cash dividend

Cash dividend

Cash DividendCash dividend is een dividend uitkering in contanten. Dividend is een uitkering van een deel van de winst van een onderneming aan de aandeelhouders. Dit kan in aandelen geschieden, het zogenoemde stock dividend of in contanten, cash dividend dus. Bij een keuze-dividend kan de aandeelhouder zelf het dividend kiezen: of cash dividend of dividend in aandelen.

Cash dividend uitkering

Cash dividend is de verdeling van de winst van een onderneming aan de kapitaalverschaffers. Hoe vaak het dividend wordt uitgekeerd, hangt af van de onderneming. Sommige ondernemingen keren 1 keer per jaar dividend uit en andere bijvoorbeeld 4 keer per jaar, oftewel het dividend wordt 1 per kwartaal betaald. Andere bedrijven keren weer halfjaarlijkse of maandelijks dividend uit.

Aankondigingen over dividendbetalingen hebben invloed op de koers van een bedrijf. Dit is onderzocht in Oman omdat de effecten van de aankondiging van een cash dividend daar het best meetbaar zijn. Dat vanwege 4 factoren: (1) er zijn in Oman geen belastingen op dividenden en vermogenswinsten, (2) is er een hoge concentratie van aandelenbezit, (3) de transparantie bij de beursgenoteerde bedrijven is er laag en (4) er treden nogal wat schommelingen op in de uitkering van dividenden. De resultaten van het onderzoek niet verrassend.

Een optrekken van het dividend ondersteunt de koers, een verlaging van het dividend zet de aandelenkoers lager. Bij een ongewijzigd dividend is van grote schommelingen in de koers geen sprake. Deze resultaten zijn in tegenspraak met vroegere modellen, die willen dat alleen in geval van een dividendbelasting de aankondiging van een dividendwijziging relevante informatie bevat[1].

Groeihefbomen voor je vermogen

Ontdek de groeipotentie van je vermogen met deze belangrijke hefbomen. Gebruik turbo’s en speeders om je vermogensgroei een forse spurt te geven. Stap 1: bekijk deze handleiding

Hoogte cash dividend

De hoogte van het cash dividend wordt bepaald door de raad van bestuur van een onderneming. Beleggers kunnen vervolgens het voorstel goedkeuren, dan wel afkeuren tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De aandeelhouder, als eigenaar van het bedrijf, heeft dus het laatste woord.

Dit blijkt alleen niet altijd waar te zijn, als eigenaren en managers een grote hoeveelheid stemgerechtigde aandelen bezitten is het cash dividend vaak wat kleiner. Onderzoek laat zwart op wit zien dat het cash dividend kleiner is naarmate het aantal stemrechten in bezit van insiders (zowel eigenaar als managers) toeneemt. Dat dividend wordt bijna altijd nul zijn wanneer eigenaars/managers de absolute controle hebben over de stemrechten van het bedrijf[2].

In een casestudy werd de impact van de controlerende aandeelhouders op het vaststellen van het dividend in cash bij beursgenoteerde bedrijven onderzoekt. Op basis van drie variabelen werd een logistiek model opgesteld, waaruit bleek dat de grootaandeelhouders wel degelijk een duidelijke invloed hebben op de hoogte van dividend. De controlerende aandeelhouders willen dus een vinger in de pap houden bij de dividendpolitiek van het bedrijf, al dan niet in overleg met het management en de raad van bestuur[3]. Het beeld wordt in dit onderzoek eigenlijk bevestigd, mits je maar een groot aandeelhouder bent.

Aandeel ex dividend

Op ex dividend datum, zal de aandelenkoers evenveel afnemen als er aan dividend wordt uitgekeerd. Vervolgens zal het dividend op een bepaalde datum betaalbaar worden gesteld, mits de belegger op ‘record date’ de aandelen in portefeuille had. Het is dus belangrijk om te kijken wanneer een aandeel ex cash dividend gaat, wanneer de ‘record date’ is en wanneer het cash dividend betaalbaar wordt gesteld.

Een uitkering in contanten zegt veel over de mogelijkheid van het bedrijf om een positieve kasstroom te genereren. Dit is belangrijk voor de gezondheid van een bedrijf. Een uitkering van een deel van de winst in de vorm van nieuwe aandelen zegt niet zoveel. Er komen meer aandelen bij, dus het kapitaal verwatert. De winst moet over meer aandelen worden verdeeld.

Een bedrijf dat voldoende kasstroom genereert, meer inkomsten dan uitgaven, kan het lang volhouden. Cash Flow wordt vaak van groter belang geacht dan het maken van winst. Op papier kan een bedrijf goed draaien, maar een goede boekhouder kan hier veel verschil maken.

Bijna uitverkocht: Het boek ‘In 10 Stappen Succesvol Beleggen’ helpt je stap voor stap inkomen opbouwen via aandelen en opties.  

Gratis (alleen verzendkosten) en met 30 dagen niet goed geld terug garantie. Bestel nu — laatste exemplaren bijna weg www.10stappen.com/gratis

Aandeelhouderswaarde

Als een bedrijf ook dividend in contanten uitkeert, dan zal er zoveel cash moeten binnenkomen dat dit jaar in jaar uit uitgekeerd kan worden aan de aandeelhouders. Dit vraagt een goed business model en een bekwaam management. Het management moet dus ook oog hebben voor de belangen van de aandeelhouders. Het creëren van aandeelhouderswaarde is natuurlijk van groot belang voor aandeelhouders.

Dividend aristocraten

Bedrijven die jaar in, jaar uit hun dividend hebben kunnen verhogen, verdienen de voorkeur. Dit worden ook de dividend aristocraten genoemd. De definitie van de periode dat bedrijven hun dividend niet neerwaarts hebben hoeven bijstellen, verschilt. Ook omdat er in Europa nauwelijks bedrijven te vinden zijn die bijvoorbeeld 25 jaar of langer hun dividend hebben kunnen verhogen of minimaal op het hetzelfde niveau wisten te houden.

Hoe gedragen deze bedrijven zich, of in ieder geval hun koers? Dat is onderzocht in een periode van 5 jaar die volgde op de crisis van 2008. Specifiek werd er gekeken naar de farmaceutische sector.

Er werden gekeken naar zowel de return, de verhandelde volumes en het koersgedrag. Vanzelfsprekend daalde de koers van een aantal wanneer het ex-dividend ging, iets wat eigenlijk niet meer dan logisch is ook. Van abnormaal grote verhandelde volumes was echter geen sprake, uitzondering gemaakt voor farmaceutische bedrijven met een beurswaarde van meer dan 1 miljard dollar. Deze aandelen worden dus gretig opgepikt na het ex-dividend gaan[4].

Mis geen trend – de wereld van beleggen is behoorlijk dynamisch en onderhevig aan trends. Wat zijn de grootste trends volgens de grootste beleggingsexperts? Mis geen trend, kijk hier https://www.marktnavigators.nl/

DividendPortefeuille

Niet elk aandeel met een hoog dividendrendement is een goede keuze. Aandelen met een relatief hoge winstuitkering worden een interessante belegging als de betrokken bedrijven opnieuw (of meer) winst maken, hun koers in een opgaande trend zit en zij het dividend verhoogd hebben.

Cash Dividend

Wilt u ook een hoger rendement met een lager risico maar dan zonder extra inspanning? Schrijf u nu in en profiteer direct. Kijk op https://iris.nl/signaalbeleggen/modelportefeuilles/dividendportefeuille  voor meer informatie.

Pin ook deze handige infographic ter geheugensteuntje:

cash dividend

Bronnen:

[1] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426610001020

[2] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0929119994900094

[3] http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-GLSJ200701017.htm

[4] https://www.worldscientific.com/doi/full/10.1142/S0217590819500243