Pagina's

Emerging Markets

Emerging MarketsEmerging Markets is een Engelse benaming voor opkomende landen. Er worden diverse definities gehanteerd voor opkomende markten. Volgens Wikipedia bijvoorbeeld zijn dit landen met een snel groeiende en industrialiserende sociale of zakelijke activiteit. TD Waterhouse hanteert echter een andere definitie: landen met een relatief laag inkomen per hoofd van de bevolking en ‘vaak’ met een bovengemiddeld economisch potentieel.

Emerging Markets: BRIC en Next11

De term is in gebruik geraakt toen bepaalde ontwikkelingslanden, vooral in de Aziatische regio, aan een opvallend snelle economische groei begonnen en zich daarmee onderscheidden van andere ontwikkelingslanden.

BRIC- en Next11-landen behoren tot de emerging markets. Jim O’Neill, hoofdeconoom van Goldman Sachs, bedacht in 2001 de term BRIC. BRIC is een acroniem en staat voor: Brazilië, Rusland, India en China.

In 2005 kwam Goldman Sachs met een nieuwe term: de N-11. Dit zijn volgens Goldman Sachs de nieuwe opkomende gebieden: Bangladesh, Egypte, Indonesië, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Filippijnen, Zuid-Korea, Turkije en Vietnam.

De N-11 zijn ‘nieuwe geïndustrialiseerde landen’, oftewel opkomende markten die nog niet de status van ‘rijk land’ hebben bereikt, maar die wel verder zijn dan andere opkomende markten.

Emerging Markets: landen met bewezen succes

Opkomende markten zijn landen die met bewezen succes bezig zijn zich te ontwikkelen naar ontwikkelde economieën. Zij kunnen dat vanuit verschillende startpunten doen: zij kunnen een ontwikkelingsland zijn geweest of een land met een planeconomie (zoals China en het voormalige USSR).

Grootste Emerging Markets

De grootste opkomende markten zijn de bekende BRIC-landen: Brazilië, Rusland, India en China. Daarnaast hanteren verschillende instellingen lijsten/indices van landen die zij tot de opkomende markten rekenen.

Dow Jones Emerging Markets Indices

De Dow Jones heeft een groot aantal indices op Emerging Markets en deelindices of sectorindices. Bekende Emerging Markets indices zijn bijvoorbeeld: Dow Jones Emerging Markets Total Stock Market Index en Dow Jones Emerging Markets Index.

Daarnaast zijn er (sub)indices op Emerging Markets, zoals Dow Jones BRIC 50 China, Dow Jones BRIC 50 India Subindex, Dow Jones Africa Titans 50 Index, Brazil Titans 20 ADR Index en Dow Jones Emerging Markets Metals & Mining Titans 30 Index. Voor een uitgebreid overzicht, verwijzen wij u naar

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen. Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

U kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvangt u direct onze informatie.

Kijk op https://beleggen.com/protectieportefeuille voor meer informatie.

BRIC

BRIC

BRIC

BRIC werd voor het eerst gebruikt in een proefschrift over de investeringsbanken van Goldman Sachs. Het belangrijkste punt in dit document uit 2003 was de argumentatie dat de BRIC-landen zich zeer snel ontwikkelen en rond het jaar 2050 de meeste van de huidige rijkste landen van de wereld zullen hebben ingehaald.

BRIC: acroniem voor Brazilië, Rusland, India en China

BRIC is een acroniem dat verwijst naar de landen Brazilië, Rusland, India en China. Deze BRIC-landen worden ook wel de “Grote Vier” genoemd. BRIC werd al in 2001 geïntroduceerd door Jim O’Neill in een paper, getiteld “Building Better Global Economic BRICs”.

BRIC-varianten

Als gevolg van de populariteit van de dissertatie uit 2003 over Goldman Sachs, werden vervolgens diverse varianten op BRIC verzonnen. Voorbeelden hiervan zijn: BRICM (inclusief Mexico), BRICS (inclusief Zuid-Afrika) en BRICET (inclusief Oost-Europa en Turkije).

Volgens een publicatie uit 2005 waren alleen Mexico en Zuid-Korea andere landen die vergelijkbaar zijn met de BRICs, maar zij werden aanvankelijk uitgesloten omdat hun economien werden beschouwd als al meer ontwikkeld. Deze landen waren al lid waren van de OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).

N-11: Next Eleven

Enkele van de meer ontwikkelde landen uit de N-11 (Next Eleven), zoals bijvoorbeeld Turkije, Mexico, Nigeria en Indonesië, worden gezien als de meest waarschijnlijke gegadigden om zich bij de BRICs te voegen. Sommige andere zich ontwikkelende landen die nog niet het N-11 economische niveau hebben bereikt, zoals Zuid-Afrika, hebben ook interesse in de BRIC status. Economen op de Reuters 2011 Investment Outlook Summit in december 2010, wezen het idee echter van Zuid-Afrika als nieuw BRIC-land af.

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen. Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

U kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvangt u direct onze informatie.

Kijk op https://beleggen.com/protectieportefeuille of http://www.beursbulletin.nl/acties/tu/ voor meer informatie.

Next Eleven

Next ElevenNext Eleven wordt ook wel afgekort tot N-11. Dit zijn de landen die volgens Goldman Sachs’ econoom Jim O’Neill het potentieel hebben om samen met de BRIC-landen, ’s werelds grootste economie van de 21ste eeuw te vormen.

Next Eleven: N-11

De volgende landen maken deel uit van de Next Eleven: Bangladesh, Egypte, Indonesië, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Filippijnen, Turkije, Zuid-Korea en Vietnam.

Veelbelovende vooruitzichten

De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs schaarde deze landen in 2005 onder de volgende 11 veel belovende landen (na de BRIC-landen), vanwege veelbelovende vooruitzichten voor investeringen en toekomstige groei.

Criteria Goldman Sachs

De criteria die Goldman Sachs hanteerde waren macro-economische stabiliteit, politieke volwassenheid, openheid van het beleid, handel en investeringen en de kwaliteit van het onderwijs. Het N-11 rapport is een vervolg op de eerder geïntroduceerde BRIC-landen, te weten Brazilië, Rusland, India en China.

BRIC-kandidaten

Sommige van de meer ontwikkelde landen van de Next Eleven-landen, zoals bijvoorbeeld Turkije, Mexico, Nigeria en Indonesië, worden ook wel gezien als de meest waarschijnlijke kandidaten om zich bij de BRIC-landen te voegen.

Sommige andere zich ontwikkelende landen die nog niet het economische niveau van de N-11 hebben bereikt, zoals Zuid-Afrika, hebben ook interesse in de BRIC-status. Economen op de Reuters 2011 Investment Outlook Summit in december 2010, wezen het idee van Zuid-Afrika echter af om tot de BRIC-landen toe te treden.

De Next Eleven-landen kunnen worden vergeleken met de CIVETS, een term wat is bedacht door Robert Ward. Ward is de (huidige) Global Prognoses-directeur voor de Economist Intelligence Unit (EIU). De CIVET-landen worden gevormd door (in het Engels): Colombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turkey, South Africa.

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen. Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

U kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvangt u direct onze informatie.

Kijk op https://beleggen.com/protectieportefeuille of http://www.beursbulletin.nl/acties/tu/ voor meer informatie.

MSCI Emerging Markets Index

MSCI Emerging Markets Index (MSCI Emerging Markets) is een ‘free float’-aangepaste marktkapitalisatie index. De Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index meet de prestatie van aandelenmarkten van de opkomende markten.

MSCI Emerging Markets Index ETF’s en beleggingsfondsen

Er zijn talrijke ETF’s en beleggingsfondsen gelanceerd die gebaseerd zijn op de MSCI Emerging Markets. Deze ETF’s en beleggingsfondsen staan genoteerd op de grote beurzen zoals de NYSE. Daarnaast zijn er futures en opties genoteerd op de MSCI Emerging Markets Index.

Berekening MSCI Emerging Markets Index

De Index MSCI Emerging Markets Index is genoteerd in Amerikaanse dollars op een real-time basis, waarvan de koersen elke 60 seconden tijdens beurstijd worden afgegeven.

MSCI Emerging Markets Index componenten

De MSCI Emerging Markets bestaat uit de volgende 21 opkomende landen-indices: Brazilië, Chili, China, Colombia, Egypte, Hongarije, India, Indonesië, Korea, Maleisië, Marokko, Mexico, Peru, Filippijnen, Polen, Rusland, Tsjechische Republiek, Taiwan, Thailand en Turkije en Zuid-Afrika. Peildatum 30 mei 2011.

Morgan Stanley Capital International

MSCI is een toonaangevende leverancier van investeringsbeslissingsondersteunende tools aan ongeveer 6200 klanten, variërend van grote pensioenfondsen en -regelingen tot boutique hedge funds.

MSCI biedt een scala van producten en diensten aan- met inbegrip van bijvoorbeeld indexen, portefeuille risico en prestatie analyseprogramma’s van een aantal internationaal erkende merken, zoals Barra, RiskMetrics en ISS. MSCI is in 20 landen gevestigd en heeft meer dan 2400 medewerkers.

MSCI Emerging Markets Index (MSCI Emerging Markets) is een ‘free float’-aangepaste marktkapitalisatie index. De Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index meet de prestatie van aandelenmarkten van de opkomende markten.

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen. Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

U kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvangt u direct onze informatie.

Kijk op https://beleggen.com/protectieportefeuille voor meer informatie.

Brazilië

Brazilië behoort tot de BRIC-landen, wat een acroniem is van Brazilië, Rusland, India en China. Brazilië is de grootste economie van Latijns-Amerika en de zesde grootste ter wereld (eind 2011). Het Zuid-Amerikaanse land heeft meer dan 200 miljoen inwoners, waarbij in 2011 het geschatte inkomen per hoofd van de bevolking (PPP (purchasing power parity)) $ 11.600 bedroeg.

Brazilië 6de grootste economie ter wereld

De ‘World Economic League Table’ geeft de volgende ‘ranking’ aan voor 2011: 1. Verenigde Staten, 2. China, 3. Japan, 4. Duitsland, 5. Frankrijk, 6. Brazilië, 7. Groot-Brittannië, 8. Italië, 9. Rusland en 10. India. De verwachte ranglijst voor 2020 is als volgt: 1. Verenigde Staten, 2. China, 3. Japan, 4. Rusland, 5. India, 6. Brazilië, 7. Duitsland, 8. Groot-Brittannië, 9. Frankrijk en 10. Italië.

Brazilië 5de grootste economie ter wereld in 2015?

In november 2011 stelde Guido Mantenga dat Brazilië de 5de grootste economie ter wereld kan worden in 2015. De Braziliaanse minister van Financiën baseerde dit op voorspellingen van het IMF (Internationaal Monetair Fonds). Bron www.brazzilmag.com

Bruto Binnenlands Product $ 2.477,6 miljard

Brazilië heeft grote en ontwikkelde sectoren, zoals landbouw, mijnbouw, productie en diensten. Brazilië bedrijft veel handel met de Europese Unie, de Verenigde Staten, Argentinië, China en Japan. In 2011 bedroeg het Bruto Binnenlands Product $ 2.477,6 miljard, terwijl de geschatte export $ 250,8 miljard bedroeg. De import was in 2011 $ 219,6 miljard groot.

Export

Grote exportindustrieën zijn vliegtuigen, elektrische apparaten, auto’s, (bio)ethanol, textiel, schoeisel, ijzer, staal, koffie, sinaasappelsap, sojabonen en pekelvlees. Vliegtuigproducent Embraer is met meer dan 17.000 werknemers de op 3 na grootste commerciële vliegtuigbouwer ter wereld. De omzet bedroeg in 2011 $ 5,8 miljard. Deze onderneming zorgt voor het leeuwendeel van de exportopbrengsten van Brazilië. Brazilië is de 31ste olie-exporteur in de wereld. Daarnaast exporteert Brazilië tarwe, rijst, mais, suikerriet, cacao, citrusvruchten en rundvlees.

Waterkrachtcentrales

Itaipudam

Het grootste deel van de elektriciteit van Brazilië komt uit waterkracht. De Itaipudam is één van de grootste leveranciers van deze vorm van energie in Brazilië. Brazilië bezit een uitgebreid grotendeels onaangesproken hydro-elektrisch potentieel, in het bijzonder in het bassin van het Amazonegebied. Het Amazoneregenwoud beslaat ongeveer 40% van het Braziliaanse landoppervlak en is het grootste regenwoud op aarde.

De Belo Monte Dam (voorheen bekend als Kararaô) is een hydro-elektrische dam-installatie in aanbouw in/rondom de Xingu rivier in de Braziliaanse deelstaat Pará. De geplande geïnstalleerde capaciteit van de controversiële waterkrachtcentrale zal naar schatting 11.233 megawatt (MW) bedragen. Daarmee wordt het de tweede grootste waterkrachtcentrale in Brazilië en de derde grootste in de geïnstalleerde capaciteit, achter de Drieklovendam in China en de Braziliaans/Paraguayaanse dam.

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen. Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

U kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvangt u direct onze informatie.

Kijk op https://beleggen.com/protectieportefeuille of http://www.beursbulletin.nl/acties/tu/ voor meer informatie.

Bronnen

India

India Vlag

India

India behoort tot de BRIC-landen, wat een acroniem is van Brazilië, Rusland, India en China. Het geschatte inkomen per hoofd van de bevolking (PPP (purchasing power parity)) bedroeg in 2011 $ 3.700. Bron: CIA The World Factbook.

India exporteert $ 298,2 miljard in 2011

In 2011 bedroeg de export van India $ 298,2 miljard, waarbij de Verenigde Arabische Emiraten (13%), de VS (11,4%), China (6,3%) en Indonesië (5,3%) de voornaamste exportpartners waren. India exporteert voornamelijk aardolieproducten, edelstenen, machines, ijzer en staal, chemische stoffen, voertuigen en kleding.

India importeert $ 451 miljard in 2011

In 2011 bedroeg de import van India $ 451 miljard, waarbij de China (12,1%), Verenigde Arabische Emiraten (8,3%), Saudi-Arabië (5,8%), de VS (5,1%) en Zwitserland (4,7%) de voornaamste importhandelspartners waren. India importeert voornamelijk ruwe aardolie, edelstenen, machines, kunstmest, ijzer en staal en chemische producten.

Meer dan 50% beroepsbevolking werkzaam in landbouw

India ontwikkelt zich (volgens CIA The World Factbook) tot een open markteconomie, maar de sporen van het in het verleden gevoerde autarkisch beleid blijven zichtbaar. Economische liberalisering, met inbegrip van industriële deregulering, privatisering van staatsbedrijven en een verminderde controle op de buitenlandse handel en investeringen, begon in de vroege jaren ‘90.

Economische groei gemiddeld meer dan 7% per jaar

Dit heeft geleid tot een forse groei van het land: sinds 1997 bedroeg de economische groei gemiddeld meer dan 7% per jaar. De gevarieerde Indiase economie omvat traditionele landbouw, moderne landbouw, ambachten, een breed scala van moderne industrieën en een veelheid van diensten. Iets meer dan de helft van de beroepsbevolking is in de landbouw werkzaam.

Dienstensector belangrijkste bron economische groei

De dienstensector is de belangrijkste bron van economische groei: slechts circa 33% van de beroepsbevolking realiseert meer dan 50% van de economische output. Het land heeft kunnen profiteren van de op grote schaal opgeleide Engels sprekende bevolking en werd daarmee een belangrijke exporteur van (ICT) diensten en software.

Economische groei in 2010 meer dan 8%

In 2010 veerde de Indiase economie krachtig op van de wereldwijde financiële crisis, voor een groot deel dankzij de krachtige binnenlandse vraag. De economische groei bedroeg meer dan 8% op jaarbasis.

Economische groei India in 2011 vertraagd

In 2011 vertraagde de Indiase economische groei echter vanwege hoge inflatie en dito rentetarieven en daarnaast vanwege weinig vooruitgang op economisch hervormingsgebied.

Corruptieschandalen

De Indiase regering verhoogde de brandstofsubsidie vanwege hoge internationale olieprijzen, wat leidde tot een toenemend begrotingstekort en een stijgend tekort op de lopende rekening. In 2011 vonden weinig economische hervormingen plaats, wat grotendeels te wijten was aan corruptieschandalen.

CIA The World Factbook: outlook India positief

Volgens CIA The World Factbook is het perspectief van India voor de middellange termijn positief, als gevolg van een jonge bevolking en bijbehorende lage afhankelijkheidsratio. Ook gezonde besparingen en investeringen, gunstige wisselkoersen en toenemende integratie in de wereldeconomie zijn positieve factoren.

India Mumbai

India Mumbai

Lange termijn uitdagingen

India heeft volgens CIA The World Factbook desalniettemin vele uitdagingen op lange termijn, met inbegrip van wijdverbreide armoede. Ook de onvoldoende fysieke en sociale infrastructuur, een beperkte niet-agrarische werkgelegenheid, schaarse toegang tot kwalitatief goed basis en hoger onderwijs zijn vraagstukken om te worden opgelost. Daarnaast liggen er uitdagingen op het gebied van opvang van de mensen die van het platteland naar de steden migreren.

BBC: India manipuleert armoedecijfers

In een artikel (september 2011) stelde de Volkskrant dat de overheid in India een veel te rooskleurig beeld van de armoede in het land. Volgens de officiële cijfers leeft 37% van de ruim 1,2 miljard inwoners onder de armoedegrens. In de praktijk ligt dat percentage veel hoger, mogelijk zelfs op 77%. De Volkskrant baseerde dit op berichtgeving van de Britse televisiestation BBC in september 2011.

De Indiase overheid stelde dat 360 miljoen Indiërs voedsel ontvingen van de door de staat gesubsidieerde winkels. De armoedegrens voor inwoners van agrarische gebieden werd vastgesteld op 25 roepie (in 2011 circa 37 eurocent) per dag. In de steden geldt de bevolking in India als arm, als ze dagelijks minder dan 32 roepie te besteden hebben.

India week echter met de armoedegrens fors af van de internationale norm van de Wereldbank. De Wereldbank hanteert (cijfers 2011) een bodeminkomen van $1,25 per dag (ruim 90 eurocent). Wie minder te besteden heeft, staat te boek als arm. Een groot aantal Indiërs, afhankelijk van de gehanteerde norm tussen de 445 en 925 miljoen mensen, leeft onder de armoedegrens, aldus de Volkskrant.

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen. Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

U kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvangt u direct onze informatie.

Kijk op https://beleggen.com/protectieportefeuille of http://www.beursbulletin.nl/acties/tu/ voor meer informatie.

Bronnen:

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/2922062/2011/09/21/India-manipuleert-armoedecijfers.dhtml

 

Rusland

Rusland vlagRusland behoort tot de BRIC-landen, wat een acroniem is van Brazilië, Rusland, India en China. Het geschatte inkomen per hoofd van de bevolking (PPP (purchasing power parity)) bedroeg in 2011 $ 17.000 (bron: CIA The World Factbook).

Het land is met een oppervlakte van circa 17 miljoen km² ongeveer 1,8 keer zo groot als de VS en heeft circa 138 miljoen inwoners (op basis van cijfers 2011).

Rusland exporteerde $ 498,6 miljard in 2011

In 2011 bedroeg de export van Rusland $ 498,6 miljard, waarbij Nederland (12,3%), China (6,5%), Italië (5,6%), Duitsland (4,6%) en Polen (4,3%) de voornaamste exportpartners waren. Rusland exporteert voornamelijk aardolie en aardolieproducten, metalen, hout en houtproducten, chemicaliën en militair materieel.

Rusland importeerde $ 310,10 miljard in 2011

In 2011 bedroeg de import van Rusland $ 310,10 miljard, waarbij China (15,6%), Duitsland (10%), Oekraïne (6,6%) en Italië (4,3%) de voornaamste handelslanden voor de import waren. Rusland importeert voornamelijk machines, voertuigen, farmaceutische producten, plastic, metalen halffabrikaten, vlees, fruit en noten, optische en medische instrumenten, ijzer en staal.

Aanzienlijke veranderingen Rusland

Rusland heeft aanzienlijke veranderingen ondergaan sinds de ineenstorting van de voormalig communistische Sovjet-Unie. Rusland transformeerde van een wereldwijd geïsoleerd, centraal geleide economie tot een meer marktgerichte en wereldwijd geïntegreerde economie.

Tijdens de economische hervormingen in de jaren ’90, werd het grootste deel van de industrie geprivatiseerd. Volgens CIA The World Factbook is de bescherming van eigendomsrechten nog steeds zwak en de particuliere sector blijft onderworpen aan zware staatsinmenging.

Rusland rijk aan olie en gas

Rusland werd in 2011 ’s werelds grootste olieproducent en overtrof daarmee Saoedi-Arabië als grootste olieproducent. Rusland is de 2de grootste aardgasproducent ter wereld en heeft daarnaast ‘s werelds grootste aardgasreserves. Het immense land heeft de tweede grootste steenkoolvoorraden en de achtste grootste ruwe oliereserves ter wereld.

Russische economische groei gemiddeld 7%

De Russische economie groeide gemiddeld met 7% in de 10 jaar na de Russische financiële crisis van 1998, wat resulteerde in een verdubbeling van het reëel besteedbaar inkomen en de opkomst van een middenklasse. De Russische economie was echter één van de zwaarst getroffen economieën tijdens de wereldwijde economische crisis (2008/2009), waarbij de olieprijs kelderde van bijna $150 per vat tot onder $40 per vat.

Kredietcrisis negatieve impact op Russische financiële sector

De kredietcrisis had ook een negatieve impact op de Russische financiële sector, toen de kredieten opdroogden en het vertrouwen verdween in de bankensector. Volgens de Wereldbank bedroeg het pakket aan maatregelen dat de regering nam om de crisis te bezweren in 2008/2009 ongeveer 6,7% van het BBP.

De Centrale Bank van Rusland zette eenderde van de internationale valutareserves van $ 600 miljard, om de waardedaling van de Russische roebel tegen te gaan. De regering besteedde $ 200 miljard ter verhoging van liquiditeit in de banksector en hulp van Russische bedrijven niet in staat te rollen over grote buitenlandse schuld invorderbaar.

De economische neergang bereikte medio 2009 een dieptepunt, waarna de Russische economie in het 3de kwartaal van 2009 begon te groeien. Ernstige droogte en bosbranden in Centraal Rusland verminderden echter de landbouwproductie, waarna een verbod op de uitvoer van graan werd ingesteld voor een deel van het jaar. De groei vertraagde in andere sectoren zoals productie en de detailhandel. Stijgende olieprijzen steunden de Russische economische groei in 2011, waardoor het begrotingstekort werd verminderd wat daarvoor was opgelopen vanwege de kredietcrisis.

Werkloosheid sterk gedaald

Rusland heeft sinds 2009 de werkloosheid weten terug te dringen van boven 9% tot onder 6% van de beroepsbevolking (zie grafiek). Volgens CIA The World Factbook kent Rusland nog wel lange termijn uitdagingen, zoals een krimpende beroepsbevolking en een grote mate van corruptie. Ook de kapitaalsverschaffing aan kleinere, niet-energie bedrijven en een slechte infrastructuur zijn problemen waarmee Rusland te maken heeft.

Bron:

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen. Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

U kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvangt u direct onze informatie.

Kijk op https://beleggen.com/protectieportefeuille of http://www.beursbulletin.nl/acties/tu/ voor meer informatie.

China

China (officieel Volksrepubliek China genoemd) behoort tot de BRIC-landen, wat een acroniem is van Brazilië, Rusland, India en China. Het geschatte inkomen per hoofd van de bevolking (PPP (purchasing power parity)) bedroeg in 2011 $ 8.500 (bron: CIA The World Factbook). Het gigantische land is met een oppervlakte van circa 9,6 miljoen km² ongeveer even groot als de VS en heeft circa 1,3 miljard inwoners (op basis van geschatte cijfers van juli 2011).

China exporteerde $ 1.898 miljard in 2011

In 2011 bedroeg de export van China $ 1.898 miljard, waarbij de VS (17,1%), Hong Kong (14,1%), Japan (7,8%), Zuid-Korea (4,4%) en Duitsland (4%), de voornaamste exportpartners waren. China exporteert elektrische en andere machines, (inclusief gegevensverwerkende apparatuur), kleding, textiel, ijzer en staal, optische en medische apparatuur.

China importeerde $ 1.743 miljard in 2011

In 2011 bedroeg de import van China $ 1.743 miljard, waarbij Japan (11,2%), Zuid-Korea (9,3%), Verenigde Staten (6,8%), Duitsland (5,3%) en Australië (4,6%), de voornaamste handelslanden voor de import waren (in 2011). China importeert voornamelijk elektrische en andere machines, olie en brandstoffen, optische en medische apparatuur, metaalertsen, kunststoffen en organische chemicaliën.

Hervormingen China

In de jaren ’70 van de vorige eeuw, begon China met de transformatie van een gesloten, centraal geleide economie, naar een meer (open)markt georiënteerde economie. Inmiddels speelt China mondiaal een belangrijke rol. In 2010 was het land zelfs de grootste exporteur in de wereld.

Liberalisering markt

Het begon met de hervormingen van de collectieve landbouw, wat werd uitgebreid naar geleidelijke liberalisering van de prijzen, fiscale decentralisatie en meer autonomie voor de staatsbedrijven. Daarnaast werd een gediversifieerd banksysteem opgericht, kwamen de aandelenmarkten in opmars en maakte de particuliere sector een snelle groei door. Ook stelde China zich open voor buitenlandse handel en investeringen.

China’s steun aan staatsbedrijven

In de afgelopen jaren, heeft China (echter) opnieuw steun aan staatsbedrijven geboden die in sectoren actief zijn die volgens de Chinese overheid belangrijk zijn voor de “economische veiligheid”.

Renminbi gekoppeld aan Amerikaanse dollar

Na jarenlang de Chinese munt nauw te hebben gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, heeft China in juli 2005 de renminbi met 2,1% geherwaardeerd. China heeft inmiddels een ‘shift’ gemaakt naar een wisselkoerssysteem dat gekoppeld is aan een mandje van verschillende valuta’s.

Van medio 2005 tot eind 2008 bedroeg de cumulatieve appreciatie van de renminbi ten opzichte van de Amerikaanse dollar meer dan 20%. De wisselkoers bleef desalniettemin vrijwel gekoppeld aan de dollar sinds het begin van de wereldwijde financiële crisis tot juni 2010, toen ‘Beijing’ een geleidelijke appreciatie toestond.

BBP China vertienvoudigd sinds 1978

De herstructurering van de economie en efficiëntiewinsten hebben geleid tot een meer dan vertienvoudigde toename van het BBP sinds 1978. Gemeten op basis van de zogenoemde ‘Purchasing Power Parity’ (PPP), was China in 2010 de tweede grootste economie ter wereld achter de Verenigde Staten, nadat Japan al in 2001 werd gepasseerd.

Vergrijzing

De kustprovincies in China hebben een grotere economische groei doorgemaakt dan de provincies in het binnenland. In 2011 migreerden meer dan 250 miljoen Chinezen naar stedelijke gebieden om werk te vinden. Als gevolg van het Chinese bevolkingscontrolebeleid, is China één van de snelst vergrijzende landen ter wereld.

Verslechtering milieu

Verslechtering van het milieu –met name de luchtverontreiniging, de bodemerosie en de gestage daling van de grondwaterspiegel, vooral in het noorden- is een (zeer groot) probleem op lange termijn. Daarnaast blijft China akkerbouwland verliezen vanwege erosie en de economische ontwikkeling.

Energieopwekking

De Chinese regering is op zoek naar (extra) capaciteit van energieopwekking, anders dan energieproductie uit kolen en olie. China is gericht op de nucleaire en alternatieve energieopwekking.

Hoge inflatie China

In 2010/2011, werd China geconfronteerd met hoge inflatie als gevolg van het zeer grote stimuleringsprogramma, circa $ 586 miljard in 2009. Sommige verkrappende maatregelen lijken effect te hebben gesorteerd op de inflatie, maar groei van het BBP vertraagde in 2011 naar circa 9% op jaarbasis.

De economische vertraging in Europa in 2012 drukt naar verwachting de Chinese groei. De grote schuldenberg als gevolg van het stimuleringsprogramma en een vastgoedbubbel, zijn uitdagingen waarmee Chinese beleidsmakers worden geconfronteerd.

12e vijfjarenplan China

Het 12e vijfjarenplan van de Chinese regering dat in maart 2011 werd aangenomen, benadrukt verdere economische hervormingen en de noodzaak om de binnenlandse consumptie te verhogen. Dit om de Chinese economie in de toekomst minder afhankelijk van de export te laten worden. Volgens CIA The World Factbook heeft China echter slechts marginale vooruitgang geboekt ten aanzien van deze doelstellingen.

Bron:

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen. Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

U kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvangt u direct onze informatie.

Kijk op https://beleggen.com/protectieportefeuille voor meer informatie.