Geld beleggen, wat moet je weten om succesvol te zijn?

Geld beleggen in Netflix

Geld beleggen doe je met geld dat je niet direct nodig hebt en ook de komende jaren niet nodig zal hebben. Heb je geld over, waarvan je méér geld wil maken, dan kan het dus interessant zijn om te gaan beleggen, maar verdiep je eerst voordat je je zuurverdiende geld gaat investeren.

Meld u aan voor de gratis online training. Succesvol beleggen….in nog geen 10 minuten per week. Klik hier

Inhoudsopgave

Stijgingen gaan zelden in een rechte lijn, net als dalingen…

Geld beleggen valt en staat namelijk met de beschikbare toekomstige tijd waarin geld kan worden vastgelegd. Na het inleggen van een beleggingsbedrag kan deze som geld groter of kleiner worden: als jouw ingelegde bedrag kleiner is geworden is het belangrijk dat er tijd beschikbaar is om een mogelijke stijging weer af te wachten. Stijgingen gaan immers zelden in 1 rechte lijn.

Geld beleggen: verlies geen geld

Heb je je in waarde gedaalde investering toch nodig dan zal je verlies moeten realiseren op je belegging. En verlies lijden met geld beleggen staat haaks op jouw doel van geld beleggen, hetgeen het behalen van een vergroting van jouw ingelegde bedrag is (en dit met zo min mogelijk risico – hierover later meer). Warren Buffett stelde: regelmaat één verlies geen geld. Regel nummer twee vergeet regel nummer één niet.

Elke zeven jaar je geld laten verdubbelen?

Succesvol geld beleggen houdt dus in dat een initiële investering na verloop van tijd daadwerkelijk is gegroeid. Van 10.000 euro is bijvoorbeeld 11.000 euro gemaakt en daarmee is een winst – in beleggingstermen vaak rendement genoemd – van 1000 euro gerealiseerd. Wanneer je 10% rendement maakt per jaar, dan verdubbelt je geld elke zeven jaar. Hè? Niet niet in 10 jaar? Nee in zeven jaar!

Het rente op rente-effect bij het geld beleggen

Als je jouw ingelegde bedrag langere tijd niet nodig hebt kan je ook profiteren van het principe ‘rendement op rendement’. Dit houdt in dat een eerdere winst beschikbaar is om eveneens winst mee te genereren. Einstein noemde dit rente op rente effect of compounding effect wel het achtste wereldwonder. Zie ook https://beleggen.com/een-kerstcadeau-van-11-miljoen/

Geld verdienen bij een daling of bij een stijging?

Een stijging van een ingelegde som wordt doorgaans bepaald door een stijging van hetgeen waarin wordt belegd, dus bijvoorbeeld de koers van een aandeel. Zodra bijvoorbeeld in een aandeel van een bedrijf wordt belegd, en dit bedrijf weet te groeien en winst te maken, dan wordt dit aandeel (doorgaans) meer waard en zal jouw geïnvesteerde bedrag ook groeien. Daarnaast bestaat ook de methode om rendement te behalen op een aandeel dat in waarde daalt.

Laag kopen en hoog verkopen

Je verdient geld door laag te kopen en hoog te verkopen, maar dat kan dus ook in een andere volgorde. Je verkoopt eerst de aandelen (short gaan) door deze van iemand te lenen en koopt later de aandelen op de beurs om deze weer terug te geven aan degene waarvan je ze geleend hebt.

De wet van de grote getallen, statistiek en kansberekening

Om rendabel te beleggen moet je dus eigenlijk weten wat in de toekomst gaat stijgen of dalen, maar niemand heeft een glazen bol…Ook is het belangrijk kennis te hebben van de methoden en strategieën die succesvol geld beleggen mogelijk maken. Daarom heb je een bewezen strategie nodig. Het is geen magic, maar math (de wet van de grote getallen, statistiek en kansberekening werken aanzienlijk beter dan een beetje gokken). Deze twee ‘need to know’ hoofdpunten van geld beleggen komen hieronder uitgebreider aan bod.

Succesvol geld beleggen: wat wordt een succes

Wat zou het geweldig zijn als het succes en de voorspoed van een bedrijf, land of product te voorspellen was! Nu zal niemand over zo’n glazen bol beschikken maar er zijn bepaalde analyses die een mate van succes kunnen inschatten (ik refereer hier dus expres aan ‘inschatten’ en niet aan ‘weten’).

De cijfers achter een bedrijf

Eén zo’n analyse is fundamentele analyse. Hierbij worden de cijfers achter bijvoorbeeld een bedrijf geanalyseerd. Ook kan worden gekeken naar de mate van kwaliteit van het product / management / kennisniveau van een bedrijf.

Vergelijk de cijfers met andere bedrijven

De cijfers achter een bedrijf zijn vaak te bestuderen op gepubliceerde balansen en de beschikbare winst-en-verlies rekeningen. Nu zijn dergelijke getallen enkel te duiden als ze worden vergeleken met de getallen die andere bedrijven publiceren.

Met het momentumeffect kun je de beurs verslaan, zo stelden wetenschappers vast

Als bedrijf A in sector X al jaren een grotere winst boekt dan bedrijf B in dezelfde sector, dan kan de inschatting worden gemaakt dat bedrijf A in de toekomst succesvoller zal blijken dan bedrijf B. In dit geval zal het logischer zijn aandelen van bedrijf A te kopen. Dit heeft te maken met momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat daarmee de beurs kan worden verslagen. Een aandeel dat in de afgelopen periode is gestegen, heeft een grote kans in de toekomst verder te stijgen.

Hoe ziet de toekomst van een bedrijf eruit?

Naast naar harde cijfers te kijken, kan binnen de fundamentele analyse ook worden gekeken naar het product (of de dienst) en bijvoorbeeld de toekomstvisie van een bedrijf. Hieruit kan worden opgemaakt hoe goed, of juist slecht, wordt ingespeeld op de hedendaagse en toekomstige behoeften van consumenten.

Een blik in de toekomst

Zo was het voor de meest heldere geesten vanaf 2010 duidelijk dat het internet ook prima geschikt zou worden om de vele bytes waaruit video’s bestaan over te gaan verzenden. Hierdoor zouden consumenten niet langer gebonden zijn aan de vaste tijden van tv-uitzendingen, maar juist op de door hen gewenste tijden specifieke beeldmaterialen kunnen opvragen en bekijken.

Volg het spoor van de grote succesvolle beleggers

Goede beleggers zagen de kwaliteit en potentie van bedrijven die deze zogenaamde streamingdiensten gingen aanbieden. Beleggers die dus vanaf de beginperiode hebben belegd in bedrijven als Netflix hebben hun investering flink zien groeien. Overigens is het natuurlijk ook mogelijk om de trend te volgen. We maken dan gebruik van de kennis van deze succesvolle beleggers. Wanneer zij instappen, dan stijgt de koers en volgen wij hun spoor. We noemen dit Trendvolgend beleggen.

Geld beleggen in Netflix

Is het zorgvuldig uitvoeren van fundamentele analyse een garantie voor succes in geld beleggen?

Nee, helaas niet. Aan fundamentele analyse zit namelijk een subjectief aspect. Met andere woorden: een persoonsgebonden emotie of gevoel zal altijd een bepaalde kleur geven aan de analyse. Zoals Nietzsche al zei ‘There are no facts, only interpretations’.

Warren Buffett heeft in de afgelopen 30 jaar de beurs niet kunnen verslaan

Buffett-geen-alpha

Dit neemt niet weg dat common sense die gepaard gaat met fundamentele analyse wél meegenomen wordt in de algemene beoordeling of een belegging de moeite waard is of juist niet. In de praktijk blijken maar weinig mensen in staat te zijn hiermee de beurs te kunnen verslaan. De wereldberoemde belegger Warren Buffett bijvoorbeeld heeft al 30 jaar de beurs niet meer verslagen. Daarom mijn advies om vervolgens gebruik te maken van een tweede, stap, een filter om het kaf van het koren te scheiden.

Buffett geen alpha in 20 jaar

Geld beleggen met technische analyse

Een andere analyse, of type onderzoek om succes in te schatten, is het gebruik van technische analyse. Bij technische analyse wordt bijvoorbeeld in een grafiek, waarin de koers van een aandeel wordt weergegeven, getracht te voorspellen naar welke richting een koers zal afstevenen. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van allerlei indicatoren, gemiddelden, zichzelf herhalende patronen, et cetera et cetera.

Vraag en aanbod bepalen de koers van een aandeel

Als de richting van een koers omhooggaat zal de investering van een belegger in waarde toenemen. Gaat de koers naar beneden dan wordt een belegging minder waard en wordt verlies geleden. Een koers kan ook horizontaal lopen of consolideren, dit houdt in dat een aandeel niet in waarde stijgt noch daalt. Dit is overigens iets dat we in de meeste gevallen zien. Vraag en aanbod is dan in balans zodat de koers per saldo niet van zijn plaats komt.

Hoe wordt technische analyse in de praktijk uitgevoerd?

Technische analyse wordt uitgevoerd aan de hand van bijvoorbeeld zichtbare en te identificeren patronen van de koers in het verleden. Op deze patronen, dus de dan weer stijgende en dan weer dalende lijn van een koers, kunnen verschillende interpretatieve theorieën worden losgelaten. De bekendste zijn de Elliott Wave theorie en de Fibonacci theorie. Als belegger is het verstandig in elk geval iets van deze theorieën te weten.

Geld beleggen met behulp van de Elliott Wave theorie

De Elliot Wave theorie [1] opgesteld door Ralph Nelson Elliott in de jaren dertig van de vorige eeuw, stelt simpel gezegd dat elke hoofdtrend gevolgd wordt door een correctieve trend. Dit patroon van stijgen en dalen kan ook (verschillende keren) in een groter patroon van stijgen en dalen voorkomen (fractalen).

Geld beleggen met behulp van de Fibonacci theorie

De Fibonacci theorie [2] reeds in de dertiende eeuw opgetekend door de wiskundige Leonardo Fibonacci, maakt gebruik van de mathematische verhoudingen tussen verschillende getallen in een reeks. De in een grafiek horizontaal af te leiden lijnen geven volgens deze theorie de verschillende steun- en weerstandsgebieden van een koers aan.

De meeste beleggers handelen emotioneel in plaats van rationeel

Ook technische analyse bestaat bij de gratie van menselijk handelen, die zeker niet altijd volstrekt objectief handelt. De meeste beleggers handelen namelijk emotioneel en daarvan kunnen wij profiteren. Ook hier wordt gekeken naar gegevens uit het verleden welke natuurlijk geen garantie bieden voor resultaten in de toekomst. Maar het gaat om kansberekening en statistiek, zoals gezegd.

Combineer fundamentele analyse met technische analyse

Dit wil echter niet zeggen dat technische analyse altijd behulpzaam is. In combinatie met fundamentele analyse kan een duidelijker beeld van een te verwachten koersdoel worden opgesteld. Nog beter is het de resultaten van beide soorten analyses te combineren met methoden, strategieën en verschillende soorten kennis die bij het geld beleggen als belangrijk worden beschouwd.

Succesvol geld beleggen: kennis is… rendement

Ja, ik noemde geld beleggen net een vak omdat het iets is wat je kan leren en waarvan je je lucratieve beroep kan maken. In veel economische HBO en universitaire opleidingen is geld beleggen dan ook een onderdeel dat op veel belangstelling mag rekenen.

Investeer eerst in de kennis die nodig is voordat je start met geld beleggen

Omdat geld beleggen vooral interessant is als langetermijnstrategie om geld te verdienen (bijvoorbeeld voor na je pensioen of als je een mooi bedrag voor je kinderen wil opbouwen) en geld beleggen dus iets van de lange duur is, is het belangrijk eerst de tijd te nemen om de kennis die voor geld beleggen noodzakelijk is je eigen te maken.

De financiële wereld wil jou graag knippen en scheren

Misschien ben je echter van plan om niet zélf te gaan geld beleggen maar dit uit te besteden aan een andere partij. Dan nog is het belangrijk een redelijke mate van kennis over geld beleggen te hebben, zo kan je in elk geval niet van alles worden wijs gemaakt (je zou ze de kost moeten geven die door de financiële wereld geknipt en geschoren worden, zie bijvoorbeeld deze films) [3]

90% van de particuliere beleggers verliest geld op de beurs

Ga je zomaar zelf geld beleggen zonder enige kennis, of met slechts weinig kennis, dan kan je er bijna zeker van zijn dat je geld verliest (en triest genoeg gebeurt dit bij de meeste zelfstandige/particuliere beleggers ). 90% van de particuliere beleggers verliest geld, zo blijkt uit diverse onderzoeken, waaronder een onderzoek door de Universiteit van Maastricht onder 70.000 klanten van Alex.nl).

Succesvol beleggen betekent eerst leren en dan oefenen

Leer je eerst meer over methoden en strategieën van geld beleggen voordat je daadwerkelijk gaat geld beleggen dan is de kans op succes vele malen groter. Nog beter is het zelfs eerst te oefenen met geld beleggen zonder daadwerkelijk geld te hoeven inleggen: dit kan vaak met een zogenaamde fictieve portefeuille of een oefen of papieren account.

Okay, en waar kan zo’n oefen account worden geopend?

Bij de meeste aanbieders van beleggingsactiviteiten (ook wel brokers genoemd) kan een dergelijk account worden aangemaakt. Hier kunnen dan zonder risico beleggingen worden gekocht en verkocht. Zie ook http://hetnederlandsbrokeronderzoek.nl/

De relatie tussen rendement en risico

Een belangrijk kennisonderdeel van geld beleggen is het begrijpen van de relatie tussen rendement en risico. Toen ik voor een informatief gesprek over geld beleggen in gesprek kwam met een adviseur werd als eerste deze relatie uitgelegd.

Een hoger rendement  door het accepteren van een hoger risico

Deze relatie houdt in dat gespreide beleggingen veiliger zijn maar minder winst kunnen opleveren, en dat een hoge gewenste winst vaak samengaat met een hoog risico (omdat bijvoorbeeld 1 aandeel veel minder waard wordt, of omdat er gebruik wordt van een hefboom).

Geld beleggen in aandelen  of bijvoorbeeld in opties

Gespreid beleggen impliceert dat gebruik wordt gemaakt van verschillende beleggingsmogelijkheden. Zo zijn de bekende aandelen, waarbij je voor een deel eigenaar van een bedrijf wordt, nog altijd zeer populair maar worden andere interessante beleggingsmogelijkheden, zoals opties, over het hoofd gezien.

Stop niet al je eieren in één mandje

Daarnaast houden gespreid beleggen in dat niet al het beschikbare vermogen in één specifiek aandeel (of bijvoorbeeld in één specifieke optie) wordt gestoken. Hiermee wordt de kans verkleind dat als het aandeel daalt een groot deel van de inleg verdampt en de belegger berooid achterblijft.

Spreiden kan zorgen voor een lager rendement, maar is wel essentieel

Dit gespreid beleggen zorgt voor minder risico, maar door de speling van gemiddelden, waarbij hier winst wordt gemaakt en elders verlies, kan het nettorendement van een belegging uiteindelijk lager zijn. Hier komt dikwijls ook bij kijken dat de kosten voor een veelvoud aan gespreide beleggingen een demper op de winst kunnen betekenen. Kosten spelen overigens een steeds kleinere rol wanneer je zelf belegd zie www.hetnederlandsbrokeronderzoek.nl

Kosten bij geld beleggen?

Geld beleggen is niet gratis en vaak wordt per aankoop of verkoop een bepaald bedrag in rekening gebracht. Dit is het geval als je zelfstandig (particulier) belegt, maar zeker als beleggingsactiviteiten worden uitbesteed. Kijk dus naar de kosten, maar ook naar de resultaten die deze partij heeft behaald.

Beleggen op de automatische piloot?

Bouw zelf je vermogen uit. Volg het bewezen systeem: groen is kopen, rood is verkopen. Eenvoudig, vrij van grote risico’s, rendementen per jaar gemiddeld 7,4 – 20,6%. Bekijk je mogelijkheden op https://www.bfm.tools

Risico betekent dat je niet weet wat je aan het doen bent

Dat een hoge gewenste winst samengaat met een hoog risico heeft te maken met het zogenaamde risicoprofiel of hefboom van een belegging. Hierbij geldt dat hoe hoger het risico van een belegging is (hoe meer offensief een belegging is), hoe hoger de verwachte winst is. Overigens geldt dit zeker niet altijd. Warren Buffett omschreef dit mooi: Risk is not knowing what you are doing.

Een hoger rendement (en een hoger risico) door het gebruikmaken van een hefboom

Natuurlijk probeer je als belegger idealiter zoveel mogelijk winst te behalen met een zo gering mogelijk risico. Helaas gaan in de beleggingswereld hoge winsten meestal samen met een hefboom en dus met een hoog risico. Een hefboom ontstaat bijvoorbeeld door gebruik te maken van opties, Speeders, sprinters of turbo’s of bijvoorbeeld effectenkrediet.

Focus op het risico, het rendement volgt vanzelf

Bij dergelijke risico afwegingen is het verstandig het risico te laten aansluiten op het karakter van de belegger. Beleg je particulier en vermoed je bijvoorbeeld dat je impulsief of emotioneel zal reageren op een dalende koers dan is het verstandig om met een wat minder hoog risico geld te beleggen. Zo voorkom je dat een gezellige dag met huisgenoten of familieleden wordt verpest door een chagrijnige belegger.

Angst, onzekerheid en twijfel

Hier raak ik een ander belangrijk kennisonderdeel van geld beleggen: de invloed van emotie. Zo kan emotie ervoor zorgen dat je een aandeel verkoopt als de koers laag is, je bent dan gegrepen door FUD (Fear, Uncertainty, Doubt).

Geld beleggen wanneer je gegijzeld wordt door je eigen emotie

Anderzijds kan een emotie ervoor zorgen dat je een aandeel op een All Time Low (ATL) koopt, dus als een koers op het allerlaagste punt staat. Het staat nu zo laag…het moet wel stijgen…Dan ben je gegijzeld door FOMO (Fear Of Missing Out), een gevoel dat vaak ontstaat na zeer positieve berichten in bijvoorbeeld de media. Wacht tot je systeem of strategie groene licht geeft en houd je emotie onder controle.

Behoor jij tot de 90% particuliere beleggers?

Als FUD en FOMO je makkelijk te pakken nemen dan zit je snel vast in een stramien van buy high, sell low. Je snapt het al: geld beleggen zal je dan forse verliezen opleveren en je plezier in geld beleggen doen afnemen of zelfs volledig doen verdwijnen (en daarin zal je niet de eerste zijn…zoals gezegd behoor je dan tot de 90% van particuliere beleggers).

Maak gebruik van computers bij het geld beleggen

Eigenlijk is het dus belangrijk dat je emotie kan uitschakelen (voor geld beleggen in elk geval, laat je partner dit niet horen). Gelukkig kan dat tegenwoordig door de inzet van computerprogramma’s of software die je helpen bij je beleggingsactiviteiten je helpen met het maken van keuzes.

Besteed het beleggen uit aan een expert

Een andere manier om emotie uit te schakelen, of daar in elk geval zelf geen last van te hebben, is door niet zelf te gaan beleggen maar dit te laten doen door een expert. Uitbesteden dus. Als je een expert voor jou laat beleggen kost geld beleggen je zeer weinig tijd. Ook kan je profiteren van de ervaring en specialistische kennis die de specialist in kwestie heeft.

Hoge kosten bij het geld beleggen

Je moet wel weten dat er ook grote nadelen aan het inschakelen van een beleggingsexpert kleven. Over het algemeen zijn de kosten voor geld beleggen in dat geval enorm hoog. Vooral geld beleggen door middel van een beleggingsfonds kan prijzig zijn. Zo’n fonds bestaat uit een verzameling aandelen en wordt beheerd door een expert die daar een aardig bedrag voor rekent. Dit is de reden dat, afhankelijk van het type fonds, tussen 80% en 96% van de fondsen de index niet kan verslaan.

Iedereen kan (en moet) zelf geld beleggen

Tor slot moet je weten dat geld beleggen niet meer iets is voor een selecte groep gefortuneerden. Vergeet het beeld van de grijze oude man Dagobert Duck als hét voorbeeld van een belegger. Hoewel met een wat hogere inleg ook substantiëlere winsten kunnen worden geboekt, is het al mogelijk te beleggen met een paar honderd euro. Bovendien is beleggen door de lage spaarrente en de resultaten van de pensioenfondsen noodzakelijk geworden! Wat jouw beleggingsbedrag ook wordt, ik hoop dat met deze informatie wat duidelijker is geworden wat je moet weten om te geld beleggen!

Interviews met de grootste beleggingsexperts

Wat zijn de grootste trends volgens de grootste beleggingsexperts? Klik hier https://www.marktnavigators.nl/

Harm van Wijk

[1] https://www.investopedia.com/articles/technical/111401.asp

[2] https://www.investopedia.com/ask/answers/05/fibonacciretracement.asp

[3] “Wolf Of Wall Street” (2013)

Jordan Belfort komt uit een gewone middenklasse familie. Al van jongs af aan heeft hij grote ambities. Op zijn 22e breekt hij als aandelenhandelaar al door aan de beurs op Wall Street en mag hij ruiken aan het grote geld. Maar dan komt de grote beurscrash van 1987 en is hij alles alweer kwijt. Vanuit een garage begint hij met zijn zakenpartner Donnie Azoff zijn eigen bedrijf. Ze verkopen zogenaamde ‘penny stocks’ aan de postbodes en loodgieters om de hoek. Dit zijn aandelen van luttele dollarcenten per stuk, van in het algemeen kansloze bedrijven die véél te klein zijn om naar de beurs te gaan. De commissie van de handelaren? 50%! Juist, je hoort het goed. Is dit helemaal legaal? Zeer waarschijnlijk niet. Vanuit de garage waar het allemaal begon, groeit het bedrijf van Belfort uit tot een grote speler in de financiële wereld. Belfort verdient meer geld dan hij ooit kan uitgeven en doet zijn eerste vrouw rücksichtslos de deur uit voor de bloedmooie blondine Naomi. De FBI is hem inmiddels ook op het spoor en wel in de persoon van agent Patrick Denham. Belfort moet nu een keuze maken: gaat hij door met zijn praktijken, dan kan hij zijn exorbitante levensstijl verder uitbouwen. Maar Belfort loopt dan wel een steeds groter risico om in de gevangenis te belanden. Bron: allesoverfilm.nl

“The Big Short” (2015)

Aan het uiteenspatten van de hypotheekbubbel en met name de wijze waarop de Amerikaanse financiële instelling hier een rol in hebben gehad valt met de beste wil van de wereld geen touw vast te knopen. “En dat is precies de bedoeling,” zo legt beurshandelaar Jared Vennett de kijker in het op ware gebeurtenissen gestoelde The Big Short uit. De leek moet het idee krijgen dat ze daar op Wall Street iets ongelooflijk knaps en ingewikkelds lopen uit te voeren. Met veel humor probeert filmregisseur Adam McKay het de kijker dan toch nog bij te brengen. Door Margot Robbie in een bubbelbad met een glas champagne in haar hand uit te leggen hoe de suprime lending of wat wij in de volksmond ook wel de rommelhypotheek noemen zo’n beetje werkt. Oké, goed dat hebben we. En zelfs Selena Gomez die ons aan de blackjacktafel in Vegas uitlegt wat een CDO, de afkorting voor collaterized debt obligation komt een heel end. Vervolgens gaan de te belangrijke mannetjes in nog belangrijkere pakken ermee aan de haal en raken we het spoor bijster. Bron: filmtotaal.nl

“Inside Job” (2010)

‘Inside Job’ is zeer vakkundig gemaakt, de informatie wordt goed gedoseerd en de documentaire neemt de kijker serieus. Het is geen eenvoudige materie, maar toch wordt alles tot in de kleinste details goed en begrijpelijk uitgelegd. Daarmee bewijst deze documentaire de gehele wereld een grote dienst. Dit is namelijk een crisis die veel mensen raakt, over de hele wereld. Verplichte lesstof voor iedereen die niet bang is om te weten hoe de vork precies in de steel steekt. Hoe verbijsterend dat soms ook kan zijn. Bron: cinemagazine.nl

“Wall Street 2: Money Never Sleeps” (2010)

Jake Moore is werkzaam op de beurs van New York. Hij staat op het punt carrière te maken bij zijn bedrijf en ontvangt dan ook zijn eerste grote cheque. Een gedeelte van het geld belegt hij in aandelen van het bedrijf waar hij werkt. Dan stort de financiële wereld in en staat het bedrijf van Jake op de rand van de afgrond. Dit wordt mede veroorzaakt door Bretton James, die werkzaam is bij een concurrerende firma. Als de mentor van Jake, Louis Zabel, ook nog eens zelfmoord pleegt, is de maat voor hem vol. Hij zoekt de hulp van Gordon Gekko, een voormalig gigant op de beurs van Wall Street. Hij is sinds enkele jaren uit de gevangenis en bezig zijn boek te promoten. Jake heeft echter een relatie met de dochter van Gekko, iets dat hem toegang verschaft tot de kennis van zijn schoonvader. Vader en dochter staan alleen niet op goede voet met elkaar en het zal voor Jake dan ook nog genoeg moeite kosten om zijn plan tot uitwerking te brengen. Bron: allesoverfilm.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.