Investeren in vastgoed blijft populair, getuige de vastgoedprijzen. De prijzen bevinden zich nog steeds in een stijgende trend. Vastgoed blijft dus een goede belegging ondanks de coronacrisis. Mihal Gartenberg, mede-eigenaar van Warburg Realty Partnership, blijft geloven in de vastgoedsector, ook in periodes van recessie[1].

 

Download Nu ‘Hoe selecteer je 30 aandelen binnen 5 minuten’ zodat ook jij winst maakt op de beurs.

Gratis handleiding, hoe jij succesvol belegt, zonder veel tijd te investeren of veel risico te lopen met behulp van eenvoudige en bewezen strategieën. https://www.10stappen.com

Vastgoed blijft een goede belegging ondanks de coronacrisis

Het is volgens Gartenberg belangrijk om de waarde van een goed opgebouwde vastgoedportefeuille te begrijpen. Vastgoed is zowel vanuit het standpunt van diversificatie als vanuit het standpunt van het realiseren van inkomsten belangrijk. Vastgoed blijft een goede belegging ondanks de coronacrisis, zo durven we te stellen

Investeren in vastgoed doe je omdat de prijzen vaker stijgen dan dalen

Veel beleggers durven niet te investeren in vastgoed omdat de grote crisis van 2008 veroorzaakt werd door problemen bij de subprimes[2], vastgoedkredieten van bedenkelijke kwaliteit. Maar veel belangrijker om te weten is dat de vastgoedprijzen tijdens 3 van de 5 laatste recessies niet zijn gedaald, maar juist in prijs zijn gestegen. Het is dus onjuist om te beweren dat vastgoed geen goede belegging zou zijn in recessieperiodes.

Investeren in vastgoed blijft een goede belegging

Er zijn dus verschillende redenen om een deel van de portefeuille te investeren in vastgoed. Op de eerste plaats is er natuurlijk het feit dat vastgoed een stabiel inkomen oplevert, ook in recessieperiodes. Ook bepaald vastgoed op de beurs, de vastgoedfondsen dus, kunnen in een recessieperiode waarschijnlijk beter weerstand bieden dan het beursgemiddelde.

De Coronacrisis was overigens een geval apart, in de paniek die er toen uitbrak werd niets of niemand gespaard. Maar in het algemeen zijn vastgoedfondsen minder volatiel dan gewone aandelen. Daarnaast kan het rendement hoger liggen dan bij aandelen of zelfs bij obligaties. Vastgoed is dus een activaklasse die extra aandacht verdiend in recessieperiodes.

Investeren in vastgoed Warehouse de Pauw

Vastgoed blijft een goede belegging met een uniek karakter

Met een moeilijke economische periode op komst hebben heel wat beleggers hun vertrouwen in vastgoed gesteld, in de vorm van individueel vastgoed of van vastgoedfondsen of REIT’s. Wat zijn de sterke punten van een belegging in vastgoed? Die worden uitgebreid beschreven in enkele recent beschreven rapporten over de sector. Vooral het unieke karakter van vastgoed wordt als een sterk punt beschouwd.

Jim Egan, head of commercial real estate banking en senior vice president bij Bryn Mawr Trust, is van mening dat een periode van recessie misschien wel de beste periode is om te investeren in vastgoed[3]. Recessie of geen recessie, de mensen willen een dak boven hun hoofd en dus zal er altijd vraag zijn naar woningen en/of appartementen om te huren. Die vraag moet ingevuld worden door een voldoende aanbod.

Investeren in vastgoed biedt een grote flexibiliteit

Huurders zullen altijd huur blijven betalen voor hun onderkomen. De hoogte van de huur zal in veel mindere mate schommelen dan de beurskoersen in crisisperiodes. Ook Jason Laux van Synergy Group zette de voordelen van een vastgoedbelegging even op een rijtje. Volgens Laux biedt vastgoed een veel grotere flexibiliteit in economisch moeilijke periodes dan bijvoorbeeld aandelen of obligaties.

Schommelingen in de prijzen van woningen en appartementen zijn veel minder uitgesproken dan die in aandelen of obligaties. Vastgoed zal in een veel rustiger tempo in prijs stijgen of dalen. Een andere factor die in rekening moet worden gebracht, is de bescherming tegen de inflatie. In een periode van inflatie kan de eigenaar van vastgoed de huur aanpassen aan het tempo van de inflatie.

Wat geldt voor individueel vastgoed, geldt uiteraard ook voor vastgoedfondsen als REIT’s.

Waarop moet ik letten als ik wil investeren in vastgoed?

We hoeven u ongetwijfeld niet te vertellen dat de rente laag staat en wellicht nog lang laag zal blijven. Wanneer de inflatie wordt meegenomen, verliest u geld wanneer u uw geld op een depositorekening laat staan. Daarom het is niet zo moeilijk te begrijpen dat veel spaarders op de vastgoedmarkt hun heil elders zijn gaan zoeken. Vastgoed blijft een goede belegging, ook in onzekere tijden. Maar de vastgoedmarkt is een niet zo makkelijke markt. Daarom hieronder enkele aandachtspunten waar u zeker op moet letten.

Investeren in vastgoed: lokatie, lokatie en nog eens lokatie

Een kandidaat-belegger krijgt vaak te horen dat hij nooit mag vergeten om de 3 L’s uit het oog mag verliezen. Die 3 L’s zijn kort samen te vatten: lokatie, lokatie en nog eens lokatie. De L-factor is de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar belangrijker geworden en dat heeft alles te maken met het mobiliteitsprobleem. Of we het graag horen of niet: ons wegennet is aan het dichtslibben. En daar zullen we rekening mee moeten houden, ook wat de keuze van ons ‘domicilie’ betreft. Met dat ‘domicilie’ wordt uiteraard de woonplaats bedoeld.

We worden steeds mobieler

We worden steeds mobieler en dat is een trend die niet meer te stuiten valt. Daarom is de mogelijkheid van een snelle verplaatsing van en naar het werk een noodzakelijke voorwaarde bij de keuze van een woonplaats. Door de juiste keuze te maken, maakt u het uzelf gemakkelijk. Dat geldt voor iemand die op zoek is een woning voor zichzelf, maar ook voor iemand die wil beleggen in vastgoed. Kandidaat-beleggers in vastgoed moeten hier rekening mee houden door hun toekomstige huurders een huis of appartement aan te bieden dat een zo perfect mogelijke ligging heeft in het kader van het woonwerk verkeer.

De perfectie bestaat niet

Dat is uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan, want als puntje bij paaltje komt bestaat perfectie uiteraard niet. Het komt er op aan om die perfectie zo dicht mogelijk te benaderen. Een huis of appartement dat aan die voorwaarde voldoet, zal relatief snel een huurder aantrekken. Die huurder zal tevreden zijn omdat hij/zij (of allebei samen) heeft gevonden wat werd gezocht. En de eigenaar zal tevreden zijn omdat hij/zij een behoorlijk rendement realiseert op zijn/haar investering. Investeren in vastgoed blijft dus een goede belegging, maar vastgoed er moet dus steeds met de twee kanten van de medaille rekening worden gehouden.

Investeren in vastgoed: 3 belangrijke factoren om rekening mee te houden

Er zijn natuurlijk tal van variaties op het thema van de bijna-perfectie mogelijk, maar laten we eens uitgaan van een huis/appartement dat zelfs in een markt met een groot aanbod makkelijk verhuurd zal raken. We zetten daarbij 3 factoren voorop, die echter in volgorde van belang kunnen variëren bij beleggen in vastgoed. Vastgoed blijft een goede belegging wanneer aan die 3 factoren is voldaan:

*De infrastructuur qua wegennet is belangrijk, want die zorgt voor bereikbaarheid. Die bereikbaarheid gaat verder dan alleen maar snelle uitvalswegen naar het werk. Ook kinderopvang, school enzovoort moeten makkelijk belangrijk zijn.

*De trend is dat de auto steeds meer aan de kant wordt gezet, tenminste wanneer dit mogelijk is. Sommigen verkiezen natuurlijk om ergens midden in een bos te gaan wonen, maar de meeste (jonge) mensen wonen toch graag dicht bij een centrum dat op wandel- of alleszins op fietsafstand bereikbaar is. Koop dus geen huis/appartement dat ‘in the middle of nowhere’ ligt.  Vastgoed blijft een goede belegging, maar dan wel op voorwaarde dat aan een aantal factoren wordt voldaan.

*Iedereen moet regelmatig de koelkast vullen. Ook de aanwezigheid van een aantrekkelijk aanbod aan warenhuizen en winkels zal de aantrekkelijkheid van een huis/appartement verhogen.

Deze 3 factoren garanderen uiteraard niet automatisch dat uw eigendom vlot verhuurd raakt, maar ze zullen u in ieder geval een eind op weg helpen. Houd er wel rekening mee dat nog tal van andere factoren een rol spelen in het verhaal. Investeren in vastgoed is dus soms minder eenvoudig als u denkt.

 

Gratis video training?

Kijk op www.tradingnavigator.nl voor mijn gratis video training over beleggen.

Het belang van een goed pensioen

Investeren in vastgoed als noodzakelijke invulling op uw pensioen? Waarom niet! Hoe zeker bent u dat een goed pensioen zult krijgen wanneer uw actieve loopbaan achter de rug is? We stellen hiermee ongetwijfeld een onprettige vraag, want regelmatig worden we in de pers daarover op een onprettige manier met de neus op de feiten gedrukt.

Ons gewoon pensioen zal niet volstaan om een fatsoenlijke oude dag te garanderen. En dat betekent niet meer of niet minder dan dat we zelf voor één of andere aanvullende vorm van pensioen zullen moeten instaan. Het kopen van een woning of appartement is dan geen onlogische keuze. Investeren in vastgoed dus. Vastgoed biedt een stevig houvast, want een baksteen kan je met beide handen vastpakken.

Investeren in vastgoed is een kwestie van de inflatie kloppen

Traditioneel was de man in de straat gewend om te sparen voor zijn oude dag. Het wordt echter moeilijk om spaargeld te laten renderen wanneer de rente op nul staat en er weinig hoop is dat die rente op korte, middellange of zelfs lange termijn zal stijgen. Bovendien lijkt een terugkeer van positieve rentevoeten gepaard te gaan met een terugkeer van de inflatie, iets waar ook niemand op zit te wachten.

Die inflatie heeft als vervelende eigenschap de waarde van het spaargeld uit te hollen. Zelfs de meest fanatieke spaarder zal door de inflatie geklopt worden. Hij of zij zal niet voor- maar achteruitboeren wat zijn financiële positie betreft. En dat kan uiteraard de bedoeling niet zijn. Vastgoed blijft een goede belegging, want het biedt een goed alternatief om de inflatie te kloppen en om toch enig rendement op het spaargeld te realiseren. Want inflatie zou kunnen uitmonden in hyperinflatie.

Zimbabwe als voorbeeld hoe het niet moet

Een voorbeeld van het onheil dat de inflatie kan aanrichten zagen we in het eerste decennium van de 21ste eeuw in Zimbabwe[4]. De inflatie was in dit Zuid-Afrikaans land volledig door het plafond geschoten. Op de bankbiljetten stonden indrukwekkend grote bedragen vermeld, maar cijfers zeggen in dit geval niet alles.

Of toch, want de grote bedragen op de biljetten konden niet beletten dat die zo goed als niets waard waren. Het land was als gevolg van foutieve politieke beslissingen van president Mugabe in een diepe afgrond gestort. Aan de Zimbabwanen hoeft u geen tweede keer meer uit te leggen wat de gevolgen verbonden aan inflatie zijn.

Overigens wordt een inflatie zoals toen in Zimbabwe hyperinflatie genoemd en dat is simpelweg inflatie van de ergste soort.

Investeren in vastgoed omdat u iets tastbaars in handen heeft

Goud biedt eveneens een vorm van bescherming tegen (hyper)inflatie, maar heeft als nadeel dat het niets oplevert in de vorm van rente of dividend. Door te beleggen in vastgoed, een huis of een appartement, hebt u iets tastbaars in handen, iets dat altijd een zekere waarde zal behouden. De vrees voor inflatie hoeft niet het enige argument te zijn om in vastgoed te beleggen, maar het vormt toch een goede bijkomende reden.

Huizen en appartementen zijn misschien tegenwoordig niet goedkoop, maar goed en duurkoop zijn in een inflatoire omgeving meer dan ooit relatief. De huurinkomsten van een vastgoedportefeuille kunnen u alleszins een rustige oude dag helpen garanderen. Investeren in vastgoed blijft een verstandige zaak, zeker tegen die achtergrond.

Europa gaat VS achterna

De Europese vastgoedmarkt gaat de Amerikaanse achterna: steeds minder mensen zullen een eigen huis bezitten. In dat verband moet een belangrijke vraag worden gesteld. Zijn betaalbare woningen een verworven recht of een gunst? Die discussie zal in de toekomst hoog oplaaien voor wie te lang gewacht heeft om zelf in de vastgoedmarkt te stappen.

Op de huidige prijsniveaus kunnen de meeste Europeanen zich nog een eigen woning veroorloven, maar in de Verenigde Staten is dat niet langer het geval. De Europese vastgoedmarkt gaat de Amerikaanse achterna: steeds minder mensen zullen een eigen huis bezitten. Volgens vastgoedmakelaar Redfin zal in de toekomst maar 1 op 2 Amerikanen zich een eigen huis kunnen veroorloven. De andere helft zal moeten blijven huren en dat voor de rest van hun leven.

Er moeten dus voldoende beschikbare huurhuizen en -appartementen zijn. Dat kan wanneer voldoende mensen investeren in vastgoed. Tegen die achtergrond kunnen we alleen maar herhalen wat we hierboven al meermaals zeiden: investeren in vastgoed blijft een verstandige beslissing.

Investeren in vastgoed: omdat de prijzen zijn blijven stijgen

De American Dream van ‘homeownership’ is voor de helft van de Amerikanen vervlogen en dat waarschijnlijk voor goed, zo stelt Glenn Kelman van Redfin[5]. Dat heeft volgens de CEO van vastgoedmakelaar Redfin alles te maken met de vastgoedmarkt, waar de prijzen maar zijn blijven stijgen. Zelfs in de huidige omgeving van lage rentevoeten kunnen ze zich geen eigen dak boven het hoofd veroorloven. En wanneer de rente ooit zou stijgen, is die droom voor goed verloren.

Tot voor kort waren alleen steden als Seattle en San Francisco onbetaalbaar geworden, maar nu is die situatie uitgebreid naar grote delen van de Verenigde Staten. We weten allemaal dat wanneer het regent aan de andere van de grote plas het hier begint te druppelen. Die regen kan eveneens op het dak van de vastgoedmarkt neerkomen. Investeren in vastgoed blijft een goede belegging, ook en zeker in de VS. Tijd om naar deze kant van de grote plas te kijken.

De correctie op de markt blijft uit

Dezelfde situatie als in de VS dreigt nu ook in Europa. Sommige kandidaat-kopers van een woning of appartement zijn al jaren aan het wachten op een correctie in de vastgoedmarkt, correctie die er maar niet wil komen. De prijzen blijven maar stijgen, terwijl niets erop wijst dat de vastgoedmarkt oververhit raakt.

Anderzijds staat de rente overal in de wereld superlaag, wat betekent dat de vastgoedprijzen mogelijk nog niet aan hun plafond zitten. De kans bestaat dat de piek zal worden bereikt op het moment dat we aan het rentefront een trendommekeer hebben. Maar zo ver zijn we nog niet, een rentestijging is momenteel niet wat de meeste economen verwachten, maar goed, wie heeft er een glazen bol? Zelfs in het Coronatijdperk zijn de vastgoedprijzen blijven stijgen.

Investeren in vastgoed omdat de markt er heel anders zal uitzien

De kandidaat-kopers die een aankoop alsmaar hebben uitgesteld, dreigen zo tussen wal en schip te belanden. Ze zullen weinig andere keuzemogelijkheden hebben dan de rest van hun leven te blijven huren. De kans is groot dat het profiel van de Europese vastgoedmarkt er in de toekomst heel anders zal uitzien. En dat niet iedereen nog langer met een baksteen in de maag geboren wordt. De Europese vastgoedsector kan zo geleidelijk aan in de richting van een huurmarkt evolueren: meer huren en minder kopen.

Jeugd koopt minder snel een huis

Investeren in vastgoed blijft een goede belegging en dat heeft ook te maken met de opkomst van de deeleconomie. Jonge mensen zijn minder geneigd om een huis te kopen en zich definitief ergens vestigen, zoals ze ook niet bepaald staan te trappelen om een auto aan te schaffen. Ze zullen ook sneller samen een huis huren in plaats van er eentje te kopen. Jongeren zijn daarnaast mobieler geworden en willen een (groot) deel van de wereld zien. Een auto of huis vormt daarbij een hinderpaal.

Gevolg daarvan is dat ze de voorkeur zullen geven aan huren, want dat maakt het makkelijker om indien gewenst naar een nieuwe bestemming te verhuizen. Het gebrek aan honkvastheid is een troef die bij beleggen in vastgoed uitgespeeld kan worden, want de woningmarkt zal in de toekomst meer en meer een huurmarkt worden. Een eigenaar van een huis of appartement zal dus makkelijker een huurder voor zijn eigendom vinden, gezien het feit dat de jeugd meer in beweging is.

 

Interviews met de grootste beleggingsexperts

Wat zijn de grootste trends volgens de grootste beleggingsexperts? Klik hier

 

Harm van Wijk

[1] https://news.yahoo.com/3-reasons-invest-real-estate-during-recession-153255567.html

 

[2] https://www.thebalance.com/subprime-mortgage-crisis-effect-and-timeline-3305745

 

[3] https://hhluxuryinvestments.com/blog-16.html

 

[4] https://www.voanews.com/africa/its-nightmare-zimbabwe-struggles-hyperinflation

 

[5] https://www.marketwatch.com/story/american-dream-of-home-ownership-is-lost-in-a-landlord-nation-says-redfin-ceo-2018-05-10

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.