Aandeleninkoopprogramma

Aandeleninkoopprogramma is een programma dat een onderneming start om (eigen) aandelen in te kopen.

Bij een aandeleninkoopprogramma koopt een bedrijf eigen aandelen in middels overtollige liquiditeiten. Na de voltooiing van het programma, heeft een onderneming de keuze om de ingekochte aandelen aan te houden of in te trekken.

Aandeleninkoopprogramma in plaats van dividenduitkering

Aandeleninkoopprogramma

Aandeleninkoopprogramma

Er zijn velerlei redenen denkbaar voor een onderneming om een aandeleninkoopprogramma te starten. Een bedrijf kan een kapitaaloverschot aanwenden om eigen aandelen in te kopen, in plaats van dividenden uit te betalen. Een andere reden kan zijn dat het bestuur meent dat het aandeel (te) laag is gewaardeerd.

Aandeleninkoopprogramma aangekondigd

Het bestuur van een onderneming kondigt normaliter een aandeleninkoopprogramma aan. Daarbij geeft het bestuur een indicatie van het bedrag dat aan het programma zal worden besteed en niet het aantal aandelen dat wordt ingekocht. Het aantal aandelen dat een onderneming zal inkopen, is dus afhankelijk van de geldende aandelenkoers bij inkoop.

Positief signaal aandeleninkoopprogramma

Doorgaans zien beleggers het starten van een dergelijk inkoopprogramma als een positief signaal. Beleggers menen dan dat een onderneming blijk geeft van vertrouwen in de toekomst. Het bedrijf zal eerder geneigd zijn tot aankondigen van een aandeleninkoopprogramma als het meent dat de aandelen laag gewaardeerd zijn.

Winst per aandeel hoger

Een andere positieve reden van het opkopen van eigen aandelen kan zijn, is dat de winst per aandeel hoger uitvalt. Doordat de winst over minder aandelen verdeeld hoeft te worden, kan (ook) de dividenduitkering per aandeel hoger zijn. Dit zal menig belegger als muziek in de oren klinken.

Hierdoor wordt de waardering van het aandeel aantrekkelijker op basis van bijvoorbeeld dividendrendement en winstratio’s per aandeel. Dit is echter alleen het geval als de onderneming de ingekochte aandelen van de beurs haalt, dus als de aandelen niet meer op de balans staan. Als aandelen niet meer op de balans staan, hebben deze aandelen geen recht meer op dividend.

Geld niet roekeloos aangewend

Een onderneming die eigen aandelen inkoopt en dus geen rare dingen doet met overtollige liquiditeiten, kan positief worden opgevat. Als er veel geld beschikbaar is, kunnen bestuurders wel eens overgaan tot (veel te dure) overnames of geldverslindende projecten. Als er minder geld beschikbaar is, kijkt het bestuur waarschijnlijk kritischer naar projecten en/of overnames. Bestuurders hebben blijkbaar dergelijke prikkels nodig.

Negatief signaal aandeleninkoopprogramma

Het kopen van eigen aandelena kan echter ook als negatief worden opgevat. De kosten van aandeleninkoopprogramma’s kunnen aanzienlijk oplopen, wat ten koste gaat van de winst. Beleggers houden er natuurlijk niet van als de onderneming (onnodige) kosten maakt.

Zwaktebod

Een ander negatief effect is dat het geld dat is aangewend ter inkoop van aandelen, niet meer kan worden besteed aan dividenden of andere interessante, winstgevende projecten of overnames. Beleggers zien dit ook veelal als een zwaktebod, aangezien de directie van een onderneming geen investeringsalternatieven ziet. Een goed voorbeeld van levensmiddelenproducent Unilever dat eind jaren ’90 een superdividend uitkeerde aan aandeelhouders. Niet kort daarna ging Unilever weer met de pet rond bij aandeelhouders om geld op te halen voor een supergrote overname.

Weten welke aandelen in een stijgende of een dalende trend zitten? Zie https://slim.beleggen.com/tradingnavigator