Beste aandelen voor lange termijn in 2023

beste aandelen voor lange termijn

Beleggen voor de lange termijn is een geweldige manier om vermogen op te bouwen en je financiële toekomst veilig te stellen. Maar het kan moeilijk zijn om te weten welke aandelen het beste bij jouw portefeuille passen. Gelukkig zijn er enkele aandelen die zich hebben bewezen als lucratieve langetermijnbeleggingen in 2023. Deze aandelen bieden goede rendementen over langere perioden, waardoor ze een uitstekende keuze zijn voor wie de komende jaren met vertrouwen wil beleggen. In dit artikel gaan we daarom verdiepend in op lange termijn beleggen en bekijken we de beste aandelen voor lange termijn in 2023.

Wat is lange termijn beleggen?

Voordat we in kunnen gaan op de beste aandelen voor lange termijn, nemen we eerst het begrip “lange termijn beleggen” zelf onder de loep. Lange termijn beleggen is een beleggingsstrategie waarbij aandelen worden gekocht en voor langere tijd – vaak meerdere jaren – worden aangehouden. Door dit te doen, kunnen beleggers profiteren van het samengestelde effect van herinvestering van hun winsten over lange perioden en kunnen zij profiteren van marktcycli en -trends om hun rendement te maximaliseren.

Langetermijnbeleggingen verminderen ook het risico, omdat de aandelen minder worden beïnvloed door kortetermijnschommelingen in de markt zoals bij kortetermijnbeleggingen. Uiteindelijk vereist deze beleggingsstrategie geduld en discipline, maar als het goed wordt uitgevoerd, kan lange termijn beleggen leiden tot aanzienlijke winstgevendheid en rendement op investering (ROI).

Voordelen van lange termijn beleggen

Lange termijn beleggen biedt vele voordelen voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele en solide rendementen. In vergelijking met korte termijn beleggen, waarbij de focus ligt op snelle winsten, richt lange termijn beleggen zich op langetermijndoelen. Door te focussen op de lange termijn kan men geduldiger zijn, meer weten over hun beleggingen en dus beter in staat zijn om betere beslissingen te nemen. Het gedisciplineerde karakter van lange termijn beleggen biedt ook bescherming tegen de volatiliteit en onzekerheden van de economie.

Andere voordelen van lange termijn beleggen zijn:

 • Langetermijnbeleggingen een hoger rendement dan kortetermijnbeleggingen. Dit komt door het samengestelde effect van herbelegging van winsten in de loop der tijd en het profiteren van marktcycli en trends om het rendement te maximaliseren.
 • Langetermijnbeleggingen zijn minder risicovol dan kortetermijnbeleggingen, omdat ze minder worden beïnvloed door marktschommelingen op korte termijn.
 • Langetermijnbeleggingen kunnen een portefeuille helpen diversifiëren door meer stabiliteit te bieden dan kortetermijnbeleggingen. Dit komt doordat langetermijnbeleggers verder kunnen kijken dan de dagelijkse prestaties van een aandeel en zich meer kunnen richten op het algehele groeipotentieel ervan.
 • Langetermijnbeleggingen bieden fiscale voordelen, omdat de vermogenswinstbelasting doorgaans lager is voor aandelen die gedurende langere tijd worden aangehouden.

Elk van deze voordelen maakt aandelen voor lange termijn tot een aantrekkelijke keuze voor veel beleggers die de komende jaren op zoek zijn naar een betrouwbaar rendement. Door tegelijkertijd te investeren in stabiele bedrijven en het spreiden van de portefeuille, is lange termijn beleggen een haalbare optie voor elke belegger die langdurig succes wil boeken.

Risico’s van lange termijn beleggen

Hoewel lange termijn aandelen voordelig kunnen zijn, zijn er ook risico’s aan verbonden. Langetermijnbeleggers moeten zich daarom goed verdiepen voordat zij zich vastleggen op een langetermijnstrategie. Het meest voorkomende risico van beleggen voor de lange termijn is de mogelijkheid dat een belegging na verloop van tijd haar waarde verliest. Aandelenkoersen kunnen sterker schommelen en zijn moeilijker te voorspellen.

Met betrekking tot dit risico is er ook nog de onzekerheid over hoe de markt zich in de toekomst zal ontwikkelen. Sommige sectoren of bedrijven die er nu goed uitzien, kunnen in de toekomst floppen, terwijl andere die er nu niet goed uitzien, in de toekomst enorm kunnen groeien. Het is belangrijk om dit in gedachten te houden bij het nemen van beslissingen op de lange termijn.

Verder kunnen macro-economische factoren, zoals inflatie en veranderingen in het politieke klimaat, invloed hebben op lange termijn aandelen. Bij inflatie neemt de koopkracht van een aandeel af als de prijs onveranderd blijft, terwijl artikelen duurder worden. Over langere perioden kan dit het potentiële rendement van een belegging erg verminderen. Ten slotte is er het risico dat een bedrijf failliet gaat of dat hun aandelen waardeloos kunnen worden.

Desalniettemin blijft lange termijn een hele winstgevende optie, wanneer de juiste beslissingen worden genomen. Het is cruciaal om je te informeren over de verschillende kenmerken en risico’s te belanceren met je doelstellingen en persoonlijke financiële situatie. De professionele beleggingscoaches van Beleggen.com kunnen hierin ondersteunen, met een gratis strategiegesprek waarin één van ons jouw doelen en mogelijkheden bespreekt.

Strategieën bij lange termijn beleggen

Bij het beleggen in lange termijn aandelen moeten beleggers streven naar een evenwicht tussen risico en rendement. Een belangrijke strategie is om te investeren in bedrijven die de potentie hebben om te groeien en te innoveren in de toekomst. Bedrijven met sterke managementteams en een bewezen track record zijn vaak betrouwbaarder en genereren over het algemeen hogere rendementen. Een andere strategie is om te diversifiëren en je portefeuille te spreiden over verschillende sectoren en geografische regio’s.

Beleggers die rendement op lange termijn nastreven, moeten zich ook richten op bedrijven met een consistente winstgroei, stabiele aandelenkoersen en een lage schuldenlast. Bedrijven in sectoren als technologie, gezondheidszorg, financiën, basisconsumptiegoederen en energie zijn doorgaans goede opties voor lange termijn aandelen, omdat de kans groter is dat zij in de toekomst concurrerend blijven. Bovendien kan het geen kwaad om te beleggen in bedrijven waarin je gelooft en waarvan je denkt dat het goed zal gaan.

Ten slotte moeten beleggers ernaar streven hun portefeuille in evenwicht te houden door een mix van verschillende soorten beleggingen aan te houden, zoals aandelen, obligaties, grondstoffen en onroerend goed. Deze diversificatie helpt het totale portefeuillerisico te verminderen, terwijl het rendement op de lange termijn gewaarborgd blijft. Maar ook voor beleggers die zich alleen op lange termijn aandelen willen focussen, is er genoeg potentie. Zie daarvoor de lijst van beste lange termijn aandelen voor 2023 onderaan dit artikel.

Criteria voor beste aandelen op lange termijn

Om te slagen in lange termijn beleggen, is het essentieel om aandelen te kiezen van bedrijven die hoge kwaliteit leveren en een duurzaam concurrentievoordeel hebben. De beste aandelen voor lange termijn zijn vaak te vinden bij grote cap bedrijven, die bewezen hebben stabiele resultaten te boeken in hun sector. Bedrijven met sterke managementteams, lage schulden en een consistente winstgroei genereren doorgaans hogere rendementen en kunnen daarom als best geselecteerd worden bij lange termijn beleggen.

Zoals hierboven al benoemd, betreft dat ook aandelen van bedrijven die het potetieel hebben om op termijn te groeien en een bewezen staat van dienst hebben. Bedrijven die aan deze criteria voldoen kunnen bijvoorbeeld actief zijn in de gezondheidszorg, technologie of duurzame energie. Zij hebben vaak een solide basis en gezonde toekomstverwachting. Een grondige analyse van de prestaties en vooruitzichten kunnen je helpen om de beste aandelen voor lange termijn te vinden. Of gebruik onze lijst met beste aandelen voor lange termijn in 2023.

Fiscale overwegingen bij lange termijn aandelen

Bij beleggingen in lange termijn aandelen is het belangrijk rekening te houden met het fiscale aspect. Er zijn verschillende fiscale voordelen die gepaard gaan met lange termijn aandelen:

 • Vermogenswinsten op lange termijn worden tegen lagere tarieven belast dan vermogenswinsten op korte termijn. Dit kan gunstig zijn voor beleggers die zich richten op lange termijn aandelen.
 • Beleggers kunnen in aanmerking komen voor een belastingvrijstelling van 30% over de belastbare inkomsten uit hun beleggingen als ze voldoen aan de voorwaarden voor deze regeling. Dit kan gunstig zijn voor beleggers die zich richten op lange termijn aandelen.
 • Beleggers hebben recht op een vermindering van roerende voorheffing. Dit betekent dat inkomsten uit bijvoorbeeld dividend of rente kunnen worden verminderd met de voorheffing die is ingehouden, tot een maximum van 15% van het betreffende inkomen.

Een fiscale overweging bij lage termijn aandelen is de vermogensrendementsheffing. Deze belasting wordt geheven over het veronderstelde rendement van jouw totale vermogen, inclusief aandelen. Dit rendement is in de afgelopen jaren door de Nederlandse overheid verlaagd. Daarnaast kan het type rekening van waaruit je de beleggingen koopt en verkoopt van invloed zijn op jouw totale belastingrekening, aangezien verschillende rekeningen verschillende belastingregels hebben.

Houd er rekening mee dat fiscale wet- en regelgeving in Nederland kan veranderen en dat dit van invloed kan zijn op de fiscale voordelen van langlopende aandelenbeleggingen. Het is daarom verstandig om beleggingsadvies te vragen bij een financieel adviseur of een belastingprofessional om te bepalen welke fiscale voordelen en overwegingen van toepassing zijn op jouw specifieke beleggingsstrategie. Neem ook bijvoorbeeld een kijkje op de site van de Belastingdienst.

Hoe meet je prestaties van lange termijn aandelen?

Het is belangrijk om de prestaties van lange termijn aandelen in de loop der tijd te meten. Dit kan je helpen te bepalen hoe winstgevend jouw beleggingen zijn en welke beleggingen moeten worden verkocht en vervangen door meer veelbelovende. Er zijn verschillende manieren om de prestaties van lange termijn aandelen te meten:

 • Price/Earnings ratio (P/E): Dit meet of een aandeel onder- of overgewaardeerd is ten opzichte van de winst per aandeel. In het algemeen betekent een lage koers/winstverhouding dat het aandeel ondergewaardeerd is en een goed groeipotentieel heeft, terwijl een hogere koers/winstverhouding aangeeft dat het aandeel overgewaardeerd is en een minder aantrekkelijke investering is.
 • Marktkapitalisatie: Dit meet de totale waarde van de aandelen van een bedrijf. Een grotere marktkapitalisatie wijst gewoonlijk op hogere winsten.
 • Debt-to-equity ratio: Deze meet het vermogen van een bedrijf om zijn activiteiten te financieren met schulden en eigen vermogen. Bedrijven met een hogere schuldgraad zullen waarschijnlijk meer moeite hebben om in de toekomst aan hun financiële verplichtingen te voldoen.
 • Rendement op eigen vermogen (ROE) – Dit meet hoeveel winst een bedrijf genereert uit zijn eigen vermogen of investeringsmiddelen. In het algemeen wijst een hoger rendement op eigen vermogen op betere prestaties van het aandeel en een groter groeipotentieel op lange termijn.

Bij het onderzoek naar aandelen op lange termijn is het belangrijk al deze gegevens in overweging te nemen, evenals andere factoren die de prestaties van het aandeel in de loop der tijd kunnen beïnvloeden. Bovendien kan de evaluatie van meerdere jaren van financiële gegevens beleggers helpen om de potentiële risico’s en opbrengsten van een belegging in een bepaald aandeel beter te begrijpen. Met deze informatie kunnen beleggers beter geïnformeerde beslissingen nemen over welke aandelen voor lange termijn het meest succesvol zijn.

5 tips voor lange termijn beleggen

Beleggen voor de lange termijn kan een geweldige manier zijn om ervoor te zorgen dat jouw geld hard voor jou gaat werken. Hier zijn vijf tips om jou te helpen bij succesvol lange termijn beleggen:

 1. Blijf investeren: Een van de belangrijkste aspecten van lange termijn beleggingen is consistentie. Het is belangrijk om regelmatig te blijven beleggen, ongeacht hoe de markt op korte termijn presteert. Dit kan op verschillende manieren, waaronder periodieke aankopen of automatische beleggingsplannen.
 2. Diversifiseer je portefeuille: Leg niet al je eieren in één mandje. Overweeg jouw beleggingen te spreiden over verschillende sectoren en bedrijfstakken om het risico te beperken. Als één lange termijn aandeel slecht presteert, heb je nog andere aandelen om de klap op te vangen.
 3. Houd je visie op de lange termijn: Het is belangrijk om te onthouden dat langetermijnbeleggingen bedoeld zijn om te worden aangehouden voor meerdere jaren. Het negeren van de korte termijn schommelingen van de markt en je concentreren op de lange termijn, trends en groeimogelijkheden kan helpen bij het nemen van beslissingen over jouw investeringen.
 4. Onderzoek bedrijven zorgvuldig: Ga niet zomaar in zee met een aandeel omdat het de laatste tijd goed gaat of omdat het populair is. Doe onderzoek en zorg ervoor dat je de grondbeginselen van een bedrijf begrijpt voordat je erin belegt. Bekijk de jaarrekening, lees het nieuws uit de sector en let op waarschuwingssignalen die erop kunnen wijzen dat een bedrijf het niet goed doet of te veel schulden heeft.
 5. Monitor de prestaties: Het is belangrijk om de prestaties van jouw beleggingen voortdurend te controleren. Let op veranderingen in de aandelenkoersen en overweeg het effect dat dit kan hebben op jouw beleggingsbeslissingen op lange termijn. Wees bereid je strategie waar nodig aan te passen, zodat je succes kunt blijven boeken met lange termijn aandelen.

Beste aandelen voor lange termijn in 2023

De beste aandelen voor de lange termijn in 2023 hangen af van de huidige economische en marktomstandigheden. Er zijn echter enkele aandelen die op lange termijn goede beleggingen zijn en veel potentie hebben om een mooi rendement op te leveren. Dit zijn de 8 beste lange termijn beleggingen voor 2023:

 1. Amazon (AMZN)
 2. Berkshire Hathaway (BRK)
 3. Apple (AAPL)
 4. Alphabet (GOOGL)
 5. Microsoft (MSFT)
 6. Tesla (TSLA)
 7. Netflix (NFLX)
 8. Facebook (FB)

1. Amazon (AMZN)

Amazon is een marktleider in eCommerce, cloud computing en digitale streamingdiensten, waardoor beleggers hun portefeuille gemakkelijk kunnen diversifiëren. Amazon is een van de grootste e-commercebedrijven ter wereld met een indrukwekkende marktkapitalisatie van meer dan $ 1 biljoen. Met zijn sterke merkherkenning en enorme netwerk van klanten heeft het bedrijf een loyaal klantenbestand kunnen opbouwen dat de groei en winstgevendheid blijft aandrijven. Dit maakt het een van de beste lange termijn aandelen voor 2023.

2. Berkshire Hathaway (BRK)

Berkshire Hathaway is een holding met investeringen in veel verschillende sectoren. Het wordt sinds 1965 beheerd door de legendarische belegger Warren Buffett en is nog steeds een van de meest succesvolle langetermijnbeleggingen waar je in 2023 op in kunt zetten. Berkshire Hathaway heeft een sterke aandelenportefeuille, waaronder Apple en Coca-Cola, wat het gemakkelijk maakt om te diversifiëren. Bovendien bieden haar enorme kasreserves bescherming tegen marktvolatiliteit.

3. Apple (AAPL)

Apple is een andere goede kanshebber als lange termijn aandeel voor 2023. Het biedt een breed scala aan producten, waaronder de iPhone, iPad, Mac-computers en meer. Het bedrijf is een van de meest winstgevende bedrijven in de geschiedenis geworden dankzij zijn innovatieve hardware- en softwareproducten. Het aandeel Apple heeft de afgelopen jaren een indrukwekkende run gehad en blijft een sterke performer voor lange termijn beleggers in 2023.

4. Alphabet (GOOGL)

Alphabet (Google) biedt een breed scala aan producten, waaronder zoekmachinediensten en internetreclame. Met een sterke omzetgroei en een toenemende vraag naar haar producten is Alphabet een aantrekkelijke investering voor de toekomst, zo ook in 2023. Het gediversifieerde bedrijfsmodel van het bedrijf maakt het een aantrekkelijke optie voor langetermijnbeleggers die op zoek zijn naar betrouwbare rendementen.

5. Microsoft (MSFT)

Microsoft kan niet vergeten worden als lange termijn aandeel voor 2023. Microsoft is een technologiereus die software produceert voor computers, spelconsoles en mobiele apparaten. In de afgelopen jaren is het bedrijf overgestapt op een op de cloud gebaseerd bedrijfsmodel, wat tot een indrukwekkende groei heeft geleid. Het biedt een breed scala aan producten, waaronder Windows-besturingssystemen, Office-software en cloud computing-diensten.

6. Tesla (TSLA)

Tesla is een fabrikant van elektrische auto’s die de afgelopen jaren veel aandacht heeft gekregen. De aandelenprijs van het bedrijf is de afgelopen maanden sterk gestegen, omdat beleggers optimistisch zijn over het potentieel op lange termijn. Tesla heeft de auto-industrie gerevolutioneerd met zijn innovatieve technologieën, dus het blijft een van de beste aandelen om in te beleggen voor 2023.

7. Netflix (NFLX)

Netflix is een online streamingdienst die films en tv-programma’s aanbiedt aan gebruikers over de hele wereld. Het bedrijf is marktleider in deze ruimte en blijft innoveren en zijn aanbod uitbreiden. Het abonnementsmodel van Netflix maakt het gemakkelijk voor beleggers om na verloop van tijd te genieten van consistente rendementen, waardoor het een goede beleggingsoptie voor de lange termijn is voor 2023.

8. Facebook (FB)

Facebook is een van de grootste social media bedrijven ter wereld. Met meer dan 2 miljard gebruikers is Facebook een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven geworden. Het bedrijf investeert ook fors in nieuwe producten, zoals virtual reality en kunstmatige intelligentie, waardoor het een potentiële winnaar op lange termijn is voor 2023.

Tot slot

Beleggen op lange termijn kan een geweldige manier zijn om jouw portefeuille te diversifiëren en je in te dekken tegen marktvolatiliteit op korte termijn. Onderzoek doen naar elk bedrijf voordat je investeert, is essentieel om er zeker van te zijn dat je de beste lange termijn aandelen voor 2023 kiest. Elk van de hierboven genoemde aandelen heeft een sterk potentieel om op termijn een solide rendement te leveren, waardoor ze in 2023 aantrekkelijke opties zijn voor langetermijnbeleggers.

Maar niet alle lange termijn aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

MEER WETEN OVER SUCCESVOL BELEGGEN?

Succesvol beleggen draait om statistiek en het volgen van een systeem. Lees ons e-book over de 10 stappen om direct een inkomen te halen uit aandelen en opties.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.