Prepensioen: Hoe beleggen je prepensioen kan financieren

Prepensioen? Alleen als je over voldoende geld beschikt, kun je plannen maken voor meer rust of bijvoorbeeld het opstarten van een eigen zaak tot het doen van een wereldreis. Bij de meeste pensioenfondsen kan je nog altijd zelf bepalen of en wanneer je met prepensioen of vroegpensioen gaat. Er is echter één belangrijke factor waar rekening mee moet worden gehouden: sta je financieel sterk genoeg om het zonder baan te kunnen redden?

Plan een afspraak in

Als je meer wilt weten over hoe wij jou kunnen helpen, plan dan een gesprek in. We kijken wat je nu doet, kijken waar de gaten zitten en stippelen een plan uit om het te repareren. Als het lijkt alsof we je kunnen helpen om meer rendement te maken, dan laten we je zien hoe dat er uit ziet en kan je zelf beslissen of je er mee aan de slag wil of niet. Deal? Hier is de link om jouw gesprek te boeken: https://www.binnen5minuten.nl/call

Prepensioen kost gemiddeld tussen 6 tot 8 procent per jaar

Veel mensen willen vroeger met pensioen dan de officiële pensioenleeftijd. Aan het einde van de loopbaan lijkt je werk je loodzwaar te zijn geworden. Of dat nu inbeelding is of niet: je bent het beu en snakt naar een rustige oude dag. Na lang nadenken is de beslissing gevallen: je gaat met prepensioen of vroegpensioen. Want er is ook nog je partner die werkt en die zijn/haar salaris meebrengt. Maar wat als die ook droomt van een wereldreis? Je kan hem of haar dat niet verbieden natuurlijk, maar hou er rekening mee dat vroegpensioen geld kost.

Als je zelf bezig gaat met je prepensioen is de studie naar het beleid van The Teachers, een pensioenfonds voor Amerikaanse docenten met een totaal belegd bedrag van meer dan 200 miljard dollar, interessant. In de studie worden belangrijke lessen over investeren gegeven. Het eerste advies dat The Teachers geeft, is om het eenvoudig te houden. Ondanks de enorme omvang biedt het fonds in de basis slechts 10 keuzemogelijkheden, waaronder een aandelenindexfonds, groeiaandelen, obligaties, wereldwijde aandelen en een geldmarktfonds.

Speel in op uw sterke punten, zo luidt het tweede advies. The Teachers doet datgene waar het het best in is. Het vlaggenschip CREF Stock-fonds bevat momenteel 72% van de totale activa, het focust zich op de Russell 3000-index bevattende grote, middelgrote en kleine aandelen. Nog eens 15% van de activa van het fonds gaat naar buitenlandse aandelen, waar The Teachers ‘onderzoek naar doet en waar het fonds een voorsprong kan nemen. De rest gaat naar een relatief klein aantal aandelen die senior managing director Douglas Dial en zijn analisten catalogiseert onder de noemer dat ze “een hoge graad van overtuiging” hebben. Tenslotte adviseert The Teachers een buy-and-hold strategie, wat wil zeggen dat er niet veel aan- en verkooptransacties plaatsvinden (1).

Geld opzijzetten voor een vroegpensioen

Wie graag wil genieten van een vroeg- of prepensioen kan tijdens zijn actieve loopbaan zelf een extra inspanning doen. Je bouwt met andere woorden een vermogen op dat je toestaat om vroeger te stoppen met werken. Je kan bijvoorbeeld geld sparen op een spaarrekening, tenminste dat kon je in het verleden doen. Tegenwoordig brengen spaardeposito’s vrijwel niets meer op. Integendeel zelfs, de bank durft het zelfs aan om voor grotere bedragen je geld te rekenen. Dat is misschien ongehoord, maar er is niets aan te doen. Voor het opbouwen van een kapitaal voor een vroeg- of prepensioen zul je dus andere wegen moeten bewandelen.

Als je gaat beleggen is het belangrijk dat je begrijpt wat managers van bedrijven waarin je wilt investeren je vertellen. Uit onderzoek blijkt alleen dat je daar niet altijd op kunt vertrouwen. Managers zijn op lange termijn agressiever wat betreft verwachte rendementen en dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de evolutie van de beurskoersen van hun bedrijven. Wie spaart voor zijn pensioen, moet daar rekening mee houden(2).

De manier waarop je belegt hangt ook nog een beetje af van hoe je bent en welke leeftijd je hebt. Uit onderzoek naar 693 deelnemers die beleggen voor hun pensioen blijkt dat jongere mensen meer risicomijdend zijn, terwijl oudere mensen met een hoger inkomen bleken te mikken op hogere opbrengsten ondanks de hogere risico’s(3). 

Andere manieren om te sparen voor een prepensioen

Gelukkig zijn er andere mogelijkheden om een kapitaal te bouwen. Bij je bank of je verzekeraar kan je een lijfrente nemen. Je stort eenmalig een bepaald bedrag een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening of kiest voor de storting van premies op regelmatig basis. Het voordeel is dat het gestorte geld eventueel afgetrokken kan worden van de inkomstenbelasting. Op het einde van de looptijd van de lijfrente krijg je uit het opgespaarde kapitaal uitkeringen als aanvulling op je prepensioen of vroegpensioen. Het opvragen van je kapitaal mag zelfs voor de AOW-leeftijd. Het nadeel is evenwel dat je van tevoren niet weet hoeveel je eindbedrag zal zijn.

Vroegpensioen financieren met dividendaandelen

Obligaties brengen ook al niets meer op, evenals alle andere vastrentende producten. Wie bouwt aan de financiering van zijn vroeg- of prepensioen kan dus moeilijk om aandelen heen en dan meer bepaald aandelen die een aantrekkelijk dividendrendement uitbetalen. We kunnen het ook anders stellen: voor beleggers die sparen voor hun pensionering (of prepensioen), zijn dividendaandelen een cruciale bouwsteen. Wie de uitbetalingen bovendien telkens herbelegt, zal het rendement bij het bereiken van de pensioenleeftijd verhogen. Op die manier kan je je vroeg- of prepensioen starten, in de wetenschap dat je een aandelenportefeuille als stevige spaarpot achter de hand hebt.

Dividendbeleggen is hot voor wie een prepensioen plant

Vroeger hielden aandelenbeleggers nauwelijks rekening met het dividend, maar dat is tegenwoordig wel anders. De eens zo slaperige wereld van dividendbeleggen is ‘hot’ geworden. Met hun aantrekkelijke inkomsten en rendementen bieden dividendaandelen niet alleen solide rendementen in een tijdperk van superlage obligatierendementen en spaarrekeningen die nauwelijks nog een stuiver opbrengen. Welk rendement op dividenden mag je verwachten? Het dividendrendement op de S&P 500-index bedroeg de afgelopen jaren gemiddeld ongeveer 2%, wat aanzienlijk meer is dan het rendement op Amerikaanse schatkistpapier met een looptijd van 10 jaar.

Dividenden zijn een geschenk uit de hemel

Aan een belegging in aandelen met een aantrekkelijk dividendrendement zijn met het oog op een vroeg- of prepensioen nog wel meer voordelen verbonden. Dividenduitbetalingen kunnen een buffer bieden tegen grote volatiliteit in tumultueuze markten, bijvoorbeeld in periodes dat de beurskoersen over een breed front dalen. Het dividend biedt een buffer als de koers van een aandeel daalt. Dat aandeel zal rendement opleveren en een aandelenportefeuille de broodnodige diversificatie geven. Al deze eigenschappen maken dividendaandelen tot een belangrijke investering voor prepensioenspaarder. Als het correct gebeurt, zijn aandelen die dividend opleveren een geschenk uit de hemel. De koersdalingen tijdens volatiele periodes op de beurs bieden zelfs de kans om de posities in aandelen met een betrouwbare dividenduitkering verder uit te bouwen. Wie zei daar ook alweer dat crisissen uitdagingen vormen? Ook in periodes dat er ruig weer is op de beurzen. Een goede dividendbelegger heeft zijn prepensioen voor ogen en trotseert de klimaatfactoren op de financiële markten.

Financiering prepensioen is niet alleen een Europees probleem

De behoefte van gepensioneerden aan dividendinkomen – van welke soort dan ook – is ook in de Verenigde Staten in de afgelopen 30 jaar bijzonder acuut geworden, omdat bedrijven zich hebben afgekeerd van het aanbieden van pensioenen die werknemers een vaste uitbetaling garanderen tijdens hun pensionering. De oplossing die bedrijven ter vervanging van pensioenen aanbieden, de zogenaamde toegezegde-bijdrageregelingen zoals 401 (k)’s, leggen in plaats daarvan de verantwoordelijkheid voor het pensioensparen met het oog op het prepensioen bij de werknemers zelf. Het gevolg is dat vele Amerikanen worstelen om nog een fatsoenlijk pensioen op te bouwen, dit wegens de doorgevoerde besparingen. De financiering van het prepensioen is dus ook in de VS een hot item geworden.

Iedereen doet zijn best voor de financiering van de prepensioenen

Tegen deze achtergrond proberen veel bedrijven, politici, wetenschappers, banken en verzekeraars strategieën en producten te ontwikkelen die mensen op weg naar hun prepensioen helpen hun inkomen op peil te houden na de pensionering. Het aanbod omvat onder andere pensioenspaarplannen binnen het bedrijf, oplossingen om de socialezekerheidsuitkeringen te maximaliseren en verschillende vormen van lijfrenteaanbiedingen. Maar hoe men het ook draait of keert: een groeiend aantal Amerikanen denkt aan het gebruik van dividendaandelen als hoeksteen van hun strategie voor pensioeninkomen. Ook bij de Europeanen vindt deze manier van denken meer en meer gevolg.

Dividend plus eventuele kapitaalgroei

Spaarders voor een prepensioen gefocust op een totaal rendement hebben de groei van hun portefeuille over een bepaalde periode voor ogen met een goed gespreide portefeuille van aandelen. Het totale rendement van hun aandelenportefeuille omvat zowel dividenden als kapitaalgroei (of -verlies), dit om de beleggers de kans te bieden om regelmatig geld op te nemen uit die portefeuille zodra ze met pensioen zijn. In de prepensioen periode wordt de portefeuille beter met gerust gelaten om een ze sterk mogelijke groei te verzekeren. Opnames in de aanloopperiode raad ik ten stelligste af.

Zet je schrap: de waterstofgolf is op komst. Met deze aandelen ben je als belegger van de partij

Download nu het gratis rapport. Alternatieve brandstoffen trekken uiteraard ook de aandacht van de beleggers, wat blijkt uit het feit dat de koersen van heel wat aandelen die van ver of van dichtbij met waterstof zijn gelinkt een forse stijging te zien gaven Klik op de link om te downloaden: https://www.30aandelen.nl/water/?utm_source=organic&utm_medium=website

Functie van obligaties in opbouw kapitaal prepensioen is weggevallen

Kapitaalbehoud is niet noodzakelijk het hoofddoel zodra de pensioenperiode is aangebroken. De spaarders baseren zich op een holistische kijk op de portefeuille, waarbij de spreiding van de activa wordt afgestemd op het risico-rendementsprofiel van de belegger in kwestie. Diversificatie van de portefeuille gaat gepaard gaan met een minimalisering van de kosten, maar die diversificatie is de jongste jaren een stuk moeilijker geworden. In het verleden werden obligaties in portefeuille genomen als buffer tegen een te hoge volatiliteit bij aandelen, maar vanwege de zeer lage rendementen op obligaties is die strategie niet meer lonend. Het opnemen van obligaties in een portefeuille gericht op vroeg- of prepensioen is dan ook niet langer aanbevolen.

Diversificatie van portefeuille is aangewezen op weg naar prepensioen

In de praktijk moet iemand met zijn prepensioen voor ogen een gediversifieerde portefeuille opbouwen. De dividenden uitgekeerd bij de pensionering kunnen dan worden gebruikt als aanvulling van uitgekeerd pensioen. De Amerikaanse beleggers verkeren in een andere situatie dan de Europese, maar aan de overkant van de Atlantische Oceaan geldt dat een aandelenportefeuille van 5 miljoen dollar met een gemiddeld dividendrendement van 2% 100.000 dollar per jaar vóór belastingen oplevert. Of met andere woorden: met de opbouw van een aandelenportefeuille met het oog op vroeg- of prepensioen kan niet vroeg genoeg begonnen worden. Jongeren met visie op de toekomst zullen die portefeuille al vroeg opstarten wanneer ze van plan zijn om op relatief jeugdige leeftijd op vroeg- of prepensioen te gaan.

Waar moeten we op letten bij de samenstelling van een aandelenportefeuille

Maar enige voorzichtigheid blijft geboden als het gaat om het samenstellen van een portefeuille met dividendaandelen met het oog op het prepensioen. De beleggers moeten soms op hun hoede zijn bij het najagen van aandelen met een te hoog dividendrendement, aangezien een hoog rendement een signaal kan zijn dat het bedrijf dat het dividend uitkeert problemen heeft. Het gebeurt misschien niet zo vaak, maar het is in het verleden wel degelijk gebeurd. Anderzijds hebben dividenden historisch gezien een goede bescherming geboden tijdens periodes van recessie. Ook met dit gegeven moeten beleggers gericht op prepensioen rekening houden.

Andere factoren die in de gaten moeten worden gehouden

Beleggers die handelen met het oog op hun prepensioen moeten er ook voor zorgen dat ze geen onevenwichtige portefeuille samenstellen die uitsluitend gericht is op dividendinkomsten waardoor die te zwaar belegd is in duur geprijsde sectoren, zoals nutsbedrijven en basisconsumptiegoederen. Technologiebedrijven vormen een geval apart. Deze keren meestal relatief beperkte dividenden uit, maar bieden wel kansen op kapitaalgroei. Deze aandelen zijn minder geschikt voor een portefeuille gericht op prepensioen vanwege de grotere beweeglijkheid.

Prepensioen met Amazon

Verdient technologie een plaats in een portefeuille gericht op prepensioen?

Maar op die regel maken we graag één uitzondering: vooral wanneer ze voor de lange termijn beleggen, kunnen beleggers met een focus op rendement met het oog op hun prepensioen enkele goed presterende aandelen van technologiebedrijven in portefeuille nemen. De namen zijn ongetwijfeld bekend: wij denken dan aan Apple, Facebook, Alphabet, Amazon enzovoort. Nogmaals: wij maken niet graag een uitzondering op de regel dat de voorkeur uitgaat naar dividendaandelen. Vandaar het advies dat de technologieaandelen slechts een beperkt deel van de portefeuille mogen uitmaken. Spreiden is natuurlijk van het allergrootste belang.

Dividenden zijn niet gegarandeerd.

Hoewel bedrijven er doorgaans naar streven om dividenden te blijven uitbetalen, kunnen ze in tijden van nood het dividend verlagen of zelfs afschaffen. Tijdens de financiële crisis verlaagde General Electric bijvoorbeeld zijn jaarlijkse dividend van 1,24 dollar per aandeel naar 4 dollarcent. Het dividend komt nu neer op de meer symbolische som van vier cent per aandeel per jaar. GE stond voordien bekend als een solide betaler van dividenden. Decennialang werd een stabiel tot hoger dividend uitgekeerd tot een eerste verlaging in 2009. Zo zijn er wel meer bedrijven die in het verleden royaal met een dividend omsprongen, maar die wegens omstandigheden de uitkering hebben moeten verlagen.

Hoe lang moet je kunnen terugvallen op je aandelenportefeuille?

Een makkelijke vraag waarop echter het antwoord minder voor de hand ligt. Alles hangt af van de datum wanneer je met prepensioen wilt gaan. Niet alleen de periode daar naartoe moet overbrugd worden, maar er moet ook rekening gehouden met je levensverwachting. De datum van je dood kan natuurlijk niemand voorspellen, er kan alleen een statistisch gemiddelde gegeven worden. Volgens het Center for Retirement Research aan het Boston College kan de gemiddelde 65-jarige gepensioneerde nu verwachten dat hij nog ongeveer 20 jaar kan blijven leven. De nog te leven jaren na pensionering nemen nog steeds toe, want dit bedroeg in de Verenigde Staten maar 13 jaar in 1960.

De conclusie zal dan ook duidelijk zijn: sparen voor prepensioen kan, maar je begint er beter zo vroeg mogelijk mee. De jeugd van tegenwoordig moet je daar niet meer van overtuigen, het besef dat ze zelf voor een stuk(je) zullen moeten bijdragen aan hun pensioen is hen bekend. Het kan daarom geen kwaad om al op jonge leeftijd een aandelenportefeuille op te bouwen met het oog op prepensioen. Dat die portefeuille op de eerste plaats dividendaandelen moet bevatten, zal je uit bovenstaand artikel duidelijk zijn geworden. Wij leven nu eenmaal in een periode van lage rentevoeten die nog lang kan blijven aanslepen.

Selecteer gratis 30 winstgevende aandelen binnen 5 minuten

Download de gratis handleiding ‘Hoe selecteer je 30 aandelen binnen 5 minuten’ zodat ook jij winst maakt op de beurs.

De handleiding is gratis en laat je zien hoe je succesvol belegt, zonder veel tijd te investeren of veel risico te lopen met behulp van eenvoudige en bewezen strategieën. Klik op de link om te downloaden: https://www.10stappen.com

Harm van Wijk

Pin ook deze handige infographic als geheugensteuntje:

prepensioen

Bronnen:

  1. http://www.mcnuttmath.com/403b/contents/extras/five_investing_lessons.pdf
  2. https://academic.oup.com/qje/article-abstract/121/1/157/1849011
  3. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1745-6606.2010.01178.x

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.