstelling voor aandelen met een hoog dividendrendement blijkt ook uit het feit dat er aandelenindices bestaan, die de prestaties van deze aandelen volgen. In de US of America is dat de Dow Jones U.S. Select Dividend Index, in Europa kennen we onder andere de FTSE High Dividend Yield Index. Met een obligatiemarkt waar het steeds moeilijker wordt om rendement tegen beheersbare risico’s te vinden, weerklinkt de lokroep van hoogrenderende aandelen steeds duidelijker.

Uit Brits onderzoek blijkt dat de dividendpolitiek uit het verleden geen significante bepalende factor is voor de beursprestaties, terwijl de beursprestaties uit het verleden een veel belangrijkere rol spelen (3).

Welke aandelen kopen voor een aantrekkelijk dividend?

Maar is een hoog dividend altijd goed? Ook dat blijkt een relatief gegeven te zijn. Een royaal uitkeringsbeleid wordt namelijk niet altijd positief beoordeeld. Sommige analisten zijn van mening dat het een vingerknip is naar een gebrek aan ideeën bij het management van het bedrijf. Die slaagt er, in die visie, niet in om genoeg nieuwe projecten te ontwikkelen waarin de winsten rendabel kunnen worden geherinvesteerd. In zo’n geval kan de winst uitgekeerd worden als dividend, kwestie van de aandeelhouders tevreden te houden. Die zullen namelijk niet morren wanneer ze elk jaar op een smakelijke uitkering mogen rekenen. Ook al presteert het bedrijf in kwestie niet zo sterk.

Is het dividend relevant?

Een hoog dividend zegt niet alles, zoals wij hierboven al opmerkten. Maar ook de wetenschap heeft zich over het probleem gebogen, meer bepaald de economische wetenschap. De Amerikaanse economen Franco Modigliani en Merton Miller hebben in de jaren 50 van de 20ste eeuw een theorie opgesteld waaruit zou moeten blijken dat het uitkeren van dividend eigenlijk helemaal niet relevant is. Niet-uitkeren zou zich volgens hen op den duur weerspiegelen in een compenserende waardestijging van het aandeel. Het is in feite een sigaar uit eigen doos. Zij hanteren echter wel diverse veronderstellingen waaraan voldaan moet zijn wil deze theorie opgaan. Een duidelijk antwoord hebben we met andere woorden nog altijd niet gekregen.

Dividendaandelen vind je overal

Ook onder Nederlandse en Belgische beursgenoteerde ondernemingen zijn interessante dividendaandelen te vinden. Concrete namen kunnen wij helaas niet geven omdat de dividendrendementen mee schommelen met de beurskoersen. Bedrijven melden in hun jaarverslag doorgaans een dividendrendement dat is gebaseerd op de slotkoers van het afgelopen jaar. Dat is dan wel een momentopname die de uitkomst vrij sterk kan beïnvloeden. Beter kan men de gemiddelde koers van het afgelopen jaar nemen. Deze kan een meer betrouwbare indicator vormen voor wie het antwoord zoekt op de vraag ‘Welke aandelen kopen voor een hoog dividendrendement. Ben je bang dat je voor het verkeerde aandeel kiest? Dat het bedrijf van je keuze beslist om volgend jaar geen dividend of een lager dividend uit te keren. Of heb je geen zin of tijd om het werk zelf te doen? Daar hebben de beleggingsfondsen aan gedacht. Want die kunnen een deel van het werk van je overnemen.

De beheerders van beleggingsfondsen het werk voor je laten doen?

Door de toegenomen belangstelling van de zijde van particuliere beleggers voor dividenden (omdat veilige obligaties weinig of niets meer opbrengen) hebben banken in hun assortiment vaak ook een beleggingsfonds dat belegt in aandelen van bedrijven die een hoog dividend uitkeren. Globaal gezegd heeft ieder voordeel een nadeel, vergeleken met direct aandelen kopen van ondernemingen. Voordeel is dat met een beperkt bedrag een flinke spreiding wordt bereikt. Je krijgt als belegger indirect een belang in een groot aantal bedrijven. Nadeel is dat er van de opbrengsten van het fonds een (behoorlijk) deel nodig is als kostendekking voor het fonds. Niet te vergeten: als winst voor de bank, want banken zijn zeker geen instellingen die een goed doel nastreven. De bank gaat dus met een flink deel van jouw geld aan de haal en je kan er niets aan doen.

Hou je bank goed in de gaten en ga niets steeds op haar adviezen in

De kosten bij de bank liggen in een orde van grootte van 20 tot 40% van de opbrengsten. De kostenpercentages worden meestal uitgedrukt in een percentage van het belegd vermogen, en vermeld in prospectus en jaarverslag van het fonds. Het dividendrendement dat men bij belegging in dergelijke fondsen kan bereiken blijkt in de orde van grootte van omstreeks 4% per jaar te liggen. Het kan niettemin geen kwaad om de kosten goed in de gaten te houden. Uit onderzoek door diverse partijen waaronder Vanguard blijkt namelijk dat kosten tussen 3% en 5% per jaar zijn. Dit is de reden dat 96% van de fondsen niet is instaat is de index te verslaan.

Hoe gaat de bank te werk?

In ruil voor de kosten mag je in ieder geval eisen dat jouw bank iets terug doet in de vorm van een aantrekkelijk dividendrendement op het beleggingsfonds dat ze jou heeft verkocht. Hoe gaat de bank concreet te werk? Indien de beheerder van een beleggingsfonds overweegt aandelen (bij) te kopen, kan gebruik gemaakt worden van historische koersen van het afgelopen jaar.

Om het verwachte rendement te kunnen berekenen kan de fondsbeheerder eerst aannemen dat het volgende dividend even hoog is als het laatst uitgekeerde. Eventueel wordt daarop een correctie toegepast op grond van door de directie afgegeven vooruitzichten voor het lopende jaar of de mening van analisten.

Een voorbeeld uit de praktijk zal veel verduidelijken. Een fondsbeheerder overweegt bijvoorbeeld dat het dividend van een onderneming over 2021 per aandeel 0,42 euro kan bedragen. De koers in 2021 bedraagt rond 15 euro. Dit geeft een verwacht rendement van 0,42/15 x 100% = 2,8 percent. Als de richtlijn van zijn bank luidt: alleen beleggen als de uitkomst groter dan 4 percent is, zal hij niet tot kopen overgaan.

Wat met het koersrendement?

Het koersrendement kan ook omschreven worden als de meerwaarde die een aandeel heeft opgeleverd tussen het moment dat jij als belegger het aandeel kocht en het moment dat je beslist om te verkopen. Is de koers gestegen? Dan is je belegging meer waard en ben je op papier rijker geworden. Maar je kunt het aandeel natuurlijk ook verkopen tegen een hogere prijs dan de prijs waarvoor je het hebt gekocht. De meeste dividendbeleggers liggen niet wakker van de koers en worden juist vrolijk van dalende koersen omdat ze nieuwe aandelen dan goedkoper kopen en zo een hoger dividend behalen.

Selecteer gratis 30 winstgevende aandelen binnen 5 minuten

Download de gratis handleiding ‘Hoe selecteer je 30 aandelen binnen 5 minuten’ zodat ook jij winst maakt op de beurs.

De handleiding is gratis en laat je zien hoe je succesvol belegt, zonder veel tijd te investeren of veel risico te lopen met behulp van eenvoudige en bewezen strategieën. Klik op de link om te downloaden: https://www.10stappen.com

Harm van Wijk

Pin ook deze afbeelding om het artikel eenvoudig terug te vinden.

Welke aandelen kopen

Bronnen:

  1. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304405X90900496
  2. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1475-6803.1993.tb00135.x
  3. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/03074350610666247/full/html

[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Dividendaandelen

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.