Beleggen in de top 12 junior mijnbouwbedrijven van 2023

beleggen in de top 12 junior mijnbouwbedrijven van 2023

Beleggen in junior mijnbouwbedrijven is een andere manier om in goud en zilver te beleggen. Beleggen in edelmetalen, zoals goud en zilver, kan op verschillende manieren. Het kopen van fysiek goud in de vorm van munten of staven is één oplossing, maar het kopen van goudmijnaandelen biedt zeer interessante winstkansen in een stijgende markt. Bij die miners zijn er in feite twee categorieën: de grote jongens en de kleintjes.

 

Die grote jongens worden (niet toevallig natuurlijk) de seniors genoemd, de kleine bedrijfjes zijn de juniors. Vandaag besteden we extra aandacht aan die juniors, want die laten toe om met een hefboomeffect in te spelen op een stijging van de goudprijs. Ze zijn namelijk veel gevoeliger voor bewegingen in de goudprijs en dat zowel omhoog als omlaag.

 

Waarom falen zoveel junior mijnbouwbedrijven?

Er zijn wereldwijd meer dan 3.000 junior mijnbouwbedrijven genoteerd op diverse beurzen, waarbij het aanbod voortdurend wordt aangevuld met nieuwe bedrijven die hun aandelen naar de beurs brengen. Hoe kunnen ze allemaal overleven en geld verdienen?

 

Het korte antwoord: dat kunnen ze niet. Wereldwijd zijn er minder dan 50 grote mijnbouwbedrijven, dus het is duidelijk dat niet alle junioren naar dit stadium kunnen doorgroeien, sommige bedrijven zijn dus gedoemd om te mislukken.

 

De vraag is uiteraard waarom. Dat wordt hier besproken, waarbij we tevens de naam van een aantal kanshebbers naar voren schuiven. Het betreft onze persoonlijke favorieten in het wereldje van de juniors.

 

We bespreken eerst in het kort de 8 redenen waarom een mijn zou kunnen falen en hoe de bedrijven te selecteren die kunnen slagen. In de hoop dat jij er als belegger uiteindelijk ook in zult slagen om de winnaars van de verliezers te scheiden.

 

Maar laat ons beginnen met een eenvoudige vraag: wat is een junior mijnbouwbedrijf? Een junior mijnbouwbedrijf is een bedrijf in de ontwikkeling- en exploratiefase van de zoektocht naar nieuwe afzettingen van goud, zilver, uranium of andere natuurlijke hulpbronnen (lees: grondstoffen).

 

Junioren hebben veel kapitaal nodig om in productie te komen en kunnen er 10-20 jaar over doen om dit stadium te bereiken, gedurende welke tijd heel veel dingen mis kunnen gaan. Vooral de vroegste stadia in de levenscyclus van een mijn zijn bijzonder riskant: er kan dan van alles mislopen.

 

De juniors zijn dan nog ver verwijderd van de productie en zullen veel obstakels tegenkomen voordat ze er zijn. Enkele van die obstakels zijn de volgende:

 

 • Kan ik genoeg geld inzamelen om door te gaan?
 • Kan ik bepalen of er een economisch levensvatbare ader onder de grond is? (Met andere woorden: zitten er voldoende grondstoffen (goud, zilver…) in de grond?)
 • Kan ik in alle stadia de benodigde vergunningen en licenties krijgen?
 • Heeft het managementteam de vereiste relevante ervaring?
 • In welke fase van de cyclus is de markt en hoe houd ik de markt geïnteresseerd in mijn verhaal?

 

Er zijn veel mijnbouwbedrijven die allemaal hopen op een winstgevende toekomst, maar de overgrote meerderheid van de juniors staat financieel te zwak om te overleven en de meeste bedrijven zullen er daarom niet in slagen om voorbij de eerste hindernissen, verbonden aan de weg richting exploratie, te raken.

 

Wat zijn de doelstellingen van een junior mijnbouwbedrijf?

Zoals alle bedrijven worden junior mijnbouwbedrijven opgericht in de hoop geld te verdienen. Om dit te doen, moeten ze een actief identificeren met een potentiële commerciële waarde (lees: een grondstof die ze willen ontginnen) en ervan uitgaan dat het managementteam ervaren genoeg is om het bedrijf op te starten, zullen ze de financiering moeten kunnen regelen om door te gaan met de productie.

 

Een junior bedrijf kan beginnen als een privébedrijf zonder beursnotering, maar uiteindelijk besluiten, zoals vele bedrijfjes om een beursgang (Initial Public Offering) te doen als een middel om het kapitaal aan te trekken dat ze nodig hebben om veelbelovende aders te verkennen, te ontwikkelen en liefst ook in productie te nemen.

 

Eenmaal beursgenoteerd, is het de taak van het managementteam om het project door de verschillende ontwikkelingsstadia te loodsen om het stadium van de productie te bereiken. En nog belangrijker voor beleggers: om de inherente waarde van het bedrijf te laten groeien. Wat zich manifesteert in groei van de aandelenkoers, de marktkapitalisatie en de enterprise value (EV) waardering. Uiteindelijk willen de meeste junioren met winst worden overgenomen door een groter bedrijf, een overname waar ook de particuliere aandeelhouders van profiteren.

 

Wat maakt een junior mijnbouwbedrijf succesvol?

Op de eerste plaats natuurlijk een sterk management. Een bedrijfsmanagement met een bewezen staat van dienst en met ervaring in de mijnbouwcyclus heeft meer kans van slagen, wat het belang benadrukt van het kijken naar de achtergrond en de ervaring van het management en het technische team. Het is belangrijk dat het managementteam relevante ervaring heeft voor het project dat ze op het punt staat uit te voeren.

 

Managementteams zonder exploratie-ervaring zijn ongeschikt om een mijn uit de grond te stampen en te exploiteren. De financiering veiligstellen is een ander belangrijk aandachtspunt. Het succes van een mijnbouwbedrijf hangt af van meerdere variabelen, waaronder resultaten, jurisdictie en bedrijfsstructuur.

Het veiligstellen van financiering is een bewijs van het vertrouwen van de markten in het vermogen van het managementteam om te leveren wat ze beloofd hebben te kunnen leveren.

 

Uiteindelijk wordt het risico nog versterkt door het feit dat ze proberen iets te vinden dat (diep) onder de grond is begraven. Als het managementteam het geluk heeft dat alle gegevens een grote kans op succes onder de grond aangeven, kunnen ze financiering verkrijgen. Maar garanties van slagen zijn er dan nog niet, er valt nog een hele weg af te leggen.

 

Naarmate het managementteam het bedrijfsplan succesvol blijft afwerken, neemt de kans toe dat de buitenwereld voor het bedrijf geld beschikbaar stelt. Meestal gebeurt dit in de exploratie-/ontwikkelingsfase (pre-revenue) door de uitgifte van aandelen van het bedrijf in kwestie.

 

Zodra dat bedrijf in de positie komt dat het inkomsten kan genereren, is het in staat om verwatering door de uitgifte van nieuwe aandelen te verminderen. In plaats daarvan kan het bedrijf schuldinstrumenten gebruiken als een middel ter financiering van de activiteiten. Wat toch wel een slok op de borrel scheelt.

 

De beleggers geven natuurlijk de voorkeur aan bedrijven met een sterke balans, lage schulden en een positieve kasstroom, zeker wanneer de grondstoffenprijzen laag zijn. In geval van hogere prijzen wordt zo nauw niet gekeken. Een aantrekkelijke ‘geologie’ (als we dit woord mogen gebruiken) is een noodzakelijke voorwaarde om een mijnbouwproject te doen slagen.

 

Er moet in de mate van het mogelijke zwart op wit bewezen worden dat er ontginbare voorraden onder de grond zitten. De geologie is dus fundamenteel voor toekomstig succes en hoe meer er over de geologie bekend is, hoe minder riskant de ontwikkeling wordt.

 

Het gaat uiteindelijk om de hoeveelheid grondstoffen die in de grond (verborgen) zit. Vaak gaat de aandacht uit naar juniors met exploratiedoelen in een gebied met een geologie die vergelijkbaar is met die van nabijgelegen mijnen in productie (de zogenaamde brownfield sites). Deze krijgen de voorkeur boven pure exploratie in nieuwe, voorheen onontgonnen gebieden (de zogenaamde greenfield sites).

 

De brownfield verkenning van potentieel aantrekkelijke sites verwijst naar gebieden waar eerder grondstoffen werden ontdekt of die gelegen zijn dichtbij andere succesvolle mijnbouwsites. Bij brownfield verkenning zoeken geologen naar afzettingen in de buurt van of naast een reeds werkende mijn.

 

Omdat geologen bestaande gegevens kunnen gebruiken, is het risico bij brownfield verkenning lager dan bij greenfield verkenning. Greenfield verkenning gebeurt in eerder onbekend gebied, waar nog geen grondstoffen werden ontgonnen of gevonden.

 

Greenfield exploratie is gebaseerd op de voorspellende kracht van erts genesis modellen om mineralen en grondstoffen te vinden in voorheen onontgonnen gebieden. Dit zijn de meest risicovolle projecten in de mijnbouw, met de grootste kans op mislukkingen. Daarom moet elk nieuw project in de grondstoffensector goed voorbereid worden, zeker wanneer het gaat om goud of zilver.

 

Er zijn 8 belangrijke redenen waarom een junior mijnbouwbedrijf kan falen:

 

 1. Exploratie op de verkeerde plaats

De exploratie van junior mijnen in nieuwe, onontgonnen gebieden is misschien spannend, maar er is een grotere kans op falen dan bij exploratie in gebieden met een geologie die vergelijkbaar is met die van nabijgelegen producerende mijnen.

 

Statistieken geven aan dat slechts 1 op de 5.000 tot 1 op de 10.000 compleet nieuwe exploratieprojecten ooit de productiefase bereikt.

Belangrijke overwegingen die in acht moeten worden genomen zijn:

 • Staat, provincie, gemeente
 • Infrastructuur
 • Toegankelijkheid
 • Federaal staats- en/of provinciaal overheidsbeleid
 • Belasting- en royaltystructuren
 • Lokale gemeenschappen
 • Milieu- en sociaal bestuur (ESG)

Het niet erkennen en/of aanpakken van één van deze problemen kan ernstige gevolgen hebben voor het vermogen van een project om ooit in productie te gaan.

 

 1. Slechte exploratie boorresultaten

Exploratieboringen en -bemonstering bieden informatie om de hoeveelheid erts en de kwaliteit in de ondergrond in te schatten. Ze zijn meestal een prioriteit van een junior omdat sommige investeerders en financiers zullen wachten tot de resultaten van de boringen beslissen of het bedrijf inderdaad de moeite waard is om in te investeren.

 

Minerale exploratie en boringen zijn nodig om potentiële voorraden aan goud of zilver in te schatten. Goede resultaten zullen investeerders makkelijker verleiden om met geld over de brug te komen. Als de eerste scoping studie, in vaktermen spreken we van een Preliminary Economic Assessment (PEA) achter de rug is, is het tijd voor het bedrijf om een Preliminary Feasibility Study (PFS) op te stellen.

 

Deze studie moet de voorlopige resultaten bevestigen en geeft een bijkomend bewijs dat exploitatie van goud of zilver (of andere grondstoffen in de ondergrond) inderdaad rendabel is. Het is eerder ongebruikelijk dat een bedrijf in dit stadium al wordt gefinancierd, maar een positieve studie geeft het bedrijf wel meer kansen op succes.

 

In een volgende fase, zal om het kapitaal aan te trekken, dat noodzakelijk is om de ondergrond te ontwikkelen, een haalbaarheidsstudie (FS, Feasibility Study) gebeuren. Daarna heeft het bedrijf een veel beter begrip van wat er ondergronds ligt te wachten en wat er bovengronds te gebeuren staat in termen van financieringskosten.

 

Om ervoor te zorgen dat de geldschieters een gerust gevoel krijgen, zal het bedrijf echter een laatste scoping-studie moeten produceren, namelijk een definitive feasibility study (DFS) met duidelijke details, een uitgebreide technologische analyse van het project en uiteindelijk een kostprijsberekening tegen de geldende marktprijzen.

 

In alle fasen van bovenstaand onderzoek kan blijken dat het project niet rendabel is, zodat het uiteindelijk toch nog wordt afgeblazen. Het heeft voor beleggers daarom geen zin om te beleggen in projecten die nog niet volledig op poten staan.

 

 1. Aders van minder goede kwaliteit

De technische problemen waar juniors mee worden geconfronteerd zijn talrijk en kunnen ook voortkomen uit de aanwezigheid van grondstoffen van minderwaardige kwaliteit. Sommige mijnbouwbedrijven voelen zich goed bij het delven van erts van lagere kwaliteit maar dan op een veel grotere schaal. In dat geval wordt dus de voorkeur gegeven aan kwantiteit boven kwaliteit.

 

Het zou echter kunnen dat het sop de kool niet waard is, meer bepaald dat de gedolven hoeveelheid grondstoffen uiteindelijk toch te laag is om winstgevend te werken. Problemen kunnen zich voordoen wanneer de mijnbouwgroepen uitkomen op minderwaardige grondstoffen, die bovendien veel moeilijker te bereiken en te extraheren zijn.

 

Bij de rendabiliteit van het project kunnen dan grote vraagtekens worden geplaatst. De locatie speelt ook een rol. Als die maandenlang ontoegankelijk is vanwege regen of ijs, waardoor de exploitatie technisch moeilijk toegankelijk wordt, loert falen om de hoek.

 

Hetzelfde geldt als er voldoende grondstoffen aanwezig zijn, maar als die diep onder de grond liggen en technisch moeilijk toegankelijk zijn. Het is daarom belangrijk om te onthouden dat hoogwaardig niet altijd gelijk is aan een project met een hoge winstmarge. Het totaalplaatje moet bekeken worden, de junior miner is op zoek naar ontginbare metalen tegen een prijs die duurzaam en winstgevend is.

 

 1. Het niet verlenen van mijnbouwvergunningen

Mijnvergunningen en vergunningen zijn in alle stadia van het ontginningsproces van juniors vereist voor de exploratie, ontwikkeling, winning en verwerking van grondstoffen. Vergunningen zijn noodzakelijk bij zowel de prospectie als bij de mijnbouw zelf. Wat komt er nog allemaal bij kijken? Heel wat factoren zo blijkt. Denken we maar aan:

 • Gezondheid en veiligheid
 • Milieu- en sociaal beheer
 • De duurzame winning van grondstoffen

 

Er zijn veel voorbeelden van bedrijven die niet in staat zijn geweest om projecten te starten omdat ze niet de benodigde vergunningen van de (plaatselijke) autoriteiten hebben gekregen om productiefaciliteiten of mijnen te ontwikkelen. Het geld van de beleggers wordt opgesoupeerd aan overheadkosten zoals salarissen, terwijl gewacht wordt op machtigingen die misschien nooit komen.

 

 1. Geen geld meer

Juniormijnen moeten in alle stadia goed gefinancierd worden. Als er geld moet worden ingezameld op de beurs, dat wil zeggen via het uitgeven van nieuwe aandelen, zal het management ernaar streven dit te doen tegen een hogere prijs dan bij de vorige kapitaalverhoging. Dat is het ideale scenario, dat echter niet altijd doorgang vindt.

 

Als de beleggers weigeren om over de brug te komen, kan het over en uit zijn. Exploratie en ontwikkeling zijn duur en als juniors in de verschillende fasen van het ontwikkelingsproces niet genoeg geld ophalen, zullen ze niet in staat zijn om de productiefase te halen.

 

Alternatieve strategieën kunnen dan nog geprobeerd worden, zoals het binnenhalen van een partner, fuseren, het project uitbesteden aan een ander bedrijf of het verkopen van het hele project. Wanneer ook dit geen soelaas biedt, zit er weinig anders op dan de stekker eruit te trekken.

 

 1. Een daling van de grondstofprijzen: goud en zilver worden fors goedkoper

De huidige marktprijs heeft een aanzienlijke invloed op de aandelenkoersen voor mijnbouwbedrijven en dat op de eerste plaats op de beurskoersen van juniors. Hoe lager de productiekosten en hoe hoger de grondstofprijs, hoe meer geld het bedrijf verdient.

 

Het gegenereerde geld geeft het bedrijf de keuze om verschillende dingen te doen, zoals dividend uitkeren aan aandeelhouders, lucratieve acquisities doen, schulden afbetalen, apparatuur kopen om de productiviteit te verhogen of betere mensen aannemen.

 

Mijnbouwbedrijven, ook juniors, zijn vaak (al dan niet onder druk van de aandeelhouders) gedwongen om operationele mijnen in stand houden, zelfs tijdens periodes van lage grondstoffenprijzen. Een tijdje draaien op de reserves kan geen kwaad. Maar op een bepaald moment kan het water tot aan de lippen komen.

 

 1. Sociale en milieuconflict

Mijnbouw kan een politiek gevoelig feit zijn, dus exploratie in moeilijke gebieden of politiek onstabiele landen kan problematisch zijn. Terwijl mijnbouwbedrijven banen scheppen en de economie in plattelandsgebieden stimuleert, kunnen ze tevens de bron zijn van sociale en milieuconflicten.

 

In september 2020 bevestigde de Chileense milieurechtbank de definitieve sluiting van het Pascua Lama mijnbouwproject van het Canadese bedrijf Barrick Gold, dat sinds 2013 op ‘hold’ stond vanwege milieuproblemen. De rechtbank legde ook een boete van C $ 9 miljoen aan het bedrijf op.

 

Lokale groepen protesteerden tegen de exploitatie en begonnen een juridische strijd om de aanleg van de mijn te stoppen, waarbij ze hun bezorgdheid uitten over de dreiging van schade aan waterwegen door het enorme open pit mijnbouwproject, één van de grootste ter wereld. De rechtbank verwierp een juridisch beroep van het bedrijf en bevestigde een uitspraak van de milieuautoriteit uit 2018, waarin de “totale en definitieve sluiting” van het mijnproject werd gelast. En daarna was het dus over en uit.

 

 1. Slechte beslissingen getroffen door het management

Dit is een nachtmerrie voor elke belegger, omdat het uiteindelijk het management van juniors grotendeels verantwoordelijk is voor het succes of falen van het project. Beleg alleen in bedrijven met managementteams met relevante ervaring.

 

Het heeft geen zin om te investeren in een bedrijf waar het managementteam u wijsmaakt dat ze weldra in productie zullen gaan, terwijl ze in feite nog nooit een goud- of zilvermijn in werking hebben gezien. Waar moet je op letten bij managementteams?

 1. Een businessplan en de kunst om dit plan duidelijk uit te leggen aan de investeerders.
 2. Het team moet in staat zijn om de technische geologische problemen voor de ontwikkelingsfase op te lossen.
 3. In staat zijn om met de financiële markten te discussiëren en kapitaal aan te trekken.
 4. Zij moeten hun geld voorzichtig en doeltreffend kunnen beheren en uitgeven.
 5. Bekwaam zijn om hun verhaal consequent en regelmatig te promoten.

 

De vroege stadia in de levenscyclus van een mijnbouwbedrijf zijn bijzonder riskant. Junior mijnbouwbedrijven zijn nog ver verwijderd van productie en zullen veel obstakels tegenkomen voordat ze die bereiken.

 

Junior mijnbouwbedrijven zijn een zodoende risicovolle investering, maar kunnen resulteren in een hoge beloning voor degenen die hun eigen due diligence willen doen en de juiste vragen willen en durven stellen.

 

En vooral eerlijke antwoorden zoeken op die vragen. Raak niet verstrikt in je eigen bevestigingsbias en geloof nooit mooie verhaaltjes. Wees ook nooit emotioneel over beleggen. Emotie vertroebelt je vermogen om duidelijke beslissingen te nemen. Maar laat ons nu van de theorie overgaan op de praktijk.

 

 

De beste junior goudmijnaandelen om te bekijken

Beleggen in junior goudmijnaandelen is een strategie met een hoog risico waar mogelijk (maar niet zeker!) een hoge opbrengst aan verbonden is. Junior goudmijnbedrijven zijn kleine tot middelgrote bedrijven die actief zijn in de exploratie van goud- en zilveranders, al dan niet met andere metalen of grondstoffen als extra productie.

 

Indien de juiste beslissingen worden genomen, is beleggen in junior goudmijnaandelen één van de beste manieren om enorme winsten te maken in de sector van de edelmetalen in het geval van stijgende prijzen.

 

Als u een junior goudmijnbedrijf bezit, dat aan een veelbelovend project werkt, hoeft u alleen maar te wachten tot het bedrijf een (bij wijze van spreken) schat vindt. Junior goudmijnbedrijven investeren veel in exploratie, haalbaarheidsrapporten, onderzoek en op technologie gebaseerde analyse voordat ze daadwerkelijk met hun mijnbouwactiviteiten beginnen.

 

Waarom zou u beleggen in junior goudmijnaandelen?

Volgens een rapport van Van Eck Global bereikte de goudproductie een piek in 2003, waarna grote goudbedrijven nieuwe mijnbouwactiviteiten vermeden en diversifieerden naar andere edele metalen. Het aantal grote nieuwe goudontdekkingen is sinds 1998 ook gedaald. Er dreigt dus een tekort aan goud, maar ook aan zilver en andere grondstoffen.

 

Dit laat een open terrein voor jonge goudmijnbedrijven om actief deel te nemen aan goudexploratie in veelbelovende delen van de wereld, waaronder Afrika, Canada en de VS. Junior goudmijnbedrijven die solide resultaten produceren hebben ook het potentieel om overnamedoelwitten te worden, wat kan resulteren in enorme winsten voor aandeelhouders. Maar ook een prijsexplosie bij het goud zelf kan de koers van de juniors doen exploderen.

 

Een recessie in de VS en de rest van de wereld zou de goudprijs kunnen ondersteunen, maar de scherpe stijging van de rentetarieven om de inflatie aan te pakken, heeft tot dusverre het opwaartse potentieel voor het edelmetaal afgetopt. Maar dat zou weleens anders kunnen worden wanneer de wereldeconomie wegzakt in een recessie.

 

Of zoals werd opgemerkt door de Duitse firma Heraeus: “Een recessie is niet per se slecht nieuws voor goud. Doorgaans dalen de prijzen van edelmetalen tijdens recessies, inclusief de prijs voor goud. In de recessie van 1980 daalde de goudprijs weliswaar (met 6%), maar dat kwam deels doordat begin 1980 net een recordprijs was bereikt en de Fed de rente eindelijk boven de inflatie had geduwd.

 

In de daaropvolgende recessies is de goudprijs echter minder gedaald en sneller hersteld dan de andere metalen. De goudprijs staat aan het einde van een recessie doorgaans iets hoger dan aan het begin.”

 

De World Gold Council, de overkoepelende organisatie in de goudindustrie, schuift voor 2024 de twee dezelfde factoren naar voren die de goudprijs tegenwind kunnen geven. Dat zijn nog steeds de hogere nominale rentetarieven en een potentieel (nog) sterkere dollar De WGC merkte echter ook op dat de mogelijke negatieve effecten van bovenstaande factoren kunnen worden gecompenseerd door andere, meer ondersteunende factoren, waaronder:

 

 • Hoge, aanhoudende inflatie waarbij goud een inhaalslag speelt ten opzichte van andere grondstoffen.
 • Marktvolatiliteit gekoppeld aan verschuivingen in monetair beleid en geopolitiek.
 • De behoefte aan effectieve afdekkingen van beleggingsportefeuilles in omgeving die door onzekerheid worden gekenmerkt.

 

Een voorspelling van de goudprijs voor 2024

Sommige analisten voorspellen voor 2024, na een eerder zwak 2023, opnieuw een (sterke?) bullish cyclus die de goudprijs dichtbij of terug boven het niveau van $ 2.000 zal brengen. De prijs van goud zal dus naar verwachting stijgen in 2024, voornamelijk gedreven door dynamiek tussen de markten onderling. De rente op de Amerikaanse dollar en obligaties zijn en blijven leidende indicatoren voor goud.

 

De inflatieverwachtingen blijven stijgen en de monetaire expansie blijft doorgaan. Deze verwachte trends in de voorlopende indicatoren van goud zouden de goudprijs kunnen ondersteunen. Daarom is de voorspelling voor 2024 van de goudprijs bij heel wat analisten gefocust op $ 2.000, dat zonder meer een psychologisch belangrijk niveau mag worden genoemd. De drie leidende indicatoren voor de goudprijsvoorspellingen zijn:

 

De euro (omgekeerd gecorreleerd aan de USD).

De obligatierendementen.

De evolutie van de inflatie.

 

Deze drie indicatoren samen helpen het toekomstige pad van de goudprijs uit te stippelen. Op basis van de lange termijn grafieken die de dominante patronen van goud laten zien, verwachten de analisten dat de goudprijs in 2023 zal consolideren in een breed bereik van 1.600 tot 2.000 USD/oz.

 

We verwachten dat er op de lange termijn een bullish ommekeer zal komen op de goudgrafiek, wat de weg zal banen voor goud om uiteindelijk door te breken naar de nieuwe all time high (ATH) met $ 2.500 als eerste bullish target en uiteindelijk $3.000 om te worden bereikt.

 

Heel wat analisten zijn er sterk van overtuigd dat de dominante trend van goud op de lange termijn nog steeds bullish is. Omdat het monetaire beleid echter restrictief was in 2023 werd een desinflatoire trend creëert, verwacht men dat de goudprijs in 2024 consolideert op of iets boven de huidige prijsniveaus voordat op een later tijdstip een nieuwe ATH bereikt. Of dat in 2024 zal zijn, valt uiteraard moeilijk te voorspellen.

Bullmarkten versnellen in de loop van de tijd langzaam, om steeds sneller te versnellen naarmate ze volwassener worden. Met dat in het achterhoofd werd de echte doorbraak boven de vroegere piek bij het goud al voor 2022 voorspeld.

 

Hoewel die uitbraak boven $ 2.000 in 2022 inderdaad plaatsvond, hield deze niet stand vanwege de interventies van de centrale banken, die de rente fors hoger duwden. Het desinflatoire beleid duwde de grondstoffenprijzen omlaag, maar toch reageerde goud niet op het inflatoire klimaat. Dit vanwege het restrictieve monetaire beleid.

 

Dit zijn de beste junior mijnbouwgoudaandelen om te kopen voor 2024

Junior goudmijnbouwbedrijven trekken de aandacht van groei-investeerders, aangezien de koersen van deze aandelen de neiging hebben om te exploderen wanneer het bedrijf aantrekkelijke deposito’s vindt en de productie start.

 

Veel junior mijnbouwbedrijven handelen als penny stocks, en ze keren meestal geen dividend uit, dus het kapitaal kan worden geïnvesteerd om de operationele capaciteit uit te breiden.

 

De World Gold Council verwacht, zoals veel analisten trouwens, dat de goudprijs per ounce de komende jaren meer dan $ 3.000 zal bedragen. Momenteel wordt de goudprijs afgeremd doordat de rente stijgt, omdat momenteel hoger renderende activa aantrekkelijker zijn voor beleggers. Om nog maar te zwijgen van de stijgende dollar.

 

We hebben hieronder de beste junior goudmijnaandelen geselecteerd op basis van hun huidige of toekomstige goudprojecten, positieve analistenadviezen en potentieel voor hogere schaalbaarheid in de toekomst. Deze bedrijven handelen momenteel als penny stocks en hun marktkapitalisatie blijft onder $ 1 miljard, wat voldoende ruimte biedt voor expansie en groei.

 

1.   Caledonia Mining Corporation Plc (NYSE:CMCL)

De kosten in de goudmijnindustrie zijn in de loop van 2023 blijven stijgen. Dit volgde op een kortstondige pauze rond de jaarwisseling, toen de gemiddelde alle kosten samen (AISC) van de mijnbouwbedrijven met 1% k/q waren gedaald. Voordien waren de kosten de afgelopen drie kwartalen op rij gestegen tot aan het derde kwartaal van 2022.

 

In het tweede kwartaal van 2023 steeg de AISC met 6% k/q tot een recordhoogte op kwartaalbasis van US$ 1.358/oz. Dit cijfer vertegenwoordigt een stijging van 10% op jaarbasis. De stijgende industriekosten sinds 2020 zijn veroorzaakt door inflatoire druk op alle aspecten van de inputkosten van mijnwerkers, met name arbeid, brandstof en elektriciteit.

 

Dit was het gevolg van verstoringen van de toeleveringsketen en het overheidsbeleid dat werd ingevoerd vanwege de COVID-19-plandemie. Deze factoren werden verergerd door de stijgende olie- en gasprijzen na de Russische invasie van Oekraïne.

 

Bovendien dreven reguliere conjuncturele factoren de kosten in het eerste kwartaal van 2023 verder op. De kosten zijn in het eerste kwartaal van elk jaar vaak hoger voor mijnen die actief zijn in landen met strenge winters, zoals Canada en Rusland.

 

Dit jaar was het tweede kwartaal echter ook moeilijk vanwege de gestegen kosten voor allerhande grondstoffen. Ondertussen wordt de productie-efficiëntie in Zuid-Afrika beïnvloed door de afwezigheid van werknemers tijdens de vakantieperiode, waardoor de kosten stijgen.

 

Om een voorbeeld te geven: de twee grootste goudmijnbedrijven ter wereld, Newmont en Barrick, noteerden beide een hoger dan gemiddelde stijging van hun AISC. In het tweede kwartaal van 2023 steeg de AISC van Newmont met 13% op kwartaalbasis naar US$1.376/oz, terwijl die van Barrick met 10% steeg naar US$ 1.370/oz. Naast de reeds genoemde bredere effecten, waren deze stijgingen ook te wijten aan een aantal mijnspecifieke factoren. Hetzelfde geldt dus ook voor de juniors.

 

Caledonia Mining Corporation Plc werd opgericht in 1992 en heeft zijn hoofdkantoor in Saint Helier, Jersey. Het bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met de exploitatie van een goudmijn en minerale eigendommen voor edele metalen in Zimbabwe.

 

Op 3 oktober 2023 maakte het bedrijf een aankoop bekend van 2.235 aandelen door CFO Chester Goodburn, tegen een prijs van $9,95 per aandeel. Na deze transactie bezit Goodburn 6.335 aandelen in de onderneming, wat neerkomt op ongeveer 0,05% van het totaal geplaatste aandelenkapitaal.

 

Op 3 oktober 2023 maakte Caledonia Mining Corporation Plc (NYSE:CMCL) een kwartaaldividend van $ 0,14 per aandeel bekend, in lijn met het voorgaande kwartaal. Het dividend wordt op 28 oktober uitgekeerd aan de geregistreerde aandeelhouders op 14 oktober. Het bedrijf levert een dividendrendement op van 5,65%.

 

Caledonia Mining Corporation Plc heeft op 21 juli aangekondigd dat het een overeenkomst heeft getekend voor de aankoop van het Bilboes Gold-project in Zimbabwe voor 5.123.044 eigen aandelen.

 

De productie bij het Cloth project in het tweede kwartaal bedroeg 17.436 ounces, wat neerkomt op een stijging van 8,7% procent ten opzichte van de 16.036 ounces geproduceerd in het eerste kwartaal van 2023. De goudproductie bij Cloth in de eerste zes maanden van 2023 bedroeg 33.472 ounces, vergeleken met 38.606 ounces geproduceerd in de eerste zes maanden van 2023.

 

De productie bij het Carpet project in het tweede kwartaal bleef, hoewel verbeterd ten opzichte van het voorgaande kwartaal, nog steeds onder de verwachtingen. Dit was te wijten aan verschillende factoren die van invloed waren op de uitvoering van het mijnplan in bepaalde mijngebieden. Deze factoren omvatten een hoog aantal mislukte ontploffingen en fouten in de nauwkeurigheid van de explosies, wat bijdroeg aan een afremmen van de productie. Het management heeft zich intensief op deze probleemgebieden gericht en de productie heeft vanaf de zomer een duidelijke verbetering laten zien.

 

De productie voor de eerste zes maanden van 2023 was lager dan in de eerste zes maanden van 2022 als gevolg van de problemen die zich in het kwartaal voordeden (zoals hierboven vermeld), naast de problemen die zich in het voorgaande kwartaal voordeden en die, zoals eerder geadviseerd, verschillende mechanische storingen omvatten.

 

In het licht van de verbeterde prestaties eind juni en begin juli herhaalt het management de productierichtlijnen voor het jaar tot 31 december 2023 van tussen 75.000 en 80.000 ounces.

 

Er werd 1.076 ounces goud geproduceerd uit de Bilboes Oxides in het tweede kwartaal, een stijging ten opzichte van de 105 ounces geproduceerd in het eerste kwartaal van 2023. Er was geen productie bij de Bilboes Oxides in 2022.

 

De Bilboes Oxides was bedoeld als een kleinschalig korte termijn project met lage marges dat vooral werd gerechtvaardigd door de voordelen van het vooraf strippen, vooruitlopend op de ontwikkeling van het grotere sulfideproject.

 

Het bedrijf heeft eerder de richtlijnen voor de Bilboes Oxides ingetrokken en, bij gebrek aan een redelijk vooruitzicht op een algehele contante bijdrage, is het project met ingang van 1 oktober 2023 weer onder beheer en onderhoud gevallen.

 

De mijnbouw en metallurgische verwerking zijn bij Bilboes Oxides tot eind september doorgegaan; daarna zal het uitlogen van materiaal dat reeds op het uitloogkussen is afgezet, doorgaan. De winning en verwerking van oxiden zal worden hervat wanneer het strippen van het afval voor het sulfideproject begint. In reactie op de aankondiging zei Mark Learmonth, Chief Executive Officer:

 

“Na een bemoedigende start van het tweede kwartaal bleef de productie in mei en de eerste helft van juni onder de verwachtingen. Managementinterventies om de problemen te identificeren en aan te pakken lijken succesvol te zijn geweest en de productie verbeterde eind juni en begin juli aanzienlijk.

 

De productie in de eerste week van juli lag op recordniveau en was bijna 400 ounces beter dan gepland. Hoewel we nog veel werk te doen hebben om het productietekort van de eerste zes maanden goed te maken, hebben we er vertrouwen in dat we dat zullen doen en daarom herhalen we onze productierichtlijnen voor 2023 van tussen 75.000 en 80.000 ounces goud.

 

Learmonth ging verder: “De vooruitzichten voor de Bilboes Oxides zijn onvoldoende zeker, tenzij dit gebeurt in combinatie met de afvalverwijdering voor het sulfideproject. Daarom hebben we besloten dit project weer in beheer en onderhoud te nemen totdat de werkzaamheden aan het grotere sulfideproject beginnen, waarbij het resterende oxidemateriaal naast het sulfide-erts zal worden gewonnen en verwerkt. Deze uitkomst heeft geen invloed op de kwaliteit van het veel grotere sulfideproject dat de enige reden was voor de overname van Bilboes.”

 

2.   Dakota Gold (DC)

Goudliefhebbers hebben een paar moeilijke jaren achter de rug. Alle factoren die verondersteld worden de goudprijs omhoog te duwen, zijn daar niet in geslaagd. In de herfst ging de goudprijs zelfs verder omlaag.

 

Nadat het gele metaal medio 2020 de hoogtepunten van 2011 opnieuw had bereikt, te midden van Covid-19 en andere economische onzekerheden, is het er niet in geslaagd de prijskaap van $ 2.100 te doorbreken. Zelfs een mondiale inflatiestijging was niet genoeg om handelaren en investeerders te verleiden goud boven technische barrières te bieden.

 

De goudmarkt gedraagt zich anders dan de meeste andere grondstoffenmarkten. Winsten worden in één keer geboekt in plaats van in de loop van de tijd. Bovendien kan een consolidatie in de goudprijs jaren duren.

 

Hoewel goud er niet in is geslaagd zich te herstellen, is het er wel in geslaagd een lichte opwaartse trend vast te houden (zelfs na het recente bloedbad in de sector van de edelmetalen). Ook Dakota Gold is er niet in geslaagd om potten te breken op de beurs.

 

Dakota Gold is een in South Dakota gevestigd bedrijf voor verantwoorde goudexploratie en -ontwikkeling met een specifieke focus op het revitaliseren van het Homestake District in Lead, South Dakota. Dakota Gold heeft hoogwaardige goudminerale eigendommen die meer dan 46.000 hectare beslaan rondom de historische Homestake Mine.

 

Het bedrijf onderzoekt voornamelijk goudvoorraden en heeft controlerende belangen in de projecten Blind Gold, City Creek, Homestake Paleoplacer, Tinton, West Corridor, Ragged Top, Poorman Anticline, Maitland en South Lead/Whistler Gulch in South Dakota. Het Dakota Gold team richt zich op nieuwe goudvondsten en kansen die voortbouwen op de erfenis van het Homestake District en zijn 145 jaar aan goudmijngeschiedenis.

 

Het bedrijf gaf in de herfst van 2023 een verkenningsupdate voor zijn Maitland Gold Project. Dit Maitland grenst aan de +40 miljoen ounce historische Homestake Mine in het Homestake District van South Dakota en herbergt overlappende goudmineralisatie van oudere Precambriaanse en jongere Tertiaire goudevenementen.

 

Het bedrijf is in januari 2022 begonnen met boortesten voor beide soorten goudafzettingen en heeft tot nu toe 23.000 meter aan boringen en in totaal 19 boorgaten voltooid. Eerder dit jaar kondigde het bedrijf twee afzonderlijke ontdekkingen aan: de Unionville Zone op het gebied van tertiaire mineralisatie en de JB Gold Zone op het gebied van precambrium-gerijpte goudmineralisatie. Significante hoogwaardige goudmineralisatie is aangetroffen bij twee ontdekkingen, de Tertiaire Unionville Zone en de Homestake Style Precambrian JB Gold Zone.

 

De goudmineralisatie blijft bij beide ontdekkingen open op diepte en in alle richtingen. Tertiaire goudmineralisatie van vergelijkbare kwaliteit vindt plaats in historische boorgaten en oppervlaktemonsters (beste waarde 9,44 g/t Au) tot 2.000 meter ten noorden van het ontdekkingsgebied van Unionville en vormt een structurele noord-zuidzone van meer dan 3.000 meter lang met verschillende parallelle structuren (dat wil zeggen de historische ondergrondse Maitland-mijn) die aanvullende, niet-geteste doelen definiëren.

 

Het bedrijf beschikt momenteel over 53 boorplatforms die zijn toegestaan op privéterrein ten noorden van de Unionville en JB Gold Zones en die zullen worden gebruikt om beide soorten doelwitten te testen en uit te breiden.

 

James M. Berry, Vice President of Exploration voor Dakota Gold, gaf een positieve visie op de toekomst van zijn bedrijf: “Het hebben van twee grote goudsystemen die elkaar overlappen in zo’n klein gebied biedt grote synergieën voor exploratie, ontwikkeling en toekomstige winningsmogelijkheden.

 

De potentiële uitbreiding van het Tertiaire structurele systeem over 7.300 meter naar het noorden vanaf het huidige ontdekkingsgebied en op ons Blind Gold Project geeft aan dat de huidige afzetting aanzienlijk kan worden uitgebreid.

 

Bovendien zijn wij van mening dat de recente ontdekking van de JB Gold Zone nog maar het begin is van onze doelstellingen om te identificeren en te definiëren een belangrijke gouden richel in het Maitland-gebied.” Dakota Gold is goed gepositioneerd om te profiteren van een nieuwe stijgingsfase bij het goud.

 

3.   Galiano Gold (GAU)

Wanneer de rente op obligaties stijgt, wordt de aantrekkelijkheid van beleggen in goud, dat geen rente opbrengt, kleiner. Een appreciërende dollar, die in herfst van 2023 steeg naar het hoogste niveau sinds december, heeft ook de goudprijs onder druk gezet.

 

Ondanks de verliezen geleden in de herfst is de goudprijs in 2023 op moment van schrijven nog steeds iets gestegen. De SPDR Gold Trust (GLD), een van de grootste op de beurs verhandelde fondsen (ETF’s) op Wall Street die de goudprijs volgt, is nu vlak voor het jaar.

 

Maar goud had een slechter jaar kunnen hebben. Centrale banken en Chinese kopers hebben dit jaar tot nu toe een sterke honger naar goud getoond, terwijl India, een historisch grote consument van goud, de vraag wellicht zal zien dalen.

China en India zijn samen goed voor ongeveer de helft van de mondiale vraag naar goud. “Het varieert uiteraard, maar het is tussen de 50% en 55% van de totale vraag naar sieraden, munten of staven die naar beide landen gaat”, zegt Rhona O’Connell, hoofd marktanalyse voor EMEA en Azië bij het institutionele financiële dienstennetwerk StoneX. Daarnaast mag de factor centrale banken niet onderschat worden.

 

De centrale banken hebben hun aankopen van het gele metaal in 2023 opgevoerd. Volgens de World Gold Council bereikte de goudaankoop door centrale banken eerder dit jaar een record in het eerste kwartaal, waarbij die in Singapore, China en Turkije tot de grootste kopers behoorden.

 

Vorig jaar kochten centrale banken over de hele wereld netto 1.136 ton – de hoogste hoeveelheid van alle jaren sinds het begin van de registratie in 1950 – in het licht van de toenemende geopolitieke onzekerheid en hoge inflatie.

 

Kopers in China hebben ook hun aankopen van het metaal verhoogd, omdat een verzwakkende yuan, lage rentes op staatsobligaties en een economische vertraging de aantrekkingskracht van goud in het land hebben vergroot. De People’s Bank of China (PBoC) is een van ’s werelds grootste institutionele kopers van goud en heeft haar bezit aan goud sinds begin 2023 met 155 ton vergroot.

 

Ondertussen hebben door de overheid opgelegde beperkingen op de goudimport de prijspremie van Chinees goud ten opzichte van de internationale prijzen tot het hoogste niveau ooit gebracht. De prijzen voor edelmetaal per ounce op de Shanghai Gold Exchange braken boven de $2.000, en werden ruwweg $120, oftewel 6%, hoger verhandeld dan de goudprijs in Londen of New York.

 

In India, een andere traditioneel belangrijke koper, is de vraag wat kleiner geworden. De stijgende inflatie, hogere binnenlandse prijzen voor goud en een droger dan gemiddeld moessonseizoen, met de droogste augustus in meer dan een eeuw, zouden ertoe kunnen leiden dat de vraag naar goud in India dit jaar met 10% daalt tot het laagste niveau in drie jaar. Meer vraag naar goud kan de goudprijs opdrijven en dus ook de resultaten van Galiano in positieve zin beïnvloeden.

 

Galiano Gold is een Canadees bedrijf dat gespecialiseerd is in de exploratie, ontwikkeling en productie van goud. Het belangrijkste bezit is de Asanko goudmijn, gevestigd in Ghana, West-Afrika.

 

In het tweede kwartaal van 2023 rapporteerde het bedrijf een omzet uit goud van $ 84,7 miljoen, gegenereerd uit 46.236 verkochte ounces tegen een gemiddelde prijs van $ 1.832 per ounce. De totale goudproductie bedroeg 50.010 ounces tijdens het tweede kwartaal, en de richtlijn voor de goudproductie voor het hele jaar werd herzien van 100.000-120.000 ounces naar 140.000-160.000 ounces.

Volgens de gegevens van Insider Monkey had Sun Valley Gold van Peter Franklin Palmedo het grootste belang in Galiano Gold Inc., bestaande uit 23,7 miljoen aandelen ter waarde van $9,4 miljoen.

 

We moeten ook benadrukken dat Galiano een koers/winstverhouding van 2,70 heeft. De P/B is een methode om de marktwaarde van een aandeel te vergelijken met de boekwaarde, die wordt gedefinieerd als de totale activa minus de totale passiva.

 

Ten slotte moeten beleggers er rekening mee houden dat het aandeel Galiano een P/CF-ratio van 3,08 heeft. Deze maatstaf houdt rekening met de operationele cashflow van een bedrijf en kan worden gebruikt om aandelen te vinden die ondergewaardeerd zijn op basis van hun solide kasvooruitzichten.

 

De huidige P/CF ziet er aantrekkelijk uit vergeleken met de gemiddelde P/CF van de sector van 11,45. Het afgelopen jaar was de P/CF zo hoog als 3,32 en zo laag als -1,72, met een mediaan van 2,72.

 

Deze cijfers zijn slechts een handvol van de maatstaven waar beleggers naar kijken, maar ze laten zien dat Galiano Gold momenteel waarschijnlijk ondergewaardeerd is. Dit in aanmerking genomen, evenals de kracht van de winstvooruitzichten, voelt op dit moment Galiano aan als een aandeel met potentieel.

 

4.   Paramount Gold Nevada Corp. (PZG)

Paramount Gold Nevada Corp. is een in de VS gevestigd bedrijf voor de exploratie en ontwikkeling van edele metalen. De strategie van Paramount is om aandeelhouderswaarde te creëren door het onderzoeken en ontwikkelen van zijn beschikbare voorraden en om waarde voor zijn aandeelhouders op drie manieren te realiseren: door zijn activa te verkopen aan gevestigde producenten; het aangaan van joint ventures met producenten voor bouw en exploitatie; of het bouwen en exploiteren van mijnen voor eigen rekening.

 

Paramount heeft een belang van 100% in vier goudprojecten: Grassy Mountain, Frost, Sleeper en Bald Peak. Het Grassy Mountain Gold omvat ongeveer 8.200 hectare gelegen op privé- en BLM-grond in Malheur County, Oregon. Grassy bevat een goud-zilverafzetting (100% gelegen op privégrond) waarvoor de resultaten van een positieve haalbaarheidsstudie zijn vrijgegeven en belangrijke vergunningsmijlpalen zijn bereikt.

 

Frost bestaat uit 84 niet-gepatenteerde lode-claims die ongeveer 1.730 hectare bestrijken, 20 kilometer ten zuidwesten van de door het bedrijf voorgestelde hoogwaardige, ondergrondse Grassy in Malheur County, Oregon.

 

Het Sleeper Gold Project bevindt zich in Noord-Nevada, het belangrijkste mijnbouwgebied ter wereld. Het Sleeper Gold Project, dat de voormalige producerende Sleeper-mijn omvat, omvat in totaal 2.474 niet-gepatenteerde mijnbouwclaims (ongeveer 44.917 acres). Het boorklare Bald Peak Project in Nevada beslaat ongeveer 2.260 hectare.

 

Paramount Gold Nevada kondigde in de herfst van 2023 aan dat de geconsolideerde vergunningaanvraag (CPA) van Paramount voor het Grassy Mountain-project afgerond was. Van de overheid wordt nu verwacht dat ze begint met het schrijven van vergunningen voor de hoogwaardige goud- en zilvermijn van Grassy Mountain. Het besluit werd unaniem goedgekeurd door de TRT tijdens een openbare bijeenkomst op 4 oktober 2023.

 

Nu de volledigheid is vastgesteld door de TRT, is de volgende stap dat het Oregon Department of Geology and Mineral Industries (de “DOGAMI”), de faciliterende instantie van de TRT, de Notice to Proceed (de “Notice”) uitvaardigt. De DOGAMI verwacht een jaar na de uitgifte van de kennisgeving de definitieve geconsolideerde vergunningen voor de Grassy Mountain Mine af te geven, in overeenstemming met de staatswetten.

 

President, COO en directeur van Paramount, Glen Van Treek, merkte op: “Sinds de overname van Grassy is dit het objectief waar we naartoe hebben gewerkt, wat aangeeft dat de staat Oregon bereid is om door te gaan met de bouw en exploitatie van de Grassy Mountain-mijn.”

 

Als onderdeel van het vergunningsproces is de staat Oregon verplicht om gelijktijdig een milieuevaluatie en een sociaal-economische analyse (“EE”) uit te voeren voor de voorgestelde Grassy Mountain Mine. Na de goedkeuring van de reikwijdte van de EE eerder dit jaar is Stantec, een wereldleider op het gebied van engineering, architectuur en milieuadvies, al begonnen met de EE, die naar verwachting begin 2024 voltooid zal zijn.

 

Niet zo lang geleden heeft Paramount Gold Nevada Corp. zijn SK 1300 Technical Report Summary ingediend over de haalbaarheidsstudie voor zijn hoogwaardige goudmijn, die voor 100% eigendom is, en die zal worden gevestigd in Grassy Mountain in Malheur County, Oregon.

 

Het project bevindt zich in de laatste fase van het evaluatieproces met zowel staats- als federale toezichthouders. De initiële levensduur van de mijn, die acht jaar duurt, zal 362.000 ounces goud en 425.000 ounces zilver opleveren. Ook met het Sleeper Project werd vooruitgang geboekt.

 

CEO Rachel Goldman merkte op: “Sleeper is een belangrijke troef waarvan wij denken dat deze niet wordt weerspiegeld in onze huidige beurskoers en het toekomstige potentieel van ons bedrijf. Deze herformulering van de middelen is een grote stap voorwaarts in de richting van het realiseren van de waarde van Sleeper voor onze aandeelhouders.”

 

De digitalisering en validatie van de Sleeper database omvatte meer dan 4.200 boorgaten die zijn voltooid sinds het oorspronkelijke AMAX-goudontdekkingsgat in de jaren tachtig, een tijdsbestek van meer dan 40 jaar. Het databaseonderzoek omvatte een herziening van de goud- en zilverwaarden aan de hand van originele testcertificaten, logboeken van boorgaten, monsterbladen en verificatie van meer dan 300.000 monsters die goud- en zilvertests bevatten.

 

Daarnaast heeft het team meer dan 3.000 monsters van oude pulp en gespleten kern opnieuw getest, afkomstig van boringen die in de jaren 80 en 90 werden uitgevoerd, waardoor de algehele database aan de huidige industrienormen voldoet.

 

5.   Vista Gold Corp. (VGZ)

Het is duidelijk dat de metaalindustrie niet alleen van cruciaal belang is voor de wereld van vandaag, maar ook voor de wereld van de toekomst. Terwijl ijzer en lithium vooral bekend staan om hun industriële toepassingen, wordt goud, gebruikt door zowel consumenten als financiële instellingen.

 

Een van de oudste valuta ter wereld is goud, en tot voor kort (de jaren 70 van vorige eeuw) was het ook de standaard achter de Amerikaanse dollar. Goud wordt door centrale banken aangehouden als reserve om de monetaire liquiditeit te behouden, en de prijzen ervan zijn vaak behoorlijk volatiel omdat ze worden gebruikt als een van de weinige mondiale economische barometers.

 

Vista Gold Corp. heeft zijn hoofdkantoor in Littleton, Colorado en richt zich op de evaluatie, verwerving, exploratie en bevordering van goudexploratie- en ontwikkelingsprojecten in Australië.

 

Op 12 september 2023 kondigde Vista Gold Corp. een update aan over het proces van het bedrijf om een partner te vinden om de aandeelhouderswaarde te maximaliseren uit zijn 100% eigendom van het Mt Todd goudproject. Dit proces heeft interesse gewekt bij verschillende potentiële partijen, waaronder hoogwaardige goudproducenten van verschillende schaalgrootte. Deze groepen voerden uitgebreid due diligence onderzoek uit op Mt Todd en de technische verdiensten van het project hebben het strenge onderzoek van potentiële investeerders doorstaan.

 

Wat Vista Gold betreft: het gaat hier om een penny stock en die penny stocks hebben vaak een beruchte reputatie in de beleggingswereld, berucht vanwege hun volatiele karakter en hoge risicoprofiel. Hoewel ze onmiskenbaar gevaarlijk zijn, kan grondig onderzoek af en toe edelstenen aan het licht brengen die vanuit speculatief oogpunt echt intrigerend zijn. Vista Gold zal nog moeten bewijzen zo’n juweeltje te zijn.

 

Het is fascinerend om op te merken dat een aantal van de hedendaagse bedrijfsgiganten in wezen hun bescheiden begin als top penny aandelen hebben gehad. Dit onderstreept het potentieel voor enorme rendementen, zij het dat dit gepaard gaat met aanzienlijke risico’s.

 

Vista intrigreert vanwege het speculatieve potentieel van dit aandeel. Nu de primaire focus ligt op de vooruitgang van het Mt. Todd goudproject (gelegen in Northern Territory, Australië), rekenen belanghebbenden erop dat de rijkdommen van het land werkelijkheid zullen worden.

 

Ook kunnen edele metalen een grotere belangstelling krijgen als gevolg van de angsthandel. Voor alle duidelijkheid: potentiële investeerders zullen enorme risico’s nemen. Op dit moment is het een puur verkenningsproject, wat betekent dat er geen inkomsten zijn. Niettemin heeft Vista Gold geen schulden, dus dat is iets om in gedachten te houden.

 

6.   TRX Gold Corporation (TRX)

Ook dit TRX Gold Corporation is een junior en bovendien een penny stock. TRX Gold Corporation is gevestigd in Toronto, Canada, en houdt zich bezig met de verwerving, financiering, exploratie en ontwikkeling van belangen in minerale eigendommen in de Verenigde Republiek Tanzania, voornamelijk op zoek naar goudvoorraden. Met name het Buckreef Gold-project kondigt zich veelbelovend aan.

 

De afgelopen maanden zijn technische teams ter plaatse begonnen met voorbereidende werkzaamheden in afwachting van de ontvangst van de belangrijkste uitrusting voor dit project. Met het oog op een verwachte commerciële productiedatum in de tweede helft van boekjaar 2024 ligt het managementteam van TRX Gold op schema en ligt het binnen het budget om de derde uitbreiding van de site binnen een periode van 24 maanden te realiseren.

 

De uitbreiding van het project zal naar verwachting de verwerkingscapaciteit van grond verhogen van 1.000 ton per dag naar 2.000 ton per dag, en op een gemiddelde jaarlijkse basis de ertsdoorvoer verhogen van 75% naar 100%. Verwacht wordt dat de bijna verdubbeling van de maalcapaciteit Buckreef Gold in staat zal stellen de goudproductie te verhogen tot boven de jaarlijkse guidance van het bedrijf vanaf 2023 van 20.000 tot 25.000 ounces goud.

 

De uitbreiding is volledig gefinancierd: de kapitaaluitgaven die nodig zijn voor de uitgebreide verwerkingsfabriek met meer dan 2.000 ton per dag worden geschat op ongeveer $ 6,0 miljoen. De uitbreiding van de fabriek zal naar verwachting worden gefinancierd uit een combinatie van bestaande kasmiddelen, kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, ertsvoorraden, termijnverkopen van goud en bankfinanciering.

 

Buckreef Gold voert momenteel vergevorderde gesprekken met Tanzaniaanse banken over zowel operationele als termijnleningsfaciliteiten. Het managementteam blijft blijk geven van superieure capaciteiten op het gebied van kapitaalbeheer, waarbij het intern groeiactiviteiten financiert op een markt met hoge kapitaalkosten.

 

7.   U.S. Gold Corporation (USAU)

 

Dit bedrijf is gevestigd in Nevada en is betrokken bij de exploratie, ontwikkeling en productie van goud en andere edelmetalen in de Verenigde Staten. Het CK Gold Project bevindt zich in Zuidoost-Wyoming en beschikt over een technisch rapport van een voorlopige haalbaarheidsstudie, dat is voltooid door Gustavson Associates, LLC. Het Keystone exploratiegebied ligt aan de Cortez Trend in Nevada, 18 kilometer ten zuiden van Nevada Gold Mines Cortex. Het Challis Gold Project bevindt zich in Idaho, 19 kilometer ten zuiden van Revival Gold’s Beartrack project.

 

Het bedrijf kondigde niet zo lang geleden de voltooiing aan van een hyperspectrale studie van zijn 20 vierkante kilometer grote Keystone-project, gelegen in Cortez Trend in Nevada. Dit programma heeft de ontdekking opgeleverd van meerdere doelen met hoge prioriteit die verder onderzoek vereisen, als aanvulling op de doelen die uit eerder werk zijn geïdentificeerd.

 

Een boorverkenningsprogramma binnen het toegestane operatieplan is in behandeling en volgt op de bemoedigende resultaten van de boringen in 2019. Momenteel geeft het bedrijf prioriteit aan het verlenen van vergunningen en ontwikkeling aan het CK Gold Project, waarbij het zich blijft inzetten voor een zo optimaal mogelijke exploratie.

 

Bij het bespreken van de strategie van het bedrijf met betrekking tot de exploratie zei Kevin Francis, Vice President of Exploration and Technical Services van US Gold Corp.: “We moeten ons bewust blijven van de enorme kansen die we in ons exploratieportfolio hebben. We zijn bezig met een oppervlakteonderzoek om de teledetectieanalyse op te volgen. Het oppervlakteonderzoek en de hyperspectrale studie zullen bijdragen aan de verdere verfijning van boordoelen met hoge prioriteit, die kunnen leiden tot ontdekking.”

 

Het aandeel US Gold wacht nu op meer goed nieuws, in afwachting doet de koers weinig of niets. Het zal duidelijk zijn dat dit bedrijf nog wat te bewijzen heeft.

 

8.   Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC)

De goudprijs bevindt zich in een wipmodus, met vooral neerwaartse druk in de tweede helft van 2023, terwijl beleggers de volgende stap van de Federal Reserve blijven afwegen en voorspellen in het licht van nieuwe gegevens die de aanhoudende kracht van de Amerikaanse arbeidsmarkt, hardnekkige inflatie en sterke consumentenbestedingen laten zien.

 

Ole Hansen, hoofd grondstoffenstrategie bij Saxo Bank, haalde de krantenkoppen met zijn ‘buitensporige’ voorspelling dat de goudprijs in 2023 de $3.000 zal bereiken. De analist denkt dat de inflatie zal blijven en dat de goudprijs een enorme impuls zal krijgen vanwege verschillende redenen, waaronder geopolitieke spanningen en de vraag uit China.

 

Hycroft Mining Holding Corporation is een in Nevada gevestigd goud- en zilverontwikkelingsbedrijf in de Verenigde Staten. In juli 2022 kondigde het ‘grootste exploratieprogramma in bijna tien jaar aan. Dit project is momenteel in volle ontwikkeling.  Een aandeel als Hycroft zal speculatief ingestelde beleggers interesseren.

 

 

9.   Gold Resource Corporation (NYSE:GORO)

Gold Resource is een penny stock die gebaat zou zijn bij een fors hogere goudprijs. Daar is in 2023 niet van in huis gekomen, want in de herfst kreeg de goudprijs opnieuw klappen.

 

Lange termijn analisten zijn van mening dat dit misschien wel het juiste moment is om in goud te investeren, aangezien de Federal Reserve vroeg of laat zal stoppen en uiteindelijk de rente zal verlagen, wat veel goeds zal voorspellen voor goud en edele metalen.

 

Onlangs zei Greg Shearer, uitvoerend directeur van Global Commodities Research bij JPMorgan, dat dalende rentes in de VS een belangrijke motor voor de goudprijs zullen zijn zodra de Federal Reserve de rente begint te verlagen. De analist denkt dat goud in 2024 nieuwe hoogtepunten zou kunnen bereiken als gevolg van die renteverlagingen.

 

De analist zei dat de blootstelling aan goud en zilver zou kunnen werken als een ‘late-cycle diversifier’. De analist merkte verder ook op dat goud en zilver ‘redelijk agnostisch’ zijn ten aanzien van een zachte of harde landing, in tegenstelling tot cyclische grondstoffen zoals aluminium en koper, die grotendeels afhankelijk zijn van economische scenario’s.

 

Goud heeft keer op keer bewezen een solide diversificatiemiddel te zijn. Het aanhouden van maar liefst 10% van uw edelmetaalportefeuille in goud heeft volgens onderzoek van de World Gold Council het prestatierendement op de lange termijn verbeterd. Het helpt beleggers risico’s te beheersen en rendementen soepel te laten verlopen, vooral tijdens periodes van volatiliteit op de aandelenmarkten of recessies.

 

Veel portefeuillebeheerders adviseren klanten tegenwoordig om tot 20% van hun portefeuille in edele metalen te houden, gezien de enorme golven van onzekerheid in het huidige politieke en economische klimaat. Elke belegger heeft verschillende niveaus van risicotolerantie, en dus is het feitelijke allocatieniveau een kwestie van persoonlijke voorkeur.

 

Als belegging wordt goud beschouwd als een veilige haven die individuen de mogelijkheid biedt hun rijkdom te behouden en te laten groeien, vooral wanneer andere activaklassen niet zo goed presteren. Goud fungeert als verzekeringspolis, als bescherming tegen dalingen op de aandelenmarkt en als vehikel om rijkdom te beschermen en te laten groeien. Dit wierp zijn vruchten af voor beleggers in goud na de mondiale financiële crisis van 2008, toen goud steeg van $ 700 naar $ 1.900.

 

Het goud- en zilverexploratiebedrijf Gold Resource Corporation werd opgericht in 1998 en heeft zijn hoofdkantoor in Denver, Colorado. Het bedrijf is gespecialiseerd in de exploratie, ontwikkeling en productie van goud- en zilverprojecten in Mexico en de Verenigde Staten. Het bedrijf doet ook onderzoek naar koper-, lood- en zinkafzettingen. In de herfst van 2023 was de koers van dit aandeel fors gedaald.

 

10.                 New Gold Inc. (NGD)

New Gold Inc. is een Canadees intermediair goudmijnbedrijf dat onderzoek doet naar goud-, zilver- en koperafzettingen. De belangrijkste locaties van het bedrijf bevinden zich in Ontario en British Columbia, evenals in San Luis Potosí, Mexico. Het aandeel New Gold is een penny stock wiens koers schommelt rond $ 1.

 

“We hadden een sterk derde kwartaal, waarbij beide activiteiten een consistente kwartaalproductie bleven realiseren. Operationeel hebben we solide productieresultaten behaald van 111.204 goud-equivalent ounces, een stijging van 22% ten opzichte van de periode vorig jaar. We blijven op koers om aan onze jaarlijkse productie te voldoen. begeleiding”, aldus Patrick Godin, President en CEO.

 

“Het project Rainy River voldeed aan plan met een voortdurende focus op operationele discipline, kostenbeheersing en kostenbesparende initiatieven. New Afton leverde boven plan nu de mijnbouw van B3 boven verwachting blijft presteren”.

 

“Ons bedrijf bleef tijdens het kwartaal ook vooruitgang boeken met onze ontwikkelingsplannen voor beide activa en leverde belangrijke mijlpalen op. Nu C-Zone overgaat naar de fase van het opvoeren van de productie, kijk ik ernaar uit om de komende kwartalen updates te geven over de verwachte productie”, voegde Godin toe.

 

11.                 Perpetua Resources Corp. (PPTA)

Het in Idaho gevestigde Perpetua Resources Corp. houdt zich bezig met de exploratie van goud, zilver en antimoon. Het bedrijf richt zich via haar dochterondernemingen op de exploratie, het herstel en de herontwikkeling van goud-antimoon-zilverafzettingen in het Stibnite-Yellow Pine district in centraal Idaho, die deel uitmaken van het Stibnite Gold Project.

 

Het project is een van de hoogste kwaliteit goudafzettingen in de Verenigde Staten en is ontworpen om een moderne, verantwoorde mijnbouwaanpak toe te passen om een verlaten mijnsite te herstellen en zowel goud als de enige gedolven bron van antimoon in de Verenigde Staten te exploiteren.

 

Om de ESG- en duurzame mijnbouwdoelstellingen van Perpetua Resources verder te bevorderen, zal het project worden aangedreven door het netwerk met de laagste koolstofemissies in het land en zal een deel van het antimoon dat door het project wordt geproduceerd, worden geleverd aan Ambri, een in de VS gevestigd bedrijf dat een laag- kostbare batterij van vloeibaar metaal die essentieel is voor de koolstofarme energietransitie heeft ontwikkeld. Perpetua Resources heeft een Technology Investment Agreement ontvangen van $ 24,8 miljoen aan financiering uit de Defense Production Act Titel III om de bouwgereedheid van het project te bevorderen en de vergunningverlening mogelijk te maken.

 

Zoals ook de branchegenoten wacht ook dit aandeel op de eerste plaats op een herstel van de goudprijs. Een definitieve doorbraak boven $ 2.000 zou een aanzienlijk potentieel bij dit aandeel kunnen blootleggen.

 

12.                 Harmony Gold Mining Company Limited (NYSE:HMY)

Harmony Gold Mining Company is een van de grootste goudmijnbedrijven in Afrika. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zuid-Afrika en baat negen mijnen uit in zijn thuisland. Het bedrijf bevindt zich momenteel midden in de fase van een managementswijziging, waarbij de CEO binnenkort met pensioen gaat. Ook in het geval van de aandeelhouders van Harmony is het geduldig wachten op herstel van de goudprijs.

 

Afrika is een van de grootste continenten ter wereld, zowel qua omvang als qua bevolking. Desondanks hebben decennia van kolonialisme en het onvermogen om duurzame vrede in de regio te bereiken, de regio ook tot de meest verarmde regio’s gemaakt. Het Afrikaanse bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking (bbp per hoofd van de bevolking) bedraagt 2.151 dollar als we aannemen dat het bbp van het continent 2,9 biljoen dollar waard is en dat de bevolking 1,39 miljard inwoners telt.

 

Dit impliceert dat een gemiddelde Afrikaan in een heel jaar ongeveer het equivalent verdient van de maandelijkse huur van een appartement in een Amerikaanse stad. Bovendien is dit het gemiddelde cijfer, dat uiteraard wordt betwist door het feit dat de grootste Afrikaanse landen in termen van bbp het meeste bijdragen aan het bbp, zodat de kleinste landen vaak slechts een paar honderd dollar als bbp per hoofd van de bevolking hebben.

 

Alsof een snelgroeiende bevolking en een potentieel levendige beroepsbevolking niet genoeg zijn, herbergt Afrika ook enorme hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen. Schattingen van de Verenigde Naties laten zien dat 30% van de mineralen in de wereld, 12% van de olie en 8% van de aardgasvoorraden in Afrika liggen.

 

Het continent is ook letterlijk een goudmijn, aangezien het 40% van de mondiale goudreserves en een verbazingwekkende 90% van alle platinareserves ter wereld bezit. Samenvattend kan Afrika niet alleen profiteren van de snelle bevolkingsgroei, maar kan het zijn aandeel in de mondiale voedseltaart verder uitbreiden door de waardevolle producten te exporteren en deviezen te verdienen.

 

Het continent is echter niet immuun voor de gebeurtenissen die de wereldeconomie hebben gevormd sinds de coronavirusmaatregelen en de Russische invasie van Oekraïne in 2022. Hoewel we aan het begin van dit stuk hadden geschat dat het Afrikaanse inkomen per hoofd van de bevolking boven de $2.000 zou liggen, laten gegevens van Bloomberg zien dat het Afrikaanse inkomen per hoofd van de bevolking vanaf 2023 circa $1.710 bedraagt.

 

Dit is een zorgwekkend cijfer, aangezien het een daling markeert ten opzichte van de $1.824 in 2011 en aantoont dat de regio een decennium van economische welvaart heeft verloren. De daling wordt ook nog luider als we bedenken dat het inkomen per hoofd van de bevolking sinds 2002 voortdurend is gegroeid.

 

Harmony heeft echter een lange geschiedenis achter de rug in de Afrikaanse mijnbouwsector en het bedrijf kan nog over heel wat potentieel beschikken als de goudprijs (eindelijk) uitbreekt.

 

Niet alle aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Zie voor meer informatie https://slim.beleggen.com/tradingnavigator

 

Of volg de online training https://beleggen.com/training

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.