Hoe bepaal je de beste beleggingsstrategie?

beleggingsstrategie

Er zijn tal van benaderingen om te beleggen in de aandelenmarkt. Sommige beleggingsstrategieën kunnen u meer aanspreken dan andere, en elk heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. Als u zich concentreert op één of twee beleggingstrategieën, kunt u de vaardigheid en ervaring ontwikkelen om het rendement te maximaliseren. In dit artikel behandelen we enkele van de meest populaire beleggingsstrategieën. We bespreken ook de factoren waarmee u rekening moet houden bij het bepalen van de beste beleggingsstrategie die voor u geschikt is.

Wat is een beleggingsstrategie?

Een beleggingsstrategie is een consistente en methodische benadering van beleggen. Het begeleidt investeringsbeslissingen volgens een reeks criteria of volgens een thema. De juiste beleggings-strategie kan uw investeringsactiviteiten discipline en methode bieden. Ze bieden u ook een manier om investeringsdoelen te stellen en uw beleggingsrendementen te meten of te vergelijken.

Populaire beleggingsstrategieën

Beleggingsstrategieën hebben allemaal sterke en zwakke punten, waardoor u ze kunt evalueren en vergelijken. Dit helpt bij het bepalen van de beste beleggingsstrategie gezien uw financiële situatie, kennis en doelen. De meest voorkomende beleggingsstrategieën zijn:

 • Buy & hold beleggen
 • Groei beleggen
 • Momentum beleggen
 • Waarde beleggen
 • Beleggen in small caps
 • Dividend beleggen
 • ESG beleggen
 • Factor beleggen
 • Passief beleggen
 • Kern-/satellietbenadering
 • Long/short beleggingsstrategie
 • Multi-activa beleggingsstrategie


Buy & hold beleggen

De eenvoudigste lange termijn beleggingsstrategie is buy & hold beleggen: kopen en vasthouden. Individuele aandelen worden gewoon gekocht en voor onbepaalde tijd vastgehouden. Hoe goed een buy & hold portefeuille presteert, hangt uiteraard af van de bedrijven die worden aangehouden.

Hoewel kopen en vasthouden de eenvoudigste beleggingsstrategie is, kan het effectiever zijn dan men zou denken. Beleggers zijn hun eigen ergste vijanden en verkopen hun beleggingen vaak op het verkeerde moment. De buy & hold beleggingsstrategie verwijdert dat probleem voor de vergelijking.

Er zijn twee manieren waarop u de kans op succes met deze strategie enorm kunt vergroten:

 1. Zoek eerst naar aandelen die waarschijnlijk nog lang zullen bestaan. Aandelen met een sterk merk die waarschijnlijk niet zullen worden verstoord, zijn in dat verband een goede optie.
 2. Houd uw posities klein. Op die manier zullen de keuzes die u verkeerd maakt niet al te veel schade toebrengen aan uw portefeuille. En de aandelen die het heel goed doen, groeien uit tot substantiële posities in uw portefeuille. Dat is de kern van deze beleggingsstrategie.

Groei beleggen

Het grootste voordeel van de groeibeleggingsstrategie is dat ze u blootstelling geven aan de snelst groeiende sectoren en bedrijfstakken. Dit betekent dat u kapitaal toewijst aan bedrijven met de meeste kans op een hoog jaarrendement. Investeren in groeiaandelen is ook spannend en u leert over de bedrijven die innoveren en de toekomst creëren. Beleggen in groei moet echter met de nodige voorzichtigheid worden benaderd.

Groeiaandelen hebben doorgaans de hoogste waarderingen op de markt. Ze moeten voldoen aan de verwachtingen van de markt om hun waarderingen te rechtvaardigen, anders zal de aandelenkoers corrigeren – vaak zeer dramatisch. Als u in groeiaandelen belegt, moet u uw huiswerk doen en niet achter bedrijven aanjagen die alleen op sentiment zijn gebaseerd. Maar algemeen mag worden gesteld dat groei beleggen een succesvolle beleggingsstrategie is.

Momentum beleggen

Momentum beleggen is qua beleggingsstrategie vergelijkbaar met groei beleggen, maar houdt meer rekening met het koersmomentum van het aandeel dan met winst– of omzetgroei. Er zijn aanwijzingen dat de best presterende aandelen tijdens een bepaalde periode een grote kans hebben om beter te presteren in volgende perioden. Koop- en verkoopbeslissingen worden daarom alleen genomen op basis van prijsactie, hoewel het helpt om kleine en illiquide bedrijven te vermijden.

Een zeer eenvoudige momentumstrategie zou beleggen in 10 tot 20 best presterende aandelen en deze 12 maanden vasthouden. Op dit punt zijn alle aandelen verkocht en wordt het proces herhaald. Meer complexe varianten van de beleggingsstrategie zullen maandelijks of driemaandelijks continu kapitaal in aandelen roteren met het hoogste momentum.

Momentum beleggen levert meestal een goed rendement op, maar incidentele verliezen kunnen aanzienlijk zijn. Het is het beste om naast een momentum beleggingsstrategie ook een andere strategie op te nemen. Spreid dus niet alleen over aandelen maar ook over beleggingsstrategieën.

Waarde beleggen

Waarde beleggingen hebben de afgelopen 100 jaar consistente lange termijn rendementen opgeleverd, het is dus een zeer succesvolle beleggingsstrategie. Warren Buffett verdiende zijn fortuin door te investeren in bedrijven met betrouwbare inkomsten tegen aantrekkelijke prijzen.

Waarde beleggers kopen aandelen die tegen of onder hun intrinsieke of reële waarde worden verhandeld. Dit biedt een veiligheidsmarge wanneer het onverwachte gebeurt. Hoe lager de waardering is wanneer een aandeel wordt gekocht, hoe minder het bedrijf hoeft te verdienen om in de toekomst een behoorlijk rendement te genereren.

Waarde beleggers moeten financiële overzichten begrijpen om de werkelijke waarde van een bedrijf te bepalen. De meeste goedkope aandelen zijn niet voor niets goedkoop. Het is in het kader van deze strategie de taak van de belegger om goedkope aandelen van hoge kwaliteit te identificeren.

Beleggen in small caps

Beleggen in small caps, ofwel focussen op kleinere bedrijven, heeft twee voordelen:

 1. Het voor een klein bedrijf makkelijker om zijn winst te laten groeien. De omzet verdubbelen vanaf een basisniveau van $100 miljoen is veel eenvoudiger dan vanaf een basisniveau van $10 miljard.
 2. De kans is groter dat kleinere bedrijven door beleggers over het hoofd worden gezien en daarom met korting worden verhandeld. Naarmate het bedrijf groeit, merken andere investeerders het op en wordt de korting kleiner. Dit kan extra rendement opleveren als u vroeg belegt in dit aandeel.

Deze beleggingsstrategie kan dus wel degelijk lonen, maar er zijn ook een paar uitdagingen aan verbonden. Zo is informatie moeilijker te vinden en u zult meer tijd aan onderzoek moeten besteden. Ook zijn kleine bedrijven zijn minder liquide en hun aandelenkoersen volatieler. U moet risico’s zorgvuldig beheren en situaties vermijden waarin de liquiditeit verdampt voordat u kunt uitstappen.

Dividend beleggen

Het doel van dividend beleggen, ook wel rendementsbeleggen genoemd, is het genereren van een inkomstenstroom. Het is uiteraard daarom een zeer populaire beleggingsstrategie. Aandelen met een hoog dividendrendement zijn meestal zeer winstgevend, maar hebben relatief lage groei-percentages. Als dividendinvesteerder is het jouw taak om bedrijven te vinden met een goed rendement die dividend kunnen blijven uitkeren of dit zelfs kunnen verhogen.

Bij de dividend beleggingsstrategie gaat het niet alleen om het genereren van inkomsten. Als dividenden worden herbelegd, kan ook een rendementsportefeuille een aanzienlijke vermogensgroei doormaken. Bedrijven die dividend uitkeren zijn doorgaans winstgevend en kunnen daarom ook interessant zijn tijdens recessies.

ESG beleggen

ESG beleggen houdt rekening met het effect van ecologische, sociale en governancefactoren op de lange termijn waarde van een bedrijf. De grondgedachte bij deze beleggingsstrategie is dat bedrijven die governance en hun omgeving serieus nemen, meer kans van slagen hebben.

ESG beleggen is vergelijkbaar met maatschappelijk verantwoord beleggen, impact beleggen en andere ethische beleggingsstrategieën. Deze benaderingen proberen de manier waarop kapitaal wordt gebruikt te beperken. Bij ESG beleggen wordt gekeken naar de manier waarop soortgelijke problemen het rendement kunnen beïnvloeden.

Individuele beleggers kunnen beleggen in ESG fondsen of ESG ratingdiensten gebruiken om hun eigen aandelen te selecteren. Het veld is nog nieuw en de effectiviteit van deze strategieën is niet bewezen. Het is raadzaam om wat due diligence te doen voordat u in een aandeel belegt of u inschrijft op een ratingdienst. Is ESG beleggen een interessante beleggingsstrategie? De tijd zal het leren.

Factor beleggen

Factor beleggen is een beleggingsstrategie voor het selecteren van aandelen gebaseerd op prestaties geleverd in het verleden. Er wordt met andere woorden uitgekeken naar aandelen waarvan is bewezen dat ze het gedurende lange periodes beter doen dan de brede markt.

Veel van de meest gebruikte factoren zijn die welke hierboven zijn behandeld: waarde, groei, marktwaarde en momentum. Andere vaak genoemde factoren zijn volatiliteit en kwaliteit. In het geval van factorbeleggen worden deze concepten gereduceerd tot maatstaven die kunnen worden gekwantificeerd.

Verschillende investeringsmaatschappijen hebben ETF’s gelanceerd die factoren gebruiken om aandelen te indexeren. Deze producten stellen adviseurs, en zelfs individuele beleggers, in staat om portefeuilles samen te stellen op basis van empirisch bewijs in plaats van theoretisch.

Passief beleggen

Passief beleggen, of indexeren, is een variant van de beleggingsstrategie buy & hold. Er wordt echter in indices belegd in plaats van individuele aandelen. Er zijn verschillende voordelen aan deze aanpak:

 • Beleggen in naar marktkapitalisatie gewogen indices dat er wordt belegd in de snelst groeiende large cap aandelen op een aandelenmarkt. Dit elimineert de noodzaak om aandelen te selecteren en zorgt ervoor dat u alle belangrijke aandelen op een bepaalde beurs aanhoudt.
 • Passief beleggen wordt meestal geïmplementeerd met ETF’s, die zeer lage kosten in rekening brengen in vergelijking met andere producten. U hoeft daarnaast slechts commissie te betalen voor een enkele transactie om tientallen, zo niet honderden aandelen te bezitten.

Onderzoek heeft echter aangetoond dat de meeste actief beheerde beleggingsfondsen hun benchmark niet verslaan. Net als bij de buy & hold benadering voorkomen passieve beleggings-strategieën dat beleggers hun rendement saboteren door op het verkeerde moment te verkopen.

Kern-/satellietbenadering

De kern-/satellietbenadering van beleggen combineert passief en actief beleggen en is dus een ietwat gecompliceerde beleggingsstrategie. Er wordt een kernportefeuille van op de beurs verhandelde fondsen aangehouden, samen met een handvol actief beheerde beleggingen.

Hierdoor kan een fondsbeheerder of belegger profiteren van incidentele kansen die door indexfondsen worden gemist. Zo kunnen individuele aandelen worden gekocht of verkocht bij extreme waarderingen en kan er worden belegd in bijzondere, kleinere bedrijven.

Kernsatelliet/portfolio’s wijzen doorgaans ongeveer 70% toe aan passieve beleggingen, terwijl de rest wordt toegewezen aan actieve strategieën. Het actieve deel kan worden toegewezen volgens een van de hierboven besproken beleggingsstrategieën.

Long/short beleggingsstrategie

Short selling is een van de weinige manieren om via een beleggingsstrategie rendement te behalen in geval van dalende koersen. Hierdoor kan niet alleen worden geprofiteerd van een beurscrash, maar ook van bearmarkten op de beurs. Het combineren van long- en shortposities vermindert het marktrisico in een portefeuille. Rendementen kunnen worden gegenereerd uit de relatieve prestaties van twee instrumenten, ongeacht de richting waarin ze bewegen.

Markt neutrale hedgefondsen gebruiken hiervoor long/short beleggingsstrategieën. Ze genereren rendementen met weinig correlatie met de markt en kunnen worden gebruikt om de volatiliteit van een grotere portefeuille te verminderen. Zo maakt bijvoorbeeld het Lehner Investments Data Intelligence Fund gebruik van long/short-strategieën op basis van marktsentiment. Door gebruikers gegenereerde gegevens worden verzameld uit honderden bronnen. Kunstmatige intelligentie wordt vervolgens gebruikt om het marktsentiment te meten en verhandelbare patronen te vinden.

Multi-activa beleggingsstrategie

Aandelen genereren doorgaans het hoogste rendement op de lange termijn. Ze zijn echter ook de meest volatiele activaklasse. Superieure risico gecorrigeerde rendementen kunnen worden gegenereerd door verschillende activaklassen te combineren. Hoe meer activaklassen er in een beleggingsportefeuille zitten, hoe lager de volatiliteit en het portefeuillerisico.

Een zeer gediversifieerde portefeuille kan bestaan uit aandelen, obligaties, contanten, grondstoffen, onroerend goed, hedgefondsen en private equityfondsen. De diversificatie kan verder worden vergroot door de aandelenportefeuille te spreiden over verschillende van de hierboven genoemde beleggingsstrategieën.

Hoe bepaal je de beste beleggingsstrategie?

Er zijn een aantal zaken van belang bij het bepalen van de beste beleggingsstrategie:

 • Houd rekening met de aanpak van een strategie. U zult eerder geneigd zijn om te leren en het vereiste onderzoek te doen als u een beleggingsstrategie interessant vindt.
 • Houd rekening met de tijd die je aan beleggen kunt besteden. Waarde-, groei- en small cap beleggingen kosten veel tijd om het nodige onderzoek te doen. Aan de andere kant vragen momentum en passief beleggen heel weinig tijd.
 • Houd rekening met je risicotolerantie. Dit betreft zowel uw financiële situatie als uw temperament. Als een volatiele belegging u ’s nachts wakker zal houden, is passief beleggen of een portefeuille met een brede activaspreiding geschikter.
 • Eigen vaardigheden en ervaring geven je op sommige gebieden een voorsprong. Waardebeleggers moeten bijvoorbeeld financiële overzichten begrijpen. Indien je kennis hebt van bepaalde sectoren kan dit ook een belangrijk voordeel zijn.

Door beleggingsstrategieën te vinden en erop te focussen die bij u passen, kunt u een expert worden en uw eigen effectieve in verwervingsproces. De meeste succesvolle beleggers hebben zich dit soort strategieën eigen gemaakt door te putten uit hun eigen ervaring en onderzoek.

Als particuliere belegger heeft u het voordeel van omvang en flexibiliteit. U kunt op dit voordeel voortbouwen door uw eigen unieke beleggingsstrategie te ontwikkelen door voort te bouwen op basis van één of twee van de hierboven beschreven beleggingsmethoden.

Principes bij beleggen

Voordat u de juiste beleggingsstrategie bepaalt, is het nog de moeite waard om een paar principes te bespreken die van toepassing zijn op het beleggen in zijn totaliteit. Deze principes bij beleggen zijn:

 1. Ga nooit overhaast een investering aan. Investeringen die niet zorgvuldig voordien worden overwogen, lopen meestal slecht af. Slimme investeringen zijn zelden de investeringen waar iedereen haastig naar toe holt (FOMO: Fear Of Missing Out) of waar iedereen het over heeft.
 2. Blijf bij wat je begrijpt. Als u een beleggingsstrategie niet begrijpt, vermijd deze dan of leer erover. Hetzelfde geldt voor stockpicking. Vermijd bedrijven die u niet begrijpt, en vooral bedrijven met bedrijfsmodellen die voor u niet kloppen.
 3. Wees realistisch met je verwachtingen. De beste investeerders ter wereld verdienen consequent niet meer dan 20 tot 25% per jaar. Begin met bescheiden doelen en bouw uw zelfvertrouwen en vaardigheden op. En vooral: kies de juiste beleggingsstrategie.
 4. Diversifieer je beleggingen. Hoe meer u uw beleggingen diversifieert; hoe minder schade een of twee slechte beslissingen kunnen hebben. Een gediversifieerde portefeuille zal ook minder kwetsbaar zijn voor een bearmarkt.

Tot slot

Niet alle aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.