Page content

Modified duration

Modified durationModified duration (aangepaste duration) is een maatstaf voor de gevoeligheid van de obligatie op een verandering van de rentestand. Vuistregel is, dat de koers van de obligatie zal veranderen met de modified duration (als percentage), als het effectief rendement met 100 basispunten (1%-punt) verandert.

Modified duration geeft renterisico weer

Modified duration wordt veel gebruikt bij fondsmanagement om het renterisico weer te geven. Het is echter belangrijk om te onthouden dat deze maatstaf wordt gebruikt voor relatief kleine veranderingen in het effectief rendement.

Effectief rendement en obligatiekoersen bewegen tegenovergesteld aan elkaar. Als het effectief rendement stijgt, daalt de obligatiekoers en vice versa.

Stel dat een obligatie een couponrente heeft van 7% en de rente naar bijvoorbeeld 10% stijgt. In dit geval zal de koers van deze obligatie dalen, want beleggers zullen dan minder willen betalen voor de toekomstige te ontvangen kasstromen (7% aan rente per jaar).

Als de rente daarentegen zou gaan dalen naar 5%, dan wordt deze obligatie juist duurder, omdat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor dezelfde kasstromen.

Modified duration berekening

De modified duration is te berekenen door de duration te delen door 1 + het effectief rendement. Des te hoger de waarde van de duration, des te groter zal de waardeverandering dus zijn bij een verandering van de rente.

Modified duration voorbeeld

Stel dat een 7%-lening 93/03 (10 jaar) een duration heeft van 9,63 en de rente zou gaan stijgen van 6,78% naar 7,78%. Met hoeveel procent zal de obligatiekoers dan dalen?

Antwoord: 9,63/(1+0,678) = 5,74(%).

Stel dat de aanvankelijke obligatiekoers 102% bedroeg. Dan zou de nieuwe koers van deze obligatie bedragen: 102% – (5,74 x 1,02) = 102% – 5,85% = 96,15%.

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt: stijgt of daalt de rente met 1%, dan fluctueert de waarde van de obligatie met 1% maal de duration.

Wanneer de duration is berekend, kunt u dus eenvoudig de modified duration van een obligatie bepalen. Het laatste is nuttig om te weten, want dit maakt het mogelijk om de gevoeligheid van de koersen van obligaties voor kleine veranderingen in de rente (effectief rendement) eenvoudig te bepalen.

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen.  Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

U kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvangt u direct onze informatie.

Kijk op https://beleggen.com/protectieportefeuille of http://www.beursbulletin.nl/acties/tu/ voor meer informatie.

    Comment Section

    0 reacties op “Modified duration

    Plaats een reactie


    *