Tourmaline Oil aardgas aandelen

Heeft de stijging van de aardgas aandelen een blijvend karakter? De energiecrisis in de eerste maanden van 2022 heeft de wereld nogmaals bewust gemaakt van het belang van de energievoorziening.

De prijzen van olie en aardgas vlogen door het dak als gevolg van de oorlog in de Oekraïne. Hiermee werd alleen maar een trend voortgezet, die zich in de jaren voordien al had afgetekend.

Alles wijst erop dat de energiemarkt in de komende jaren onder opwaartse druk zal blijven staan. Hoge aardgasprijzen zullen waarschijnlijk moeilijk te vermijden zijn. Tijd dus om de sector even onder de loep te nemen. Welke aandelen komen in aanmerking voor de belegger?

Sterke groei van de vraag

Laten we even terugkijken op de recente situatie in de aardgassector. Het wereldwijde aardgasverbruik steeg in 2021 met 4,6%. De groei van de vraag in 2021 werd aangedreven door het economisch herstel dat volgde op de lockdowns van het voorgaande jaar en door een opeenvolging van extreme weersomstandigheden.

Het aanbod hield geen gelijke tred, wat, in combinatie met onverwachte uitval, leidde tot krappe markten en forse prijsstijgingen, waardoor de groei van de vraag in de tweede helft van 2021 werd afgeremd.

Het jaar werd afgesloten met recordhoge spotprijzen in Europa en Azië, aangezien de aardgasvoorziening erg krap bleef. De richting van de vraag op korte termijn zal afhangen van het weer tijdens de rest van het stookseizoen op het noordelijk halfrond.

Uitgaande van normale temperaturen zal de groei van de aardgasmarkt naar verwachting worden vertraagd door hogere gasprijzen en een zwakkere economische expansie, terwijl de spanningen in het aanbod kunnen afnemen naarmate de offline capaciteit geleidelijk terugkeert.

De uitzonderlijk hoge gasprijzen (en elektriciteit) zullen waarschijnlijk een impact hebben die verder gaat dan alleen de noordelijke markten en het huidige seizoen. Met enkele rimpeleffecten in zowel volwassen als opkomende gasimportmarkten.

Het jaar 2021 begon met koude perioden die prijspieken veroorzaakten in Azië in januari en Noord-Amerika in februari. Deze werden gevolgd door krachtig economisch herstel en andere weersomstandigheden, wat resulteerde in een volumegroei van naar schatting 4,6% op jaarbasis (j-o-j).

Het jaar eindigde met ongekend hoge aardgasprijzen in de belangrijkste importmarkten in Europa en Azië. De combinatie van een groei van de vraag met een lager dan verwacht aanbod leidde tot de extreem krappe situatie op de gasmarkt gedurende de laatste maanden van 2021.

Dit was met name het geval in Europa, waar de flexibiliteit van het Russische pijpleidingaanbod beperkt was en de voorraadniveaus voor ondergrondse opslag onder het gemiddelde lagen. Dit zorgde voor extra ongerustheid vanaf het begin van het stookseizoen.

De aardgasprijzen volgen de temperatuurschommelingen aangezien de verwarmingsbehoeften van residentiële en commerciële klanten op de belangrijkste markten op het noordelijk halfrond de vraag naar gas stimuleren.

Ondertussen wordt de impact van de weersomstandigheden verergerd door de extreem krappe marktsituatie in Europa, wat leidt tot extreme niveaus van prijsvolatiliteit. Milde temperaturen, samen met een hogere LNG-instroom, matigden de Europese prijzen begin 2022.

Maar elk nieuw teken van kouder weer of krapper aanbod leidt al snel tot prijsstijgingen. De grootste schok gebeurde echter in het eerste kwartaal van het jaar 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel.

Uitzonderlijk hoge gas- en bij uitbreiding elektriciteitsprijzen hebben consumenten, nutsbedrijven en groothandels geschaad. Dit zal waarschijnlijk een blijvend negatief effect hebben, dat verder gaat dan de spanningen gebonden aan de seizoenen.

De effecten van de geopolitieke spanningen zijn niet beperkt tot Europa, aangezien markten over de hele wereld de pijnlijke gevolgen van hoge gasprijzen ervaren. Opkomende economieën zijn bijzonder kwetsbaar en hebben nu al te maken met stroomstoringen, vernietiging van de industriële vraag en mogelijke problemen met de voedselvoorziening bij gebrek aan betaalbare meststoffen op gasbasis.

De huidige marktsituatie herinnert de aardgas verbruikende landen er sterk aan hoe belangrijk aardgas is. Het is zaak om hun gereedschapskisten voor voorzieningszekerheid te implementeren en bij te werken, inclusief beleid om consumenten te beschermen en het gebruik van gasinfrastructuur, met name opslag, te optimaliseren.

Er speelt echter nog een andere factor mee en dat is natuurlijk de energietransitie. We zijn op weg naar een meer duurzame wereld en aardgas moet in die wereld nog zijn plaats vinden.

Een periode van transformatie voor aardgas aandelen

Veel olie- en gasbedrijven (O&G) willen zichzelf opnieuw uitvinden door kapitaaldiscipline toe te passen, zich te concentreren op financiële gezondheid, zich in te zetten voor klimaatverandering en bedrijfsmodellen te transformeren.

Het positieve van dergelijke veranderingen bleek ook uit een rondvraag bij managers in de energiesector, waar bijna tweederde van de O&G-managers aangeeft zeer positief te zijn over de strategische veranderingen die door hun organisaties zijn doorgevoerd.

De reis van transformatie is net begonnen voor de industrie, en het eenvoudig beheren of volgen van olie- en aardgasprijscycli is geen optie meer. In de komende jaren moeten O&G-strategen gericht zijn op:

 • Stroomlijnen en optimaliseren van de resourceportfolio’s
 • Omarmen en ontwikkelen van slimme doelen voor de energietransitie
 • Werknemers aantrekken, opleiden en behouden in een krappe arbeidsmarkt
 • In het reine komen met aanvullende vereisten op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG)

Doelgerichte, door technologie ondersteunde en door mensen aangedreven organisaties met slimme tussentijdse doelen en progressieve communicatie- en openbaarmakingsstrategieën kunnen dit mogelijk maken. De vooruitzichten voor de olie- en gasindustrie voor 2022 kunnen gekoppeld worden aan vijf trends, van fusies en overnames tot brandstofdetailhandel, die de komende jaren waarschijnlijk de richting van de sector zullen beïnvloeden.

Vijf trends bij aardgas aandelen om in de gaten te houden

 

 1. Hoge olieprijzen stimuleren plannen voor energietransitie en dagen de conventionele wijsheid uit

De olieprijzen stegen tot meer dan $ 125/vat nadat ze in april 2020 nog negatief waren geworden. Maar de conventionele wijsheid zou suggereren dat O&G-bedrijven bij hoge olieprijzen minder kapitaaldiscipline aan de dag leggen en zich meer zouden concentreren op de kernactiviteiten dan op nieuwe duurzaamheidskansen.

Daarom is er vaak van uitgegaan dat hoge olieprijzen de energietransitie zouden kunnen vertragen. 76% van de ondervraagde O&G-managers geeft echter aan dat olieprijzen boven $60 per vat hoogstwaarschijnlijk hun energietransitie op korte termijn zullen stimuleren of aanvullen.

Een hoge olieprijs maakt investeringen in risicovollere en duurdere groene energieoplossingen mogelijk, zoals het opvangen, gebruiken en opslaan van koolstof (CCUS). Aangezien geen enkele belanghebbende de nodige investeringen kan doen en alle commerciële risico’s kan absorberen. Bij het opbouwen van een CCUS-industrie, worden alle deelnemers in de hele O&G-waardeketen belangrijk, aangezien ze betrokken zijn bij meer dan de helft van de geplande CCUS-projecten.

 

 1. ESG speelt grotere rol bij fusies en overnames

De olieprijzen zijn gestegen sinds begin 2021. Ondersteund door een herstellende vraag en een beperkt aanbod van de OPEC. De stroomopwaartse M&A-activiteit, die doorgaans de olieprijzen volgt, blijft echter ver onder het prepandemische niveau.

Hoewel de aanhoudende kapitaaldiscipline van O&G-bedrijven de belangrijkste reden is achter het stilvallen van de upstream M&A-activiteit, is de beperkte zichtbaarheid van kopers in het koolstofprofiel van verkopers of hun activa een groeiende factor van belang op de energiemarkt.

Bedrijven die netto-nuldoelstellingen nastreven, willen ofwel energie met een lage koolstofintensiteit op de markt brengen of de energieproducten met een hoge intensiteit afstoten. Dit impliceert dat er mogelijk een areaalconsolidatie of herstructurering van de portefeuille in het verschiet ligt.

Maar een grote omvang van de middelen en een aantrekkelijke aanbiedingsprijs zijn misschien niet genoeg om een ​​reactie uit te lokken van een koper die erop gericht is zijn netto-nuldoelstellingen te halen. Daarom moeten M&A-activiteiten niet alleen financieel bijdragen, maar ook de ESG-doelstellingen ondersteunen.

 

 1. Bedrijfsmodellen verschuiven om een ​​nieuw energietijdperk mogelijk te maken

De sector Oilfield Service (OFS), die zonder probleem kan uitgebreid worden tot de aardgassector, had de kosten verlaagd en de operaties geoptimaliseerd om zelfs vóór de pandemie en de Oekraïnecrisis het hoofd boven water te houden.

Traditioneel afhankelijk van upstream-cycli, zal de sector nu waarschijnlijk een permanente structurele verschuiving zien. De snelle energietransitie en de schaal van O&G-inkomsten en -uitgaven verschuift. Met marges die overgeleverd zijn aan een nieuwe prijscyclus en lagere uitgaven, ontwikkelen veel OFS-bedrijven een nieuwe strategie voor de toekomst van energie.

Met een breder decarbonisatiemandaat in alle sectoren, hebben bedrijven de mogelijkheid om het voortouw te nemen voor klanten door traditionele OFS-bedrijfsmodellen en -oplossingen volledig opnieuw te ontwerpen buiten de traditionele “olieveld” -diensten en naar andere industrieën.

Digitalisering zal echter maar tot op zekere hoogte helpen. De sector moet nog slanker en groener worden. Het bieden van geïntegreerde oplossingen voor het koolstofarm maken van upstream-projecten, het implementeren van op abonnementen gebaseerde inkomstenmodellen of het diversifiëren naar de koolstofarme ruimte zouden belangrijke factoren kunnen zijn voor de toekomstige OFS-strategie.

 

 1. Meer concurrentie bij aardgas aandelen

Afgezien van de verstoring, die wordt veroorzaakt door de elektrificatie van transport, hebben traditionele brandstoffen (diesel en benzine) ook te maken met concurrentie van andere emissiearme brandstoffen, zoals waterstof, en hernieuwbare brandstoffen.

Bovendien verandert de generatieverschuiving van babyboomers naar millennials de brandstofvoorkeur van consumenten van merk en prijs naar gemak en gebruikerservaring.

De wisselwerking tussen de energietransitie en de veranderende demografie vormt een uitdaging voor veel brandstofretailers, die hun activiteiten moeten transformeren om een ​​nieuwe generatie klanten aan te trekken en te behouden en zich tegelijkertijd aan te passen aan een veranderende brandstofmix.

Uiteindelijk zullen bedrijven die het meest geschikt zijn om te gedijen tijdens de energietransitie waarschijnlijk degenen zijn die ernaar streven om verder te gaan dan het brandstofaanbod.

Hoe kunnen bedrijven aan dit doel werken? Door gemak als kernfunctie van de klantervaring op te nemen en uit te breiden naar een volledige reeks producten en diensten.

 

 1. Groenere banen en gedifferentieerde voordelen kunnen bijdragen aan terugkeer en behoud van personeel

De olieprijscrash van 2020 leidde tot de grootste golf van ontslagen in de geschiedenis van de Amerikaanse O&G-industrie. Sindsdien zijn de prijzen bijna verdubbeld, maar slechts ongeveer 50% van de verloren banen is teruggekomen.

Het cyclische aanwerven en ontslaan van werknemers heeft een negatieve invloed op de reputatie van de sector als een betrouwbare werkgever, en een vast, verouderend personeelsbestand vermindert de beschikbare talentenpool.

Zelfs voor O&G-bedrijven met vooruitstrevende strategieën en gezonde balansen zou het op een krappe arbeidsmarkt moeilijk zijn om zich te onderscheiden van de beroepsbevolking. Kortom, de sector zal de komende jaren het hoofd moeten bieden aan grote uitdagingen.

 

Het belang van Russisch en Amerikaans aardgas

De invasie van Oekraïne – en Europa’s afhankelijkheid van Russische energie – benadrukte het strategische belang van Amerikaans aardgas. Het opent ook een nieuwe kans voor Amerikaanse producenten, wier aandelenkoersen de groeiende wereldwijde vraag naar gas onvoldoende weerspiegelen.

Zelfs na een prijsverdubbeling in een recent verleden, blijft aardgas in de VS goedkoop in vergelijking met de rest van de wereld. Arun Jayaram, een J.P. Morgan-analist, verwacht dat de Amerikaanse prijzen een deel van het gat zullen helpen dichten. Wat betekent dat een stijging van de aardgasprijzen in de VS in de lijn van de verwachtingen ligt.

“De VS had het grootste deel van de afgelopen acht tot negen jaar een structureel overaanbod voor gas”, zegt hij. “Met kapitaaldiscipline en een groeiende exportvraag komt daar verandering in.”

Maar laten we ons geen illusies maken: zolang Europa afhankelijk is van gas, heeft het Rusland nodig. De VS exporteert ongeveer 10% van zijn dagelijkse productie als vloeibaar aardgas. Meer van dat LNG zal waarschijnlijk naar Europa gaan, aangezien de klanten daar het mogelijke Russisch gas mijden.

Begin 2022 overtrof de Amerikaanse export van LNG naar Europa daar voor het eerst de Russische pijplijnvolumes. Naarmate er nieuwe faciliteiten worden gebouwd, zal de LNG-export uit de VS tegen 2027 naar verwachting met maar liefst 50% stijgen.

In de Verenigde Staten zelf zal de totale vraag naar gas in 2025 naar verwachting met 10% stijgen. Volgens de U.S. Energy Information Administration. Producenten zoals EQT (ticker: EQT), Chesapeake Energy (CHK) en Coterra Energy (CTRA) zullen hiervan profiteren.

EQT Oil aardgas aandelen

Hoewel hun aandelen de laatste tijd zijn gestegen, zorgen hun ruime vrije kasstroom, sterke of snel verbeterende balansen en hogere kapitaalopbrengsten voor aandeelhouders ervoor dat ze er nog steeds aantrekkelijk uitzien.

“Naarmate meer investeerders de energiesector betreden, zijn ze naar de grootste, liquide aandelen zoals Exxon Mobil en Chevron gegaan. Maar als ze zich dieper in de sector gaan verdiepen, kunnen de gasproducenten opvallen”, zegt Josh Silverstein, energieanalist bij Wolfe Research. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste spelers op de aardgasmarkt.

1.   Chesapeake Energy Corp. (CHK)

Chesapeake Energy Corporation, een onafhankelijk exploratie- en productiebedrijf, houdt zich bezig met de productie van olie, aardgas en aardgasvloeistoffen uit ondergrondse reservoirs in de Verenigde Staten.

Chesapeake heeft belangen in aardgasbronnen in de Marcellus Shale in het noordelijke Appalachian Basin in Pennsylvania en de Haynesville/Bossier Shales in het noordwesten van Louisiana. En het vloeistofrijke grondstoffenspel in de Eagle Ford Shale in Zuid-Texas.

Chesapeake bezit belangen in ongeveer 8.200 brutoproductieve putten, waaronder 6.500 putten met bedrijfsbelang en 1.700 putten met een hoger of royaltybelang. Chesapeake heeft bewezen reserves van 661 miljoen vaten olie-equivalent. Chesapeake werd opgericht in 1989 en heeft zijn hoofdkantoor in Oklahoma City, Oklahoma.

2.   Antero Resources Corp. (AR)

Antero Resources Corporation, een onafhankelijk olie- en aardgasbedrijf, produceert aardgas, aardgasvloeistoffen en olie-eigendommen in de Verenigde Staten. Antero Resources heeft ongeveer 502.000 netto acres in het Appalachian Basin en 174.000 netto acres in de Boven-Devoon Shale.

Antero Resources bezit en exploiteerde ook 494 mijl aan gasverzamelpijpleidingen in het Appalachian Basin en 21 compressorstations. Antero Resources heeft bewezen reserves geschat op

 • 17,7 biljoen kubieke voet aardgasequivalent, inclusief 10,2 biljoen kubieke voet aardgas;
 • 718 miljoen vaten verondersteld teruggewonnen ethaan;
 • 501 miljoen vaten voornamelijk propaan, isobutaan, normaal butaan en natuurlijke benzine;
 • en 36 miljoen vaten olie.

Het bedrijf stond voorheen bekend als Antero Resources Appalachian Corporation en veranderde haar naam in Antero Resources Corporation in juni 2013. Antero Resources Corporation werd opgericht in 2002 en heeft haar hoofdkantoor in Denver, Colorado.

Antero Resources profiteert van haar positie als de op één na grootste producent van aardgasvloeistoffen zoals propaan en butaan, waarvan de prijzen de afgelopen jaren sterk zijn gestegen.

Naast hun hefboomwerking op de sterkte van de Amerikaanse gasprijs, zijn de NGL’s een unieke winstmotor voor Antero”, zegt Jayaram van J.P. Morgan.

3.   Range Resources Corp. (RRC)

Range Resources Corporation opereert als een onafhankelijke aardgas-, aardgasvloeistoffen (NGL’s) en oliemaatschappij in de Verenigde Staten. Range Resources houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling en verwerving van aardgas- en olie-eigendommen.

Range Resources bezit 1.350 netto producerende (olie)putten en ongeveer 794.000 netto acres in huur in de Appalachian-regio in het noordoosten van de Verenigde Staten. Range Resources verkoopt aan

 • nutsbedrijven, marketing- en midstreambedrijven en industriële gebruikers;
 • petrochemische eindgebruikers,
 • marketeers/handelaren en aardgasverwerkers;
 • en olie en condensaat aan verwerkers, transporteurs en raffinage- en marketingbedrijven van ruwe olie.

Range Resources was voorheen bekend als Lomak Petroleum, Inc. en veranderde de naam in Range Resources Corporation in 1998. Range Resources Corporation werd opgericht in 1976 en heeft zijn hoofdkantoor in Fort Worth, Texas.

4.   Comstock Resources Inc. (CRK)

Comstock Resources, Inc., een onafhankelijk energiebedrijf, houdt zich voornamelijk bezig met de verwerving, exploratie, ontwikkeling en productie van olie en aardgas in Noord-Louisiana en Oost-Texas, de Verenigde Staten.

Comstock Resources heeft 6,1 biljoen kubieke voet aan aardgasequivalent aan bewezen reserves. Comstock Resources bezit ook belangen in 2.557 producerende olie- en aardgasbronnen. Comstock Resources werd opgericht in 1919 en heeft zijn hoofdkantoor in Frisco, Texas.

Comstock Resources is een onafhankelijke aardgasproducent. De activiteiten van Comstock Resources bevinden zich voornamelijk in Louisiana en Texas.

5.   CNX Resources (CNX)

CNX Resources Corporation, een onafhankelijk aardgas- en midstreambedrijf, verwerft, onderzoekt, ontwikkelt en produceert aardgasbronnen in het Appalachian Basin. CNX Resources is actief via twee segmenten, Shale en Coalbed Methaan.

CNX Resources produceert en verkoopt aardgas van pijpleidingkwaliteit, voornamelijk bestemd voor gasgroothandels. CNX Resources bezit eigendomsrechten om aardgas te winnen in Pennsylvania, West Virginia en Ohio van ongeveer 526.000 netto Marcellus Shale acres.

CNX Resources heeft ongeveer 610.000 netto acres Utica Shale, evenals rechten om aardgas te winnen uit andere schalie en ondiepe olie- en gasposities van ongeveer 1.006.000 netto acres in Illinois, Indiana, New York, Ohio, Pennsylvania, Virginia en West Virginia.

CNX Resources bezit ook rechten om kolenbedmethaan (CBM) in Virginia te winnen van ongeveer 282.000 netto CBM-acres in Centraal-Appalachia, evenals 1.733.000 netto CBM-acres in West Virginia, Pennsylvania, Ohio, Illinois, Indiana en New Mexico.

Daarnaast ontwerpt, bouwt en exploiteert CNX Resources aardgasverzamelsystemen om gas van de putmond naar interstate pijpleidingen of andere lokale verkooppunten te verplaatsen. CNX Resources bezit en exploiteert ongeveer 2.600 mijl aan aardgasverzamelpijpleidingen, evenals verschillende aardgasverwerkingsfaciliteiten.

CNX Resources biedt ook kant-en-klare oplossingen voor de winning, levering en verwijdering van water voor zijn aardgasactiviteiten en voor derden. CNX Resources was voorheen bekend als CONSOL Energy Inc. en veranderde zijn naam in CNX Resources Corporation in november 2017. CNX Resources Corporation werd opgericht in 1860 en heeft zijn hoofdkantoor in Canonsburg, Pennsylvania.

6.   Southwestern Energy (SWN)

Southwestern Energy Company, een onafhankelijk energiebedrijf, houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling en productie van aardgas, olie en aardgasvloeistoffen (NGL’s) in de Verenigde Staten.

Southwestern Energy Company opereert via twee segmenten, exploratie en productie en marketing. Het bedrijf richt zich op de ontwikkeling van onconventionele aardgas- en oliereservoirs in Pennsylvania, West Virginia, Ohio en Louisiana.

Southwestern Energy Company bezit ongeveer 768.050 netto acres in de Appalachia regio en een totaal van 1.527 putten in productie. Southwestern houdt zich ook bezig met de marketing en het transport van aardgas, olie en NGL’s.

Southwestern Energy Company bedient LNG-exporteurs, energiebedrijven, nutsbedrijven en industriële kopers van aardgas. Southwestern Energy Company werd opgericht in 1929 en heeft zijn hoofdkantoor in Spring, Texas.

Southwestern Energy presteerde de afgelopen jaren het slechtst van alle aandelen in de aardgassector. De tegenvallende koersevolutie weerspiegelt acquisities en een relatief hoge schuldenlast. Southwestern Energy Company is voor ongeveer 75% afgedekt op zijn gasproductie voor 2022.

7.   Tourmaline Oil (TRMLF) is 1 van de sterkste aardgas aandelen

Tourmaline Oil Corp. produceert olie- en aardgaseigenschappen in het West-Canadese sedimentaire bekken. Tourmaline Oil heeft belangen in eigendommen in het Alberta Deep Basin, Northeast British Columbia Montney en het Peace River High Trias-oliecomplex. Tourmaline Oil werd opgericht in 2008 en heeft zijn hoofdkantoor in Calgary, Canada.

Tourmaline Oil aardgas aandelen

Ondanks zijn naam is Tourmaline Oil de grootste aardgasproducent in Canada. Tourmaline Oil heeft een lage schuldenlast en verwacht in de komende jaren meer dan $ 2 miljard aan vrije kasstroom.

Zelfs na de recente rally kost Amerikaans gas slechts een kwart van de kost van olie op basis van energie-equivalent. Nu de wereldwijde vraag op het punt staat te groeien, zouden beleggers de sector kunnen ‘aanboren’, als we het zo mogen uitdrukken.

8.   Cheniere Energy (LNG)

Cheniere Energy is de grootste producent van vloeibaar aardgas (LNG) in de VS en de op één na grootste wereldwijde LNG-operator. Cheniere Energy maakt aardgas vloeibaar, waardoor het de brandstof wereldwijd kan exporteren via gespecialiseerde LNG-vrachtschepen.

Eind 2021 had Cheniere Energy belangen in en exploiteerde twee liquefactie- en exportfaciliteiten langs de Amerikaanse Golfkust:

 • Sabine Pass LNG Terminal: Deze terminal, gelegen in Louisiana, heeft vijf operationele LNG-treinen en één in aanbouw, met verwachte voltooiing in de eerste helft van 2022. Uiteindelijk zal de terminal de capaciteit hebben om 27 miljoen ton LNG per jaar te produceren.
 • Corpus Christi LNG Terminal: Deze terminal, gelegen in Texas, heeft drie operationele LNG-treinen, met een capaciteit om 13,5 mpta LNG per jaar te produceren. Cheniere is ook op weg om Corpus Christi Stage 3 goed te keuren, wat meer dan 10 mpta aan extra capaciteit zou kunnen toevoegen.

Cheniere verkoopt het grootste deel van zijn LNG onder langetermijncontracten aan vastgelegde vergoeding. Dat stelt Cheniere Energy in staat om een ​​voorspelbare cashflow te genereren.

Cheniere Energy verwacht tot 2024 een cumulatieve uitkeerbare cashflow van $ 10 miljard te produceren. Het aardgasexportbedrijf streeft ernaar de cashflow toe te wijzen aan een driemaandelijks dividend (dat eind 2021 is gestart), aandelen terug te kopen, schulden af ​​te lossen en Corpus Christi Stage 3 te financieren.

Het evenwichtige kapitaalallocatieplan moet Cheniere in staat stellen aanzienlijke waarde te creëren voor haar aandeelhouders in de komende jaren.

9.   EQT (EQT)

EQT Corporation is de grootste aardgasproducent in de VS. Het bedrijf richt zich op de productie van gas uit het Appalachian Basin, dat zich uitstrekt over Pennsylvania, West Virginia en Ohio. EQT Corporation bezit 880.000 netto acres in de kern van de Marcellus Shale.

EQT Corporation produceerde gemiddeld 5,6 miljard kubieke voet aardgasequivalent per dag. Dat is 6% van de totale dagelijkse productie van het land. Als EQT een land was, zou het de 12e grootste gasproducent ter wereld zijn.

De omvang van EQT geeft schaalvoordelen, waardoor het een van ’s werelds goedkoopste aardgasproducenten is. EQT Corporation heeft ook het beste kredietprofiel in zijn referentiegroep, waardoor het toegang heeft tot goedkope schulden en de kosten verder kan verlagen. Deze factoren positioneren EQT om een ​​aanzienlijke vrije kasstroom te genereren.

EQT Corporation verwacht tot 2026 meer dan $ 7 miljard aan cumulatieve vrije kasstroom te produceren. Hoewel daarbij concurrerende aardgasprijzen worden verondersteld, gebruikt het bedrijf afdekkingen om de impact van volatiliteit te dempen.

EQT verwacht op korte termijn een deel van haar vrije kasstroom te kunnen gebruiken om schulden af ​​te lossen. Echter, met slechts $ 2,7 miljard aan schulden die tot 2026 vervallen, zal het bedrijf voldoende overtollige contanten hebben om te gebruiken voor andere aandeelhoudersvriendelijke activiteiten zoals dividenden, het terugkopen van eigen aandelen en acquisities.

EQT wil een consolidator zijn in de aardgassector. EQT Corporation kocht Alta Resource Development voor $ 2,9 miljard in 2021 en Chevron’s (NYSE:CVX) Appalachian Basin-activa voor $ 735 miljoen in 2020. Deze deals hebben de productie, schaal en vrije kasstroom vergroot, waardoor het de dominante gasproducent in de VS is geworden.

10.                    Kinder Morgan (KMI)

Kinder Morgan is een marktleider in de exploitatie van energie-infrastructuur in Noord-Amerika en beheert het grootste aardgastransmissienetwerk van het land. Tegen het einde van 2021 had het 70.000 mijl aan aardgaspijpleidingen met in totaal 700 miljard kubieke voet opslagcapaciteit.

Kinder Morgan is ook de grootste onafhankelijke transporteur van geraffineerde aardolieproducten, onafhankelijke terminaloperator en koolstofdioxidetransporteur. De infrastructuur van Kinder Morgan verbindt alle belangrijke aardgasbronnen met belangrijke vraagcentra.

Kinder Morgan verwerkt jaarlijks 40% van al het aardgas dat in de VS wordt verbruikt en geëxporteerd. De toonaangevende aardgas infrastructuuractiviteiten van Kinder Morgan genereren een zeer stabiele cashflow. In totaal is 97% afkomstig van take-or-pay-contracten, andere op vergoedingen gebaseerde regelingen of afdekkingen. Dat stelt Kinder Morgan in staat om elk jaar meer dan $ 4 miljard aan vrije kasstroom te produceren.

Kinder Morgan besteedt zijn cashflow aan het betalen van een relatief hoog dividend, het terugkopen van aandelen en het uitbreiden van zijn aardgasnetwerk door middel van investeringsprojecten en acquisities.

Kinder Morgan sloot in 2021 twee opmerkelijke deals. Het kocht Stagecoach Gas Services, een pijpleiding- en opslagnetwerk in het noordoosten, voor $ 1,22 miljard. Kinder Morgan kocht ook Kinetrex Energy, een producent van hernieuwbaar aardgas, voor $ 310 miljoen. De uitgebreide voetafdruk van de aardgasinfrastructuur van Kinder Morgan maakt het bij uitstek geschikt voor het transport van koolstofarme brandstofbronnen.

11.                    Ovintiv (OVV)

Ovintiv Inc. houdt zich bezig met aardgas, olie en aardgasvloeistoffen. Ovintiv opereert via de drie segmenten USA Operations, Canadian Operations en Market Optimization. De belangrijkste activa van het bedrijf zijn Permian in het westen van Texas en Anadarko in het westen van Oklahoma, Montney in het noordoosten van British Columbia en in het noordwesten van Alberta.

De andere stroomopwaartse activa omvatten Bakken in North Dakota en Uinta in centraal Utah en Horn River in het noordoosten van British Columbia en Wheatland in het zuiden van Alberta.

Ovintiv was voorheen bekend als Encana Corporation en veranderde de naam in Ovintiv Inc. in januari 2020. Ovintiv Inc. werd opgericht in 2020 en is gevestigd in Denver, Colorado.

Niet alle aandelen zullen in koers stijgen (of dalen). Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Zie voor meer informatie https://slim.beleggen.com/tradingnavigator of de online training https://beleggen.com/training

Harm van Wijk