preferente aandelen

Wat is een preferent aandeel?

Een preferent aandeel is een type aandeel dat beleggers hogere dividenden dan traditionele aandelen en stemrecht bij preferente emissies biedt. Preferente aandelen genieten de voorkeur van beleggers die op zoek zijn naar hogere inkomsten met minder risico verbonden aan de aandelen. Preferente aandelen kunnen indien gewenst tegen een vooraf vastgestelde prijs worden omgezet in gewone aandelen en bieden bij liquidatie of faillissement voorrang aan financiële opbrengsten boven gewone aandeelhouders. Bovendien hebben preferente aandeelhouders gewoonlijk geen stemrecht als het gaat om bedrijfsbeslissingen, maar kunnen zij wel voorkeuren hebben voor het ontvangen van dividenduitkeringen of andere kenmerken zoals converteerbaarheid en warrants.

Wat is het verschil tussen preferente aandelen en traditionele aandelen?

Preferente aandelen zijn een type aandelen dat beleggers meer voordelen biedt dan traditionele aandelen. Houders van preferente aandelen krijgen vaak vaste dividenduitkeringen, voorrang bij eventuele activa als het bedrijf wordt ontbonden, en zelfs preferent stemrecht. In tegenstelling tot traditionele aandeelhouders krijgen preferente aandeelhouders een voorkeursbehandeling als het gaat om dividenden en aanspraak op activa, wat beleggingen in preferente aandelen veel voordeliger kan maken.

Welke soorten preferente aandelen zijn er?

Preferente aandelen worden ingedeeld op basis van de voorkeur die zij de aandeelhouders bieden in termen van aandelen en dividenden. Deze preferente aandelen kunnen verder worden onderverdeeld in cumulatief preferente aandelen, niet-cumulatief preferente aandelen, preferente winstdelende aandelen, converteerbare preferente aandelen en aflosbare preferente aandelen.

Cumulatief preferente aandelen

Cumulatief preferente aandelen geven hun houders het recht om naast het huidige rendement nog niet uitgekeerde dividenden uit voorgaande jaren te innen, voordat een trditionele aandeelhouder deze kan krijgen.

Niet-cumulatieve preferente aandelen

Niet-cumulatieve preferente aandelen omvatten uiteraard geen opgelopen achterstallige betalingen. Gemiste betalingen vervallen automatisch.

Preferente winstdelende aandelen

Preferente winstdelende aandelen geven beleggers het recht deel te nemen aan extra dividend-uitkeringen wanneer de winst van een onderneming dat rechtvaardigt, en bieden daarnaast een voorkeur voor het aandeelhouderschap.

Converteerbare preferente aandelen

Converteerbare preferente aandelen hebben bepalingen die beleggers in staat stellen deze op een bepaald moment in de toekomst onder bepaalde voorwaarden in te ruilen voor gewone aandelen.

Aflosbare preferente aandelen

Aflosbare preferente aandelen zijn aandelen die moeten worden afgelost binnen een bepaalde periode die vóór de uitgifte is vastgesteld.

Voordelen van beleggen in preferente aandelen

Beleggen in preferente aandelen biedt verschillende voordelen, waardoor het een aantrekkelijke optie is voor wie zijn portefeuille wil diversifiëren. Ten eerste hebben preferente aandeelhouders een zekere mate van voorkeur boven andere beleggers als het gaat om dividenden en terugbetalingen van kapitaal. Dit kan hogere rendementen opleveren dan traditionele aandelen, waardoor beleggers een hoger rendement kunnen behalen. Ten tweede bieden preferente aandelen meer stabiliteit, omdat de waardestijging gebaseerd is op de kapitaalstructuur en niet op marktschommelingen.

Ten slotte krijgen preferente aandeelhouders stemrecht over bepaalde bedrijfsaangelegenheden, wat hun meer flexibiliteit en controle over hun beleggingen biedt. Bovendien kunnen houders van preferente aandelen profiteren van fiscaal aftrekbare dividenden, wat gezien de complexiteit van andere potentiële beleggingen een aantrekkelijk langetermijnvoordeel kan zijn. Al met al zijn preferente aandelen voor beleggers een slimme manier om hun risicoprofiel te spreiden en op lange termijn een potentieel hoger rendement te behalen.

Nadelen van beleggen in preferente aandelen

Beleggen in preferente aandelen kent echter ook enkele nadelen. Bij het overwegen van risicokapitaalstrategieën hebben preferente aandelen vaak een lager rendement dan gewone aandelen. Dit kan een nadeel zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een hoger rendement op hun beleggingen. Ook bieden preferente aandelen vaak niet dezelfde liquiditeit als andere effecten, wat betekent dat de secundaire handel in preferente aandelen niet altijd beschikbaar is en beleggers moeite kunnen hebben om hun posities te liquideren wanneer dat nodig of gewenst is. Ten slotte kunnen preferente aandeelhouders nog steeds te maken krijgen met verwatering als er nieuw aandelenkapitaal wordt uitgegeven.

meer weten over succesvol beleggen?

Succesvol beleggen draait om statistiek en het volgen van een systeem. Lees ons e-book over de 10 stappen om direct een inkomen te halen uit aandelen en opties.