defensief beleggen

Wat is defensief beleggen?

Defensief beleggen is een beleggingsstrategie die gericht is op risicobeperking door diversificatie, vermindering van de kosten van aan- en verkoop van effecten, en het behoud van vermogen. Door defensieve aandelen te selecteren, proberen beleggers de volatiliteit van de aandelen te minimaliseren om hun beleggingen veilig te stellen en aanzienlijke verliezen te vermijden. Bedrijven met defensieve aandelen kunnen meer gevestigd zijn of een consistente dividendgeschiedenis hebben, waardoor ze minder risicovol zijn in tijden van marktonzekerheid.

Handelaren die defensieve beleggingsstrategieën hanteren, proberen de portefeuilleverliezen in dalende markten te beperken door zeer liquide activa te selecteren die een lage correlatie met elkaar hebben. Aangezien defensieve beleggers de nadruk leggen op kapitaalbehoud, hanteren zij vaak langere termijnen wanneer zij beslissingen nemen over hun portefeuilles en richten zij zich meer op vermogenswinst dan op waardefluctuaties op korte termijn. Uiteindelijk streven defensieve beleggers ernaar het risico van duurzame dalingen in hun beleggingsportefeuilles te minimaliseren, zodat hun vermogen intact blijft en zij financieel succes kunnen boeken.

Wat is het verschil tussen defensief en agressief beleggen?

Defensief beleggen is een beleggingsstrategie die wordt toegepast door beleggers die hun kapitaal willen beschermen en verliezen willen voorkomen. Dit doen ze door hoofdzakelijk te beleggen in defensieve aandelen, zoals aandelen in consumentengoederen of nutsbedrijven. Het doel is om defensief te blijven, waarbij grote winsten worden opgegeven voor gestage stijgingen in de tijd.

Agressief beleggen daarentegen is een beleggingsstrategie met een hoger risico en een hogere beloning, waarbij wordt gestreefd naar een maximaal rendement door grotere posities in te nemen in meer volatiele effecten. In de verwachting dat op korte termijn grote winsten kunnen worden geboekt. Agressieve beleggers aanvaarden een groter risico en de mogelijkheid dat sommige van hun beleggingen verlies opleveren. Vanwege het verhoogde risico van agressief beleggen versus defensief beleggen is het belangrijk dat beleggers hun doelstellingen en risicotolerantie goed begrijpen, voordat zij beslissen welke aanpak voor hen het beste is.

Welke beleggingen zijn geschikt voor defensief beleggen?

Defensief beleggen is een strategie voor beleggers die hun portefeuille willen beschermen tegen grote verschuivingen in de marktvolatiliteit. Geschikte defensieve beleggingen zijn aandelen met een laag risico, staatsobligaties, preferente aandelen en andere vastrentende effecten zoals depositocertificaten of geldmarkten. Andere defensieve beleggingsopties zijn dividenduitkerende aandelen en defensieve indexfondsen die gespecialiseerd zijn in defensieve sectoren, zoals niet-duurzame consumptiegoederen en gezondheidszorg. Over het algemeen wordt defensief beleggen geadviseerd voor langetermijndoelstellingen of projecten die gericht zijn op kapitaalbehoud via langzame maar gestage dividend– of couponbetalingen.

Voordelen van defensief beleggen

Defensief beleggen is een krachtige strategie voor financiële stabiliteit op lange termijn. Doordat defensieve beleggingen het risico verwateren dat inherent is aan agressieve beleggingsstrategieën, kunnen beleggers hun kapitaal behouden en toch rendement behalen. Daarnaast zijn defensieve beleggingen doorgaans minder volatiel en correleren zij minder met de marktcycli, wat betekent dat zij periodieke dalingen kunnen doorstaan zonder grote verliezen. Bovendien bieden defensieve beleggingen een zekere mate van isolatie tegen grote economische schokken en valutadevaluaties. Ten slotte helpt defensief beleggen een belegger een gediversifieerde portefeuille samen te stellen om het risico verder te minimaliseren en het rendement op termijn te maximaliseren.

Nadelen van defensief beleggen

Defensief beleggen kent echter ook verschillende nadelen. Defensieve strategieën betreffen doorgaans beleggingen met een lager risico die waarschijnlijk een matig tot laag rendement zullen opleveren. Dit kan het moeilijk maken om op termijn vermogen op te bouwen, vanwege het langzame en beperkte groeipotentieel van defensieve beleggingsopties. Bovendien houden defensieve strategieën in dat sectoren met een hoger potentieel voor hogere rendementen worden vermeden, wat ertoe kan leiden dat kansen op lange termijn in die markten worden gemist. Ten slotte kunnen defensieve beleggingen tijdens bepaalde marktcycli, wanneer defensieve strategieopties  ondergewaardeerd zijn en sterke schommelingen vertonen, aanzienlijke verliezen oplopen.

meer weten over succesvolle strategieën?

Defensief beleggen kan een nuttige strategie zijn om toe te passen. Lees ons e-book
over de 16 meest succesvolle strategieën ter wereld voor meer informatie.