aandeleninkoopprogramma

Aandeleninkoopprogramma

Aandeleninkoopprogramma is een programma dat een onderneming start om (eigen) aandelen in te kopen.

Bij een aandeleninkoopprogramma koopt een bedrijf eigen aandelen in middels overtollige liquiditeiten. Na de voltooiing van het programma, heeft een onderneming de keuze om de ingekochte aandelen aan te houden of in te trekken.

Aandeleninkoopprogramma in plaats van dividenduitkering

Aandeleninkoopprogramma

Aandeleninkoopprogramma

Er zijn velerlei redenen denkbaar voor een onderneming om een aandeleninkoopprogramma te starten. Een bedrijf kan een kapitaaloverschot aanwenden om eigen aandelen in te kopen, in plaats van dividenden uit te betalen. Een andere reden kan zijn dat het bestuur meent dat het aandeel (te) laag is gewaardeerd.

Echter, onderzoek laat zien dat het idee dat het inkopen van eigen aandelen de winst per aandeel opdrijft niet altijd klopt. Er worden twee andere redenen aangehaald waarom aandeleninkoopprogramma’s een toegevoegde waarde hebben: (1) ze bieden het management een fiscaal interessante manier om overtollig kapitaal terug te geven aan aandeelhouders en (2) ze stellen datzelfde management in staat de beleggers te signaleren dat hun bedrijf ondergewaardeerd is[1].

Expert Tip: Beleggen in aandelen is nog altijd een uitstekende manier om je vermogen consistent te laten groeien. Pas de strategieën toe uit deze gids

In een studie uit 2005 wordt duidelijk dat op de beurs van Hongkong bij voorkeur eigen aandelen inkopen wanneer de koers een zwakkere periode achter de rug heeft. Er kan dus sprake zijn van opportunistisch gedrag, waarbij er op wordt gerekend dat de beurskoersen zullen stijgen na de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma. Dat effect moet echter niet overschat worden: gemiddeld stijgt de beurskoers van de betrokken aandelen gemiddeld met 0,43% na de aankondiging van zo’n programma. Het is niet duidelijk of de prestaties opgetekend in Hong Kong naar andere beurzen geëxtrapoleerd mogen worden[2].

Een andere reden kan zijn dat de markt te volatiel wordt bevonden door het bedrijf. In 2011 is in Italië onderzocht of bedrijven met een aandeleninkoopprogramma volatiliteit kunnen reduceren en de liquiditeit van hun aandelen kunnen vergroten door er zelf in handelen.

Italiaanse bedrijven hebben veel meer speelruimte om zowel hun eigen aandelen te verkopen als te kopen dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. De onderzoekers toonden duidelijk aan dat handelen in eigen aandelen de liquiditeit verhoogt en de volatiliteit vermindert. Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van data over transacties in eigen aandelen en de berichtgeving over goedkeuring van aandeleninkoopprogramma’s. Italiaanse bedrijven hebben zo een extra motief om eigen aandelen in te kopen[3].

Aandeleninkoopprogramma aangekondigd

Het bestuur van een onderneming kondigt normaliter een aandeleninkoopprogramma aan. Daarbij geeft het bestuur een indicatie van het bedrag dat aan het programma zal worden besteed en niet het aantal aandelen dat wordt ingekocht. Het aantal aandelen dat een onderneming zal inkopen, is dus afhankelijk van de geldende aandelenkoers bij inkoop.

Groeihefbomen voor je vermogen

Ontdek de groeipotentie van je vermogen met deze belangrijke hefbomen. Gebruik turbo’s en speeders om je vermogensgroei een forse spurt te geven. Stap 1: bekijk deze handleiding

Positief signaal aandeleninkoopprogramma

Doorgaans zien beleggers het starten van een dergelijk inkoopprogramma als een positief signaal. Beleggers menen dan dat een onderneming blijk geeft van vertrouwen in de toekomst. Het bedrijf zal eerder geneigd zijn tot aankondigen van een aandeleninkoopprogramma als het meent dat de aandelen laag gewaardeerd zijn.

Winst per aandeel hoger

Een andere positieve reden van het opkopen van eigen aandelen kan zijn, is dat de winst per aandeel hoger uitvalt. Doordat de winst over minder aandelen verdeeld hoeft te worden, kan (ook) de dividenduitkering per aandeel hoger zijn. Dit zal menig belegger als muziek in de oren klinken.

Hierdoor wordt de waardering van het aandeel aantrekkelijker op basis van bijvoorbeeld dividendrendement en winstratio’s per aandeel. Dit is echter alleen het geval als de onderneming de ingekochte aandelen van de beurs haalt, dus als de aandelen niet meer op de balans staan. Als aandelen niet meer op de balans staan, hebben deze aandelen geen recht meer op dividend.

Geld niet roekeloos aangewend

Een onderneming die eigen aandelen inkoopt en dus geen rare dingen doet met overtollige liquiditeiten, kan positief worden opgevat. Als er veel geld beschikbaar is, kunnen bestuurders wel eens overgaan tot (veel te dure) overnames of geldverslindende projecten. Als er minder geld beschikbaar is, kijkt het bestuur waarschijnlijk kritischer naar projecten en/of overnames. Bestuurders hebben blijkbaar dergelijke prikkels nodig.

Negatief signaal aandeleninkoopprogramma

Het kopen van eigen aandelena kan echter ook als negatief worden opgevat. De kosten van aandeleninkoopprogramma’s kunnen aanzienlijk oplopen, wat ten koste gaat van de winst. Beleggers houden er natuurlijk niet van als de onderneming (onnodige) kosten maakt.

Uitgekiende beleggingsstrategieën

Uitsluitend voor beleggers zich volledig richten op de sterke groei van hun vermogen. Ontdek successtrategieën voor het beleggen met aandelen, opties en turbo’s en speeders. Check hier al je mogelijkheden

Zwaktebod

Een ander negatief effect is dat het geld dat is aangewend ter inkoop van aandelen, niet meer kan worden besteed aan dividenden of andere interessante, winstgevende projecten of overnames. Beleggers zien dit ook veelal als een zwaktebod, aangezien de directie van een onderneming geen investeringsalternatieven ziet. Een goed voorbeeld van levensmiddelenproducent Unilever dat eind jaren ’90 een superdividend uitkeerde aan aandeelhouders. Niet kort daarna ging Unilever weer met de pet rond bij aandeelhouders om geld op te halen voor een supergrote overname.

Weten welke aandelen in een stijgende of een dalende trend zitten? Zie https://slim.beleggen.com/tradingnavigator
Pin ook deze handige infographic als geheugensteuntje:
aandeleninkoopprogramma
Bronnen: