cash dividend

Wat is cash dividend?

Cash dividend is een betaling in contanten aan de aandeelhouders van een onderneming uit de middelen van de onderneming. Deze betaling kan op kwartaal- of jaarbasis plaatsvinden en staat doorgaans in verhouding tot het aantal aandelen dat een aandeelhouder bezit. Cash dividend wordt betaald uit de gemaakte winst, en dient als beloning voor het bezit van aandelen in het bedrijf. Dividenden worden meestal in contanten uitgekeerd, maar kunnen ook in de vorm van aandelen worden uitgekeerd.

Bedrijven kiezen ervoor cash dividend uit te keren wanneer hun kasstroom dat toelaat. Ze moeten er doorgaans namelijk voor zorgen dat zij voldoende kasreserves hebben om hun bedrijf te runnen en eventuele onvoorziene uitgaven af te handelen, voordat zij dividend in contanten uitkeren aan de aandeelhouders. Cash dividend is een van de belangrijkste drijfveren voor beleggers bij de keuze van aandelen, dus inzicht in het dividendbeleid is een belangrijk onderdeel van succesvol beleggen.

Wat is het verschil tussen cash en stock dividend?

Cash dividend en stock dividend verwijzen naar twee verschillende methoden om middelen van een bedrijf aan zijn aandeelhouders uit te keren. Cash dividend is de meest bekende vorm, waarbij het geld rechtstreeks aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten. Bij stock dividend daarentegen geeft de onderneming extra aandelen uit aan bestaande aandeelhouders tegen een aanpassingspercentage. Deze extra aandelen worden geproportioneerd op basis van het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Hoewel deze methode voordelig kan zijn voor aandeelhouders omdat zij zo over meer effecten kunnen beschikken, maakt de relatieve onfrequentie ervan contante dividenden tot de meer erkende vorm van uitkering.

Voordelen van cash dividend

Cash dividenden zijn voor beleggers een belangrijke manier om hun beleggingen te gelde te maken. Zij bieden tastbare voordelen zoals liquiditeit in contanten en een grotere stimulans voor aandeelhouders om in de onderneming te blijven investeren, wat kan leiden tot een grotere stabiliteit van de aandelenkoersen. Bovendien fungeren dividenden in contanten als een indicator van de prestaties. Door dividenden in contanten uit te keren, kunnen ondernemingen hun aandeelhouders een indruk geven van hun financiële gezondheid op korte termijn en hun vertrouwen in hun kassaldi. Daarom bieden cash dividenden grote waarde aan beleggers en bouwen zij vertrouwen op tussen hen en hun beleggingen.

Nadelen van cash dividend

Cash dividenden vereisen contant geld in kas om de betalingen te doen, wat kan betekenen dat er geen geld beschikbaar is voor andere operationele vereisten zoals het betalen van rekeningen of het investeren in extra middelen. Wanneer ondernemingen dividenden in contanten uitkeren, kunnen de aandeelhouders niet delen in de potentiële waardestijging van het aandeel op lange termijn.

Aangezien cash dividenden worden vastgesteld los van eventuele koerswinsten en worden uitbetaald wanneer de onderneming dat bepaalt. Er zijn ook fiscale implicaties verbonden aan dividenden in contanten waarmee rekening moet worden gehouden, waaronder belastingheffing op zowel bedrijfsniveau als op het niveau van de individuele aandeelhouder. Daarom moet grondig worden nagedacht over dividenduitkeringen in contanten alvorens verbintenissen aan te gaan.

meer weten over aandelen met dividenden?

Dividend aristocraten vormen de basis voor een betrouwbare portefeuille. Lees onze handleiding over beleggen in Europese dividend aristocraten voor meer informatie.