Beleggen in de top 14 energieaandelen

energieaandelen

Energieaandelen met een aantrekkelijk dividend profiteren van de verhoogde schatting van de vraag naar olie door IEA. De olie- en gasindustrie heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke volatiliteit ervaren, waardoor energie-investeerders zich afvragen of oliemaatschappijen – zelfs topoliemaatschappijen – op dit moment slimme investeringen zijn.

 

Laten we dieper ingaan op deze sector om beter te begrijpen of olie- en gasaandelen goede langetermijninvesteringen zijn en een plaats in uw portefeuille verdienen. Is het veilig om in olie en gas te investeren en dan meer bepaald in minder bekende energieaandelen?

 

Beleggingen in olie-aandelen, en dan op de eerste plaats in minder bekende energieaandelen, zijn riskanter omdat de sector verschillende aanvullende risicofactoren heeft, waaronder:

 

  • Cyclicaliteit: De olie- en gassector is doorgaans cyclisch, wat betekent dat beleggers waarschijnlijk booms en busts zullen ervaren. De minder bekende energieaandelen zijn daar nog gevoeliger voor dan de aandelen van de grote energiebedrijven.

 

  • Volatiliteit: olie- en gasbedrijven hebben te maken met andere factoren waarover zij geen controle hebben. De prijzen van olie en gas zijn een belangrijke factor in de waardering van olie- en gasaandelen en dat niet in de laatste plaats voor minder bekende energieaandelen.Wanneer de prijzen laag zijn, heeft de markt de neiging om deze aandelen te straffen. Toen Saoedi-Arabië en Rusland in maart 2020 een olieprijzenoorlog begonnen die de wereldwijde olieprijzen deed kelderen, stortten ook de aandelenkoersen in de olie- en gassector in.

 

  • Onzekerheid: olie- en gasexploratie heeft hoe dan ook iets onvoorspelbaar en dat weegt ook op de koersen van minder bekende energieaandelen. Een bedrijf koopt de rechten op een exploratieblok en voert tests uit om de aanwezigheid van olie- of gasvoorraden vast te stellen.Als deze daadwerkelijk worden gevonden, boort het bedrijf testputten om de kwaliteit van de afzettingen te bepalen en boort vervolgens productieputten en sluit de bijbehorende infrastructuur aan, allemaal voordat er geld wordt verdiend. De inherente onzekerheid van exploratie kan leiden tot grote verliezen op investeringen die niet uitkomen. Dat geldt des te meer voor minder bekende energieaandelen.

 

  • Milieukwesties: fossiele brandstoffen stoten gassen uit tijdens hun productie, transport en verbranding. Als gevolg hiervan zetten overheden bedrijven steeds meer onder druk om hun activiteiten koolstofarm te maken en de vraag naar olie en gas zal de komende decennia waarschijnlijk afnemen. Dat is geen goede zaak voor de aandelen van de bedrijven actief in de sector.

 

  • Zorgen over de veiligheid: olie en gas zijn zowel ontvlambaar als giftig, en de pijpleidingen die ze transporteren strekken zich uit over honderden of duizenden kilometers. Ondertussen zijn de machines die olie en gas winnen zwaar en complex.

 

Combineer deze factoren en een misstap kan tragische gevolgen hebben. Zo veroorzaakte BP’s (NYSE:BP) Deepwater Horizon olielek in de Golf van Mexico in 2010 catastrofale schade, waar het tot op de dag van vandaag voor betaalt. Zulke ongevallen kunnen de koersen van energieaandelen compleet laten kelderen.

 

De situatie in 2023

 

Dalende prijzen voor ruwe olie en aanhoudende zorgen over de wereldeconomie hebben in 2023 de energieaandelen  van hun voetstuk doen tuimelen. Het is echter nog veel te vroeg om de sector af te schrijven, want de fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkool) hebben zeker nog niet afgedaan. Maar de beleggers zullen moeten leren leven met (forse) prijsstijgingen en -dalingen.

 

“Aangezien energie een van de meest cyclische sectoren op de markt is, zal in 2023 en 2024 de aanhoudende angst voor een groeivertraging, waarschijnlijk wegen op de prijs van olie- en energieaandelen”, zegt Liz Young, hoofd investeringsstrategie bij SoFi.

 

In de VS zijn de olieprijzen in de eerste helft van 2023 met 8% gedaald en de aardgasprijzen met 36%. Die prijzen zijn gedaald omdat de economische groei vertraagde en dat zou dit en volgend jaar de trend kunnen blijven. De Amerikaanse Energy Information Administration verwacht een lager energieverbruik in 2023 en 2024.

Dat zou kunnen betekenen dat energiebedrijven de komende kwartalen zullen blijven worstelen met hun inkomsten. Analisten geraadpleegd door FactSet verwachten dat de winst voor de sector in het derde kwartaal met bijna 34% zal dalen, gevolgd door  een daling van 27% in het vierde kwartaal. Voor 2024 zijn nog geen betrouwbare prognoses beschikbaar.

 

Het markeert een ommekeer ten opzichte van 2022, toen enkele van de grootste namen in de sector recordwinsten behaalden te midden van stijgende olie- en aardgasprijzen. Exxon Mobil boekte in 2022 een winst van $ 55 miljard, meer dan het dubbele van wat het in 2021 verdiende.

 

Exxon waarschuwde investeerders onlangs dat lagere gasprijzen en een zwakkere vraag de marges en winsten met miljarden dollars zouden kunnen beknotten. Shell heeft Wall Street ook gewaarschuwd voor zwakkere winsten.

 

Energiebedrijven zullen naar verwachting de grootste winstdalingen boeken binnen de S&P 500. De zwakke energiemarkt was uiteraard een slechte zaak voor de beleggers, maar goed voor consumenten. Lagere prijzen voor ruwe olie hebben de druk op de inflatie wat verminderd.

 

De benzinekosten, normaal gesproken een onvermijdelijke uitgave voor de meeste mensen, zijn in de VS met ongeveer 25% gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Ook in Europa daalden de prijzen voor benzine, behalve in Nederland door de hogere belasting.

 

De impact van lagere benzineprijzen gaat verder dan alleen het verlichten van de druk op de inflatie, ze kunnen ook de economische groei ten goede komen. “In een tijd waarin we ons zorgen maken over de consumentenuitgaven om de economische groei te stimuleren: hoe minder consumenten aan energie hoeven uit te geven, hoe meer ze aan andere dingen kunnen uitgeven”, zei Young.

 

In 2022 waren olieaandelen een lichtpuntje in een over het algemeen sombere markt. Met name de invasie van Oekraïne leidde tot een piek in de olie- en gasprijzen terwijl de wereld zich haastte om de Russische energieproducten te vervangen.

 

Maar 2023 was tot dusver inderdaad veel minder gunstig voor energieaandelen. De agressieve renteverhogingscampagne van de Federal Reserve heeft onder andere geleid tot een daling van de vraag naar grondstoffen.

 

Het zou echter fout zijn om olieaandelen zo maar op te geven. Hoewel de olieprijzen wat zijn gedaald, liggen ze nog steeds ver boven het niveau waar ze de afgelopen jaren waren. Goed geleide oliemaatschappijen kunnen nog steeds veel geld verdienen in een wereld met $ 80 per vat olie. Hieronder volgt een lijstje met onze favoriete kleinere en/of minder bekende energieaandelen.

 

1.   Canadian Natural Resources Limited (NYSE:CNQ)

Canadian Natural Resources Limited (NYSE:CNQ) is een minder bekend olie- en gasbedrijf met tevens ook belangen in een elektriciteitscentrale.

 

Het in Calgary gevestigde Canadian Natural Resources, opgericht in 1973, is een van de grootste onafhankelijke energiebedrijven in Canada. Het bedrijf beschikt over een gediversifieerde portefeuille van ruwe olie (zowel zware als lichte), aardgas, bitumen en synthetische ruwe olie.

 

CNQ wordt gewaardeerd op (moment van schrijven) een beurswaarde van ongeveer $ 65 miljard. Het is zodoende een van de grootste energiebedrijven in Canada. De activiteiten zijn gericht op de Canadese oliezanden, die zich voornamelijk in Alberta bevinden.

 

Oliezanden zijn een zeer aantrekkelijke energiebron. Dat komt omdat de productie van oliezanden meer lijkt op de mijnbouw van hard gesteente in plaats van op de traditionele oliebronnen. Dit resulteert in activa die geen traditioneel vervalpercentage hebben. In plaats daarvan kunnen ze in hetzelfde tempo olie blijven produceren totdat het bronmateriaal op is.

 

In het geval van veel van de eigendommen van Canadian Natural wordt verwacht dat de oliereserves tot ver in de jaren 2040 zullen meegaan. In een wereld waarin regelgevers en politici het steeds moeilijker maken om nieuwe projecten voor fossiele brandstoffen goedgekeurd te krijgen, maakt dit bestaande productieve eigendommen waardevoller.

 

Canadian Natural heeft enorme reserves, maar blijft ook een kanshebber voor 2023, met aandelen die tegen 9 keer de winst worden verhandeld evenals een solide dividendrendement van 4,5% en een terugkoopprogramma voor de eigen aandelen. De koers noteerde medio 2023 niet zo ver onder zijn historische pieken.

 

2.   Crescent Point Energy (NYSE: CPG)

Crescent Point Energy (CPG) kwam over het tweede kwartaal van 2023 uit met een kwartaalwinst van $ 0,28 per aandeel en miste zodoende de Zacks Consensus Estimate van $ 0,30 per aandeel met twee dollarcent. Dit in vergelijking met de winst van $ 0,37 per aandeel een jaar geleden.

 

In de afgelopen vier kwartalen heeft het bedrijf twee keer de consensusschattingen van de winst per aandeel overtroffen. De cijfers waren in een recent verleden dus van gemengde kwaliteit.

 

Crescent Point boekte een omzet van $ 725,91 miljoen voor het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2023, waarmee het iets onder de verwachtingen bleef. Dit in vergelijking met een omzet een jaar geleden van $ 1,03 miljard.

 

Zo verklaarde het management in reactie op de publicatie van de cijfers: “Op het gebied van strategie hebben we onze portfolio samenstelling aanzienlijk verbeterd door onze succesvolle overname van Alberta Montney in het tweede kwartaal. Deze transactie verbetert de kwaliteit van onze portefeuille aanzienlijk, zowel wat betreft de omvang van de beschikbare voorraden, als wat betreft ons overtollige kasstroomprofiel en het rendement op kapitaal per aandeel.

 

Deze acquisitie is in overeenstemming met onze strategie om korte cyclische activa met een snelle terugverdientijd te combineren, zoals met de Alberta Montney en de Kaybob Duvernay.

 

Het stelt ons ook in staat om onze strategie uit te voeren om duurzame lange termijn rendementen te genereren door een combinatie van groei per aandeel en een aantrekkelijk rendement op het kapitaalaanbod, en dat alles met behoud van een sterke balans.

Onze multi-bekken benadering blijft strategisch gericht op olie, die goed is voor 75% van onze huidige productie. Door toegewijd te blijven aan deze aanpak, zijn we in staat om een van de hoogste cashflow-netbacks in de sector te realiseren, samen met een aanzienlijke extra cashflow per aandeel.”

 

Het aandeel noteert aan een koers-winstverhouding van ongeveer 10 en biedt een dividendrendement van ongeveer 4% op moment van schrijven.

 

3.   Suncor (NYSE:SU)

Suncor (NYSE:SU) is een andere leider in de sector van de Canadese oliezanden. Het grote verschil met dit bedrijf in vergelijking met Canadian Natural is echter dat Suncor meer gediversifieerd is.

 

Suncor bezit ook raffinagecapaciteit, waardoor het zijn eigen olie kan verwerken. Dit is van vitaal belang op de West-Canadese markt, waar niet genoeg pijpleidingcapaciteit is om alle olie op betrouwbare wijze via pijplijnen tegen een aantrekkelijke prijs op de markt te krijgen.

 

Suncor bezit ook een groot netwerk van benzinestations, waardoor het een geïntegreerde toeleveringsketen heeft, van olieproductie tot distributie in de detailhandel. Het bedrijf is daardoor gevoelig voor wat er op de Canadese thuismarkt gebeurt.

 

Ondanks de wereldwijde economische onrust heeft de Canadese economie zich met succes hersteld van de COVID-19-crisis, ondersteund door de veerkracht van de arbeidsmarkt. Volgens de laatste gegevens van de OESO kende de Canadese economie in 2022 een groeipercentage van 3,2%, waarmee het de gemiddelden van zowel de G20 (3,0%) als die van de OESO (2,8%) overtrof.

 

Het land wordt echter nog steeds geconfronteerd met aanhoudende structurele uitdagingen als gevolg van de post-pandemische periode, waaronder inflatiedruk, vertraagde investeringen en beperkte productiviteitsgroei. De Canadese gezinnen blijven ook worstelen met economische problemen als gevolg van de stijgende kosten van levensonderhoud op korte en middellange termijn.

 

Dat heeft de koers van dit aandeel wat afgeremd. De Suncor aandelen zijn goedkoop en worden op het moment van schrijven verkocht tegen 6,5 keer de verwachte winst. Er is ook een genereus dividendrendement van 5,2%, evenals een aanzienlijke programma voor de inkoop van eigen aandelen.

 

4.   Ecopetrol (NYSE: EC)

Ecopetrol (NYSE:EC) is het door de staat beheerde Colombiaanse oliebedrijf. De Republiek Colombia bezit 88% van het bedrijf en de overige 12% is beursgenoteerd. Dit heeft goed uitgepakt voor minderheidsaandeelhouders, vooral wat betreft dividenden. De cijfers doen even duizelen: de koers-winstverhouding bedraagt minder dan 3 en het dividendrendement bijna 30%.

 

Dat komt omdat het dividend van Ecopetrol een belangrijke financieringsbron is voor de Colombiaanse regering, en daarom geeft de regering de voorkeur aan een zo genereus mogelijk dividendbeleid. Momenteel keert Ecopetrol over het algemeen ongeveer 60% van zijn inkomsten uit als dividend.

 

Met de aandelenhandel tegen minder dan 3 keer de achterblijvende winst vandaag, heeft dit geleid tot een inderdaad verbluffend dividendrendement van meer dan 30%.

 

Ecopetrol levert niet alleen stroomopwaartse olieproductie. Het beheert ook 100% van de Colombiaanse raffinagecapaciteit, samen met pijpleidingen, het elektriciteitsnet van het land, de opwekking van zonne-energie en andere infrastructuuractiva. Dit geeft Ecopetrol veel stabiliteit, ongeacht wat er op korte termijn met de olieprijzen gebeurt.

 

5.   Enterprise Products Partners (EPD)

Enterprise Products Partners L.P. is een in Texas gevestigde midstream pijpleidingmaatschappij voor aardgas en ruwe olie die betrokken is bij het transport, de opslag en de verwerking van aardgas, geraffineerde producten en petrochemicaliën.

 

In verband met dit aandeel kan het interessant zijn om nog eens naar de structuur van de energiesector te kijken. De olieprijs is ondanks de daling nog steeds gunstig voor exploratie- en productieactiviteiten, die nog altijd winstgevend kunnen werken. Hogere upstream-activiteiten zullen mogelijk de vraag naar pijplijn- en opslagactiva stimuleren, waardoor de vooruitzichten voor de sector verbeteren. Dat geldt op de eerste plaats voor de Master Limited Partnership of MLP’s, waarvan Enterprise Products Partners er eentje is.

 

De partnerschappen genereren stabiele inkomsten op basis van fees uit hun langetermijncontracten met verladers. Met een enorme achterstand aan groeiprojecten zorgen de midstream spelers uit het MLP-universum voor extra cashflows, wat een stabiel bedrijfsmodel met weinig risico’s weergeeft.

 

Midstream master limited partnership (MLP) Enterprise Products Partners heeft een aantrekkelijk distributierendement van (momenteel) 7,4%. De distributie is gedurende ongeveer een kwart eeuw jaarlijks toegenomen.

 

En deze MLP heeft een balans met een rating van beleggingskwaliteit. Het meest geruststellende is echter dat de uitkeerbare kasstroom van de grotendeels op vergoedingen gebaseerde activiteiten de uitkering in het eerste kwartaal 1,9 keer dekte. Dat is een zeer veilige distributie.

 

Op 10 juli 2023 kondigde deze MLP een verhoging van het driemaandelijkse dividend met 2% aan tot $ 0,50 per aandeel. Dit was het 24e opeenvolgende jaar van dividendgroei van het bedrijf, waardoor het een van de beste dividendaandelen in zijn sector is.

 

Sinds 2018 is het dividendrendement van EPD gestegen van 6,5% naar 8%, waarbij de jaarlijkse uitbetaling per aandeel is gestegen van $ 1,72 naar $ 1,96, of een stijging met 14%. Het tempo van de dividendgroei is onlangs verhoogd van ongeveer 2% naar 5%.

 

Bovendien is de uitkeerbare cashflow per aandeel (wat zou kunnen worden uitbetaald in de vorm van dividend als het management dat zou willen) met 22% gestegen, van $ 2,73 naar $ 3,33, terwijl de hefboomwerking kleiner is geworden. De balans en de cashflowstatistieken zijn bij Enterprise Products Partners in betere staat dan 5 jaar geleden, en ze waren 5 jaar geleden al behoorlijk goed.

 

6.   Phillips 66 (NYSE:PSX)

Phillips 66, gevestigd in Houston, TX, is de leidende speler in elk van zijn activiteiten, zoals raffinage, chemicaliën en midstream, in termen van omvang, efficiëntie en kracht. Met een pijpleidingnetwerk dat zich over 22.000 mijl uitstrekt, is PSX een leider in de midstream business en genereert het stabiele, op vergoedingen gebaseerde inkomsten.

 

Het verwachte groeipercentage van de winst per aandeel van Phillips 66 voor drie tot vijf jaar is momenteel 18,8%, wat gunstig afsteekt bij het groeipercentage van de sector van 8,8%. Met een driemaandelijkse uitbetaling van $ 1,05 per aandeel heeft PSX-aandeel een dividendrendement van bijna 4%, boven het genereuze sectorgemiddelde en aanzienlijk boven het gemiddelde van 1,5% van de S&P 500. De koers-winstverhouding bedraagt amper iets meer dan 4.

 

7.   The Williams Company (NYSE: WMB)

Aardgaspijpleidinggigant The Williams Company verwacht dit jaar tussen $ 3,86 en $ 4,18 per aandeel aangepaste FFO te genereren. De aandelen worden verhandeld aan ongeveer acht keer zijn toekomstige winst.

 

Dat is een lage waardering. Daarom heeft het bedrijf zo’n hoog dividendrendement (momenteel 5,4%), ook al heeft het een zeer sterke dividenddekking (ongeveer 2,3 keer de aangepaste FFO).

 

Het bedrijf heeft de afgelopen vijf jaar zijn aangepaste EBITDA verhoogd met een samengesteld jaarlijks percentage van 8,5%. Het investeert momenteel in de richting van een sterke uitbreiding van de activiteiten in 2025.

 

Er zijn verschillende uitbreidingsprojecten aan de gang, waaronder de uitbreiding van de grote Transco pijpleiding, de bouw van het Louisiana Energy Gateway project en de voltooiing van vijf grote projecten in de Golf van Mexico. Op de lange termijn verwacht Williams dat de aangepaste EBITDA met 5% tot 7% per jaar zal groeien.

 

Ondertussen heeft Williams een bijzondere neus voor het voltooien van waardeverhogende acquisities als aanvulling op organische groei. Vorig jaar nam het MoutainWest, NorTex en Trace Midstream over. Die groeiende deals zorgden voor een extra cashflow en nieuwe uitbreidingsmogelijkheden. Williams heeft de balanssterkte om door te gaan met het doen van acquisities die bijdragen aan de groei wanneer zich kansen voordoen om de groei verder te versterken.

 

Het bedrijf genereert een gestage en groeiende cashflow. Daardoor heeft het de capaciteit om aantrekkelijke dividenden uit te keren en te investeren in uitbreiding van hun activiteiten. Ondanks die groei lijkt het aandeel niet duur met een koers-winstverhouding van 16. Daarnaast is er het aantrekkelijke dividendrendement van meer dan 5%.

 

8.   Enerplus (NYSE: ERF)

Dit Canadees aandeel geeft ons de kans om even de aandacht te vestigen op de economie van deze noorderbuur van de VS. Canada is een van de grootste economieën ter wereld, met schattingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) die aantonen dat het Canadese BBP momenteel 2,0 biljoen dollar waard is, waarmee het wereldwijd op de negende plaats staat.

 

Het is ook een ontwikkeld land en een van de weinige met een gemengde economie die afhankelijk is van zowel industriële als natuurlijke hulpbronnen om de groei te stimuleren en deviezen te verdienen.

 

Het gemengde karakter van de Canadese economie wordt duidelijk wanneer we kijken naar zowel de meest winstgevende Canadese bedrijven als de grootste Canadese bedrijven in termen van marktkapitalisatie.

 

Op het voormalige front zijn de top drie van meest winstgevende Canadese aandelen die worden verhandeld op grote Amerikaanse beurzen, The Bank of Montreal (NYSE:BMO), The Royal Bank of Canada (NYSE:RY) en The Toronto-Dominion Bank (NYSE:TD). ).

 

Als we echter kijken naar de 11 meest winstgevende Canadese bedrijven, weerspiegelt het beeld bijna de Canadese economie, aangezien zes daarvan financiële bedrijven zijn en vijf bedrijven in natuurlijke hulpbronnen waaronder olie. Op de beurs van Toronto noteren inderdaad heel wat energiebedrijven.

 

Enerplus is een van Canada’s grootste onafhankelijke olie- en gasproducenten en het bedrijf is al lang actief in de sector. Vanwege de deflatoire dynamiek die de koolwaterstofenergiesector (een moeilijk woord voor olie en aardgas) trof, had Enerplus het in 2023 echter moeilijk. Bekeken over wat langere termijn stabiliseert de koers van het aandeel.

 

Operationeel onderscheidt Enerplus zich ondanks alle door stevige prestaties. Het omzetgroeipercentage van het bedrijf over drie jaar bedraagt bijvoorbeeld 34,2%, meer dan 86,53% van de rivalen in de sector. Ook bedroeg de EBITDA-groei in dezelfde periode maar liefst 128,7%.

 

Toch handelt ERF tegen een bescheiden koers-winstverhouding van iets meer dan 4. Enerplus scoort zo beter dan meer dan 62% van zijn concurrenten. Bovendien wordt het aandeel verhandeld tegen 4,58 keer de vrije kasstroom. De mediaan van de sector is daarentegen 6,67.

 

Enerplus richt zich op het creëren van lange termijn waarde voor zijn aandeelhouders door middel van een gedisciplineerde, op rendement gebaseerde kapitaaltoewijzingsstrategie. Volgens de eigen website zet Enerplus zich in voor veilige, verantwoorde extractie van koolwaterstoffen. Duurzaamheid wordt dus hoog in het vaandel gevoerd.

 

Operationeel loopt bij Enerplus alles op wieltjes, met een omzetgroei van 34,2% over drie jaar en dat is meer dan 86,65% van zijn rivalen. Het is veelbetekenend dat de nettomarge over het afgelopen jaar 43% bedroeg, waarmee het bijna 90% van zijn concurrenten achter zich laat. De meeste analisten zijn dan ook positief voor dit aandeel.

 

9.   Cenovus Energy Inc. (NYSE:CVE)

Cenovus Energy Inc. is een oliemaatschappij die zware olie, aardgas en aardgasvloeistoffen produceert. Het bedrijf maakte beter dan verwachte kwartaalcijfers bekend. Dankzij ook beter dan verwachte productiemarges kon het bedrijf de daling van de grondstoffenprijzen counteren.

 

Het nettoresultaat van het bedrijf voor het kwartaal april-juni daalde met 66% ten opzichte van een jaar eerder tot C $ 866 miljoen ($ 657,41 miljoen), of 44 Canadese cent per aandeel, aangezien de prijzen voor ruwe olie met bijna 30% daalden ten opzichte van het kwartaal vorig jaar. De analisten hadden gerekend op een gerapporteerde winst per aandeel van 41 Canadese cent. De upstream operationele marges in het tweede kwartaal overtroffen de verwachtingen van Goldman Sachs.

 

Het Canadese energiebedrijf zei dat in de verslagperiode de stroomafwaartse doorvoer 538.000 vaten per dag (bpd) was, ongeveer 18% meer dan een jaar eerder. De volumes stegen nadat de activiteiten waren hervat in de raffinaderijen Superior en Toledo, nadat ze offline waren geweest vanwege afzonderlijke branden in de respectieve locaties.

 

De onderhouds- en reparatiekosten bij de Superior- en Toledo-raffinaderijen zullen naar verwachting aan het einde van het derde kwartaal en in het vierde kwartaal normaliseren, zei Cenovus tijdens een telefonische vergadering naar aanleiding van de publicatie van de kwartaalcijfers. Ook in de tweede helft van 2023 verwacht het bedrijf een sterke productie en overslag.

 

De stroomopwaartse productie in het tweede kwartaal daalde echter met 4,2% tot 729.900 vaten olie-equivalent per dag (boepd) van 762.000 boepd een jaar eerder als gevolg van de gevolgen van bosbranden en gepland onderhoud.

 

Die bosbranden in de belangrijkste olieproducerende provincie van Canada, Alberta, dwongen het bedrijf ook om zijn productievooruitzichten voor 2023 te verlagen tot tussen 775.000 boepd en 795.000 boepd, vergeleken met de eerdere prognose van 790.000 boepd en 810.000 boepd.

 

10.                 Kolibri Global Energy Inc. (KEI.TO)

Kolibri Global Energy Inc. houdt zich kort samengevat bezig met de exploratie, ontwikkeling, productie en marketing van olie, gas schone en duurzame energie in de Verenigde Staten. Het produceert ruwe olie, aardgas en aardgasvloeistoffen.

 

Het bedrijf was voorheen bekend als BNK Petroleum Inc. en veranderde zijn naam in Kolibri Global Energy Inc. in november 2020. Kolibri Global Energy Inc. werd opgericht in 2008 en heeft zijn hoofdkantoor in Thousand Oaks, Californië.

De energiesector maakt een dramatische verschuiving door, waarmee we uiteraard verwijzen naar de energietransitie. De wereldwijde focus op het verminderen van koolstofemissies heeft geleid tot een algemene verschuiving van fossiele brandstoffen naar schonere energieopwekking.

 

Die verschuiving zal echter geleidelijk zijn en het zal tijd kosten om die volledig te materialiseren. Dienovereenkomstig kunnen beleggers in de tussentijd profiteren van waarderingsverschillen in de markt, zowel bij het overwegen van aandelen in fossiele brandstoffen als in schone energie.

 

Inderdaad, de energiesector is er eentje die waarschijnlijk niet stabiel en voorspelbaar zal zijn. Dat was in het verleden zo en zal ook altijd zo blijven. Vorig jaar werd dit nogmaals duidelijk, toen de beleggers werden geconfronteerd met het feit dat de olieprijzen en de winsten voor olieproducenten piekten. Maar ook veel groene energieaandelen vertoonden een vergelijkbare volatiliteit.

 

Momenteel noteert het aandeel Kolibri Global Energy Inc. aan een koers-winstverhouding van minder dan 6. Het bedrijf keert geen dividend uit. In de eerste zes maanden van het jaar consolideerde de koers.

 

11.                 Perpetual Energy (PMT.TO) (TSE:PMT)

Perpetual Energy Inc. houdt zich bezig met de exploratie, productie en marketing van olie en aardgas in Canada. De activaportefeuille van het bedrijf omvat vloeistofrijke aardgasactiva in een diep stroomgebied in het westen van centraal Alberta; zware ruwe olie en ondiep conventioneel aardgas in Oost-Alberta. Perpetual Energy Inc. heeft zijn hoofdkantoor in Calgary, Canada.

 

Met een prijs-omzetverhouding (of P/S) van 0,4x kan Perpetual Energy Inc. bezwaarlijk een duur aandeel worden genoemd gezien het feit dat bijna de helft van alle olie- en gasbedrijven in Canada P/S-ratio’s hebben van meer dan 1,8x en zelfs P/S hoger dan 7x zijn niet ongebruikelijk in de sector.

 

Perpetual Energy doet wat het de resultaten betreft de laatste tijd goed, aangezien de inkomsten in een stevig tempo groeien. Een mogelijkheid is dat de P/S zo laag is, omdat de beleggers denken dat deze respectabele omzetgroei in de nabije toekomst niet zal kunnen worden volgehouden.

Komen de omzetprognoses overeen met de lage P/S-ratio? Om zijn huidige P/S-ratio te rechtvaardigen, zou Perpetual Energy een trage groei moeten produceren die achterblijft bij de sector. En dat is dus niet het geval. De koers-winstverhouding lijkt met amper 1,2 belachelijk laag, maar we mogen daarbij niet over het hoofd zien dat het hier een speculatieve penny stock betreft die alleen speculatief ingestelde beleggers zou moeten interesseren.

 

12.                 Petrus Resources Ltd. (PRQ..TO)

Twee belangrijke redenen om in de energiesector te investeren, zijn de omvang van de markt en de recente rendementen van de sector.

 

Omvang van de markt: Gezien het feit dat de wereld afhankelijk is van energie om alles aan te drijven, van auto’s tot fabrieken en zo ongeveer alles daartussenin, is het niet verwonderlijk dat de waarde van de wereldwijde energiemarkt in de afgelopen jaren is berekend op ongeveer $ 6 biljoen.

 

De energiemarkt biedt ook veel subsectoren om in te investeren, waaronder exploratie, opslag, hernieuwbare energiebronnen, productie, transport en distributie.

 

Groeipotentieel: de Verenigde Naties (VN) schatten dat de wereld tot 2035 circa 2,4 biljoen dollar per jaar moet investeren in energiesystemen om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen.

 

De wereldwijde overgang naar hernieuwbare energie uit fossiele brandstoffen biedt investeerders de mogelijkheid om te investeren in startende energiebedrijven die marktaandeel nastreven in een enorme markt.

 

Maar wat zijn de risico’s verbonden aan het beleggen in energieaandelen. Aan energieaandelen zijn ook nadelen verbonden. Twee risico’s verbonden aan de sector waarmee rekening moet worden gehouden, zijn:

 

Verschuiving van fossiele brandstoffen: bewustwording van klimaatverandering en een grotere focus op investeringspraktijken op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) kunnen de levensvatbaarheid van traditionele energiebedrijven op de langere termijn bedreigen. Het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) zegt dat klimaatverandering kan bijdragen aan spanningen op het energiesysteem, uitdagingen met energiedistributie en verstoringen

 

Milieuongevallen: af en toe kunnen energiebedrijven te maken krijgen met spraakmakende milieuongevallen. Deze zijn niet alleen schadelijk vanuit het oogpunt van public relations, maar kunnen ook de bedrijfs- en bedrijfsfinanciën hinderen.

 

De explosie en lekkage van de oliebron Deepwater Horizon in april 2010 leidde ertoe dat BP PLC (BP) in de daaropvolgende jaren miljarden aan schikkingen en boetes moest betalen. Maar met deze risico’s moet in het geval van Petrus geen rekening worden gehouden.

 

Petrus Resources Ltd., een energiebedrijf, houdt zich bezig met de verwerving, exploratie, ontwikkeling en exploitatie van olie- en gasontwikkelingsmiddelen in West-Canada. Het bedrijf richt zich op risico beheerde exploratie. Het onderzoekt voornamelijk aardgas, aardgasvloeistoffen en ruwe olie en condensaat.

 

Daarnaast heeft het bedrijf een belang van 64% in de Ferrier/Strachan, gelegen in het westen van het centrum van Alberta nabij de stad Rocky Mountain House in Alberta. Evenals in nog een aantal andere olievelden. Petrus Resources Ltd. is opgericht in 2015 en heeft zijn hoofdkantoor in Calgary, Canada.

 

Het betreft hier een klein aandeel, met een koers-winstverhouding van minder dan 3. Petrus keert geen dividend uit en het aandeel heeft over de afgelopen 5 jaar ronduit zwak gepresteerd. Wat het minder interessant maakt voor de beleggers.

 

13.                 Kosmos Energy (NYSE: KOS)

Kosmos Energy Ltd. houdt zich bezig met de exploratie en productie van olie- en gaseigenschappen langs de Atlantische Marges in de Verenigde Staten. De belangrijkste activa van het bedrijf omvatten productieprojecten in de offshore van Ghana, Equatoriaal-Guinea en de Amerikaanse Golf van Mexico, evenals gasprojecten in de offshore van Mauritanië en Senegal. Het voert ook een beproefd bekkenexploratieprogramma uit in Equatoriaal-Guinea en de Amerikaanse Golf van Mexico. Kosmos Energy Ltd. is opgericht in 2003 en heeft zijn hoofdkantoor in Dallas, Texas.

 

De olieaandelen kunnen in enkele grote categorieën ondergebracht worden. Er zijn bedrijven die olie vinden en pompen, bedrijven die olievelddiensten verlenen, bedrijven die olie raffineren en geïntegreerde bedrijven die het allemaal doen. Daarnaast zijn er enkele gespecialiseerde bedrijven die oliepijpleidingen bezitten en exploiteren. Dit zijn de belangrijkste subsegmenten van de sector.

 

  1. Exploring en productie

Bedrijven die naar olie zoeken en boren, behoren tot de meest volatiele aandelen in de olieruimte, zegt Jones, en hun prijzen reageren erg goed op korte termijn trends in de prijzen voor ruwe olie en aardgas. Dit kan een voordeel zijn als u op het juiste moment koopt of als het bedrijf waarin u investeert een belangrijke ontdekking van natuurlijke hulpbronnen doet.

 

Maar aandelen in olieproducenten kunnen ook kwetsbaar zijn voor prijsdalingen op de oliemarkt die van invloed zijn op hun vermogen om winst te maken op wat ze uit de grond halen.

 

  1. Olievelddiensten

Dit zijn bedrijven die apparatuur maken die wordt gebruikt voor het enorm complexe proces van boren en winnen van olie. Dit omvat booruitrusting, test- en veiligheidsgereedschap en andere zware componenten.

 

Bedrijven die olievelddiensten leveren, zien ook grote schommelingen in de winstgevendheid als gevolg van de evolutie van de olieprijzen. Als de olieprijzen dalen, wordt boren minder winstgevend en zullen producenten minder snel geld uitgeven aan apparatuur en diensten. Als de prijs stijgt, kunnen producenten meer uitgeven aan olievelddiensten omdat ze proberen reserves te bereiken die moeilijker te winnen zijn.

 

  1. Raffinage

Raffinagebedrijven exploiteren de installaties die ruwe olie omzetten in producten zoals benzine. Deze bedrijven kunnen het redelijk goed doen in gunstige marktomstandigheden. Aangezien ze olie moeten kopen ruim voordat ze inkomsten ontvangen, raffineren en verkopen, kunnen ze een goed rendement behalen bij stijgende prijzen.

 

Wanneer de prijzen echter dalen, wordt die dynamiek omgekeerd. Raffinaderijen kunnen uiteindelijk minder voor hun producten in rekening brengen dan ze kosten om te maken.

 

  1. Geïntegreerde oliemaatschappijen

Geïntegreerde oliemaatschappijen hebben sommige aspecten van productie, diensten en raffinage allemaal in eigen beheer. Dit kan betekenen dat hun risico’s breder gespreid zijn dan bedrijven die gespecialiseerd zijn in één aspect van de olie-industrie.

 

Hun vooruitzichten kunnen echter sterk variëren vanwege de olieprijs.

 

  1. Master limited partnerships

Master limited partnerships, of MLP’s, zijn beursgenoteerde bedrijven die eigenaar zijn van delen van de energie-infrastructuur, zoals pijpleidingen. Deze hebben de neiging om hoge dividenden uit te keren, zegt Jones, en ze zijn populair bij particuliere beleggers. Hun prijzen kunnen echter volatiel zijn.

 

Waar hoort Kosmos thuis in dit universum? Kosmos is een full-cycle diepwater, onafhankelijke olie- en gasexploratie- en productiebedrijf dat zich focust op de offshore Atlantische Marges. De belangrijkste activa omvatten productie voor de kust van Ghana, Equatoriaal-Guinea en de Amerikaanse Golf van Mexico, evenals een gasontwikkeling van wereldklasse voor de kust van Mauritanië en Senegal.

 

Het bedrijf voert ook een beproefd bekkenexploratieprogramma uit in Equatoriaal-Guinea, Ghana en de Amerikaanse Golf van Mexico. Kosmos is genoteerd aan de New York Stock Exchange en London Stock Exchange en wordt verhandeld onder het tickersymbool KOS.

 

Als ethisch en transparant bedrijf zet Kosmos zich in om de dingen op de juiste manier te doen wat duurzaamheid betreft. De bedrijfsprincipes van het bedrijf verwoorden onze toewijding aan transparantie, ethiek, mensenrechten, veiligheid en het milieu.

 

De meeste analisten op Wall Street zijn van mening dat de organische groeimogelijkheden van Kosmos Energy Ltd. worden ondergewaardeerd en dat het aandeel dus koopwaardig mag worden genoemd.

 

Op moment van schrijven noteert Kosmos aan een koers-winstverhouding van iets meer dan 10, maar er wordt geen dividend uitgekeerd. Medio 2023 bevindt de koers zich nog steeds in een consolidatiefase.

 

14.                 TC Energy Corporation (NYSE:TRP)

TC Energy Corporation (NYSE:TRP) is nogmaals een Canadese olie- en gasmaatschappij. Het is een van de grootste pijpleidingbedrijven ter wereld met een 93.300 kilometer netwerk van aardgaspijpleidingen en een 4900 kilometer lang pijpleidingnet voor ruwe olie.

 

TC Energy Corporation is een bedrijf met een van de hogere dividendrendementen in de energiesector. Per 31 juli 2023 had het bedrijf een dividendrendement van 7,84%. Maar de koers stond op dat moment onder druk.

 

Het bedrijf is namelijk van plan zijn oliepijplijnafdeling af te splitsen, om de schuldenlast te verminderen en de focus te verleggen naar sneller groeiende bedrijven die zullen profiteren van de wereldwijde energietransitie.

 

De splitsing is de belangrijkste transactie bij TC Energy sinds het in 2016 met de overname van Columbia Pipeline Group Inc. voor een bedrag ongeveer $ 10 miljard in de sector van de aardgaspijpleidingactiviteiten is beland. Door de spin-off zal TC Energy zich veel meer op Columbia concentreren en op de afsplitsingen van de grote oliepijpleidingen – zoals het Keystone-systeem – die het vóór de transactie bezat.

 

Het afsplitsen van de traag groeiende vloeistofactiviteiten levert aanzienlijke strategische voordelen op voor TC Energy, zei Stephen Ellis, een sectorstrateeg bij Morningstar, onlangs in een e-mail.

 

“Het belangrijkste is een verminderde hefboomwerking, gezien de schulden die bij de spin-off-entiteit zijn ondergebracht. We benadrukken nu de groei van de kernactiviteiten beter, terwijl we het duurzaamheidsprofiel verbeteren”, zei Ellis. “Gas, stroom en waterstof zien er beter uit dan olie!”

 

TC Energy zei dat het besluit komt na een strategische evaluatie van twee jaar en dat het naar verwachting in de tweede helft van 2024 belastingvrij zal worden afgerond.

 

Niet alle aandelen zullen in koers stijgen (of dalen). Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Zie voor meer informatie https://slim.beleggen.com/tradingnavigator of de online training https://beleggen.com/training

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.